Innvandring

-Muslimer som vil bygge moskeer skal forlate landet

Jimmie Åkesson er tydelig i talen før valget 9. september: Muslimer skal tilpasse seg svenske skikker, og vil de bygge store moskeer med minareter får de bosette seg i et annet land, sa SD-lederen på et torgmøte. Samtidig gir han både Socialdemokratene og de borgerlige strykkarakter. Det er deres politikk gjennom årene som nå blant annet sørger for at Sverige fremstår som et totalt oppsplittet land, mener Åkesson.

-Jeg vil påstå at Sverige aldri har vært mer segregert enn hva landet er i dag, sa Jimmi Åkesson i helgen på et valgmøte. De andre partiene skal vanskelig kunne avvise hans påstand. Sverige er et land som mer og mer fremstår som splittet, både kulturelt, sosialt og politisk.

Åkesson kunne vise til fire valgløfter som Socialdemokraterna anført av Stefan Löfven gikk til valg på i 2014:

  1. Laveste arbeidsløshet i EU
  2. En skole i verdensklassen
  3. Bedre helsevesen
  4. Mindre kløfter i samfunnet

Ja, Sverige er på verdenstoppen på én skolestatistikk: ingen land i verden har flere påsatte skolebranner enn Sverige. Hele 64 prosent av skolebrannene i perioden 2015 – 2017 anser myndighetene for å være påtent. I 2015 ble 292 skoler påtent, i fjor var antallet påtente skoler på 429. Det er altså mer en én per dag. Totalt brant 667 skoler i fjor, derav 64 prosent påtente. Svenskene får således førsteplass i verden.

Enligt de uppgifter Brandskyddsföreningen fått har Sverige den största andelen anlagda skolbränder i världen.

Löfven kan vel knapt peke på en eneste statistikk som har gått i riktig retning under ham ved roret disse fire årene. Vi har ikke minst sett et politi og blålyspersonell som mer eller mindre er i knestående.

Les også: Bryter det svenske politiet sammen?

Les også: Politiet ville holde kriserapport hemmelig. Mister kontrollen mer og mer

-Ingenting har blitt bedre

De såkalte utenforskapsområdene vokser, helsevesenet har enorme belastninger, blant annet grunnet skudd- og knivskader, og en by som Malmø overlever økonomisk gjennom enorme statlige overføringer. Malmø har dobbelt så høy arbeidsløshet som snittet i Sverige, og dette forklares med den høye ikke-vestlige befolkningen i den skånske byen, en ikke-vestlig befolkning som ofte engang ikke har fullført grunnskolen. 40 prosent av de utenlandsfødte i Malmø er arbeidsløse, mot 4 – 5 prosent i majoritetsbefolkningen. Men Löfven skal ha skryt for at arbeidsløsheten har gått noe ned i landet i henhold til offentlig statistikk, men hva som er det reelle bildet – hvor mange jobber fulltid og ikke er på ulike skoleringskurs betalt av skattebetalerne? – er det ikke enkelt å finne tall på. Det vi kan konstatere er at Sverige langt fra er best i den europeiske klassen på feltet med mellom 7 – 8 prosent registrert arbeidsløshet i befolkningen totalt. Eller som Åkesson sier det:

– Man har öst pengar över olika arbetsmarknadsåtgärder, men ingenting har blivit bättre. Tvärtom, det har blivit sämre, sa Åkesson.

Totalt økte sosialbudsjettet med 63,9 miliarder kroner fra 2015 til 2016, noe ikke minst asylinnvandringen sørget for.

Hva gjelder mindre kløfter i landet, kan vel ingen med hånden på hjertet påstå at «det går seg til», eller som Åkesson sier det:

– Jag vill påstå att Sverige aldrig har varit mer segregerat än vad det är i dag, sa Åkesson i Sundsvall.

Åkesson har «fire  fokusområder» i valgkampen: sykehusene, sammenhengskraft, migrasjon og trygghet. Disse er de mest kritiske områdene, mener Åkesson, som i mange år har pekt på politidekningen som er for lav.

Ja, vi husker historien fra Stenungsund, der politiet ikke har kapasitet til å etterforske voldtekter av barn ned i treårsalderen.

Moskeer, nei takk

Hvis man vil tilpasse seg svensk kultur og verdier, er man velkommen, sier Åkesson. Så fyrer han av denne salven:

– Hvis man ikke er beredt til å tilpasse seg, og krever å få bygeg store moskékompleks med minareter, da er min bestemte oppfatning at man må bo i et annet land.

Til sistnevnte jublet publikum.

Åkesson sier han tror valgresultatet vil vise tre partier som er jevnstore, Sverigedemokraterna, Moderaterna og Socialdemokraterna. Men hvem som vil samarbeide med SD i regjering, det vet vi ikke per i dag. Åkesson sier han kan samarbeide med alle. Det blir spennende i Sverige om tre uker. Og det kan gi oss retning for Vest-Europa: Hva er tilstanden på grasrota?

SD: Vill man bygga moskéer får man bo i ett annat land