Ikke lenger flyktning: Retur?

UDI har sendt et vedtak til enkelte fra Somalia om at flyktningstatusen deres i Norge opphører. De må dermed returnere til det som er blitt et tryggere Mogadishu. Nå vil nok mediene ukritisk servere oss både gråtende barn og harmdirrende politikere og andre aktivister. Men etter all sannsynlighet vil det ikke bli mange returer.

Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet i fjor 120 flyktninger fra Mogadishu at deres oppholdsgrunnlag i Norge ville bli vurdert på nytt. UDI oppfatter sikkerhetssituasjonen i Somalias hovedstad Mogadishu til å være «vesentlig bedre og at denne tilstanden har en viss varighet.» Årsaken er at terroristorganisasjonen al-Shabaab trakk seg ut høsten 2012.

Helt legitimt

På UDIs hjemmeside sier avdelingsdirektør Hanne Jendal at dette er personer som helt legitimt fikk asyl i Norge fordi situasjonen i Mogadishu den gangen gjorde at de hadde krav på beskyttelse. Nå er beskyttelsesbehovet falt bort, og dermed kan de som nå søker om permanent opphold få avslag.

De som omfattes av ordningen, er 1.600 somaliere som har fått midlertidig opphold og beskyttelse før 1. oktober 2014. De har altså ikke permanent oppholdstillatelse i Norge, da en slik søknad krever minimum tre års opphold.

Like legitimt som det er at folk får opphold i Norge på grunn av beskyttelsesbehov, burde det være at endrede betingelser medfører retur. Noe annet er å slå beina under asylinstituttet.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har pålagt UDI å vurdere oppholdsgrunnlaget på nytt.

Mange hensyn

Før noen skriker over seg om hvor «umenneskelig» dette er, bør de samme studere alle hensyn som skal tas.

For hver av disse vil UDI gjøre individuelle vurderinger om vedkommende fremdeles har et beskyttelsesbehov til tross for de endrede forholdene i Mogadishu. Mener UDI det foreligger beskyttelsesbehov, får vedkommende bli.

I saker der UDI mener de kan returneres, vil de samtidig vurdere om personen likevel bør få fortsatt oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn. Det kan være snakk om tilknytning til Norge, hva som oppfattes som barns beste eller helseproblemer. Vi registrerer at UDI ikke nevner noe om at det skal foretas en vurdering av de samme sitt bidrag til det norske samfunnet. Det burde være en like legitim vurdering.

Videre er det slik at somaliere som har fått oppholdstillatelse etter 1. oktober 2014, allerede har fått saken sin vurdert ut fra UDIs vurdering av situasjonen i Mogadishu og de endrede forhold som har funnet sted. De får bli. Det samme gjelder de som allerede har fått permanent opphold.

Fri advokathjelp

Selv om UDI mener at sikkerhetssituasjonen og stabiliteten i Mogadishu er bedre enn tidligere, så skal advokatstanden få sitt.

Alle som får et forhåndsvarsel om at UDI vurderer opphør av flyktningstatusen, har rett til hjelp fra advokat, heter det fra UDI. Hver enkelt blir bedt om å sende inn et svar og eventuelle opplysninger til UDI, slik at UDI kan utrede saken deres så godt som mulig.

Og skulle man nå få avslag, ja da er det bare å klage til UNE.

Hvor mange tror dere blir returnert? Deres permanente opphold i Norge blir antakelig bare enda mer kostbar for skattebetalerne. Vi kan etter all sannsynlighet bare nok en gang slå fast: Aylinstituttet fungerer ikke.