Innvandring

Hvilken integrering?

Debatten om retur av somaliske asylsøkere som ikke lengre trenger vern, blusser opp med jevne mellomrom. Denne gangen prøver en seg på argumentet om at varsel om retur "stopper integreringsprosessen". Hva blir neste krumspringet?

I 2016 varslet UDI at de ville vurdere oppholdstillatelsen til 1.400 asylsøkere fra Mogadishu, fordi UDI mener det er trygt å reise tilbake, meldte NRK for noen dager siden. Så langt er det behandlet rundt 200 saker, hvor 42 har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen.

Trygt? Nei.

Og da var det i gang igjen. Nei, det er absolutt ikke trygt å bli returnert til Mogadishu, hevder advokat Brynjulf Risnes. Selvsagt hevder advokaten dette. Hvor mange bistår han, eller vil han bistå fremover, og hvem finansierer det? Advokat Risnes har sendt varsel om søksmål til klageinstansen UNE etter at en av hans klienter fikk avslag på klagen om tilbakekallelse av oppholdstillatelsen.

– Vi mener rett og slett at de vedtakene som er truffet er ugyldige, sier Risnes og er sterkt kritisk til den praksisen UDI har lagt opp til.

– Flyktningkonvensjonen gir flyktninger visse rettigheter og stabilitet er en av de rettighetene, sier han.

Da kan vi jo bare minne om at det er en norsk-somalier som er statsminister i Somalia, en mann ved navn Hassan Ali Khaire – som åpenbart ikke hadde noen problemer med å returnere til hjemlandet.

Kanskje statsministeren trenger all den hjelp han kan få fra somaliere som har lært litt om velfungerende samfunn – for å få Somalia inn på et riktigere spor?

Urettferdig

Mohamed Abdulkadir, leder av SOMI, Somalisk organisasjon for mangfold og integrering, skal ha blitt kontaktet av flere som har fått varsel om at flyktningstatusen vurderes tilbakekalt.

– De synes dette er urettferdig og mange har vært her i 6–7 år, sier Adbulkadir.

Så å få opphold fordi en trenger vern, slik som flyktningkonvensjonen forutsetter, er urettferdig? Da skal man heller «krangle» med myndighetene, de samme myndighetene som ga en vern, om «rettigheten» for å få varig opphold?

Hva har så de samme fått ut av oppholdet i Norge? Adbulkadir har ingen tanke for at hjemlandet kan trenge disse menneskene ut fra den bagasjen de er tilført i Norge. Det er «bare» synd på dem fordi de har levd «i usikkerhet i lang tid, og dermed stopper integreringsprosessen.»

Unnskyld, hvilken integreringsprosess? På alle statstikker skårer somaliere dårlig, samtidig med at de er gode kjenninger av Nav. Mye tyder på at organisasjoner som SOMI har hovedvekten på mangfold og mindre til overs for integrering. Det hadde forøvrig vært interessant å vite hvordan SOMI definerer «integrering».

Omfattende juks

Ikke bare at det er mange somaliere i Norge som ikke lengre har beskyttelsesbehov og som faktisk kan returneres, men det er også mange som bedriver asyljuks. I 2015 ble det for eksempel avslørt at over hundre somaliere kunne miste norsk statsborgerskap fordi de hadde løyet seg til opphold. Den gang sa lederen for oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt, at direktoratet nærmest daglig fikk nye saker fra politiet, der det er mistanke om at somaliere har fått opphold på feil grunnlag.

Men problematikken har vært kjent lenge. Alarmklokkene begynte for alvor å ringe hos Politiet Utlendingsenhet (PU) rundt 2003, da asylsøkere angivelig fra Somalia ikke behersket somalisk. Ikke bare har det vært løyet om hvor man kom fra, men det har også vært jukset ved familieinnvandring.

Våren 2010 innførte UDI tilbud om DNA-testing av somaliske ektefeller uten felles barn. Bakgrunnen var at det var grunn til å tro at enkelte i denne gruppen utga seg for å være ektefeller, men i realiteten var søsken. Treffprosenten da denne typen testing ble innført lå på i overkant av 40 prosent, inkludert de som ikke møtte til testing. Fra 2011 til 2012 gikk treffprosenten ned til omkring 25 prosent. I mars 2012 begynte UDI å tilby DNA-tester til ektefeller uten felles barn i tre andre store søkergrupper, Etiopia, Eritrea og Afghanistan, der UDI informerte at de fikk enkelte treff i alle grupper. Så kan en jo spørre seg hvordan UDI kan vite at de med «felles barn» faktisk er riktig? Det kan de ikke, da barn og foreldre fortsatt ikke DNA-testes.

Kilder både i politiet og ved Folkeregistreringen har fortalt oss at somalierne i Norge er en gruppe det er svært liten kontroll med. Som en i politiet fortvilet uttrykte det for flere år siden:

– Skal vi få kontroll, må alle reregistreres. 

Kanskje vi nærmer oss de dager der det går ut en befaling fra konge og statsminister om at hele Norge på nytt skal innskrives i manntall.