Innvandring

Blodig strupeskjæring av sau i Det Nye Europa

Igjen har det vært en høytid i islams navn, og igjen rapporteres det om bestialsk strupeskjæring på "bakrom" av sau. I Paris ble 32 sauer reddet fra barbariet, men er det noe man med rette kan hevde, så er det at Vest-Europa er helt bakpå i forhold til å beskytte dyerene mot ørken-islam. Eksemplene på strupeskjæring kom allerede på slutten av 90-tallet Norge men politikerne snudde åpenbart ryggen til utviklingen.

Et land og kontinent som ikke ivaretar barn og dyr, kan ikke påberope seg humanisme.

Igjen har det vært «lille id», det vil si id al-adha, som knyttes til Abrahams villighet til å ofre sønnen Isak. Fra London meldes det om funn av betydelige mengder saueslakt i en bakgård. Myndighetene etterforsker saken.

Illustrasjonsbilde.

Denne bakgården fotorgraferte en nabo øst i London.

I et forsted til Paris fant politiet nylig 32 sauer i garasjen til en pizzarestaurant. Også denne hendelsen knyttes direkte til id al-adha.

Allerede i 2007 i Norge ble det avdekket privat rituell slakting – uten bedøvelse – av sau knyttet til islamsk høytid. Dette foregikk på en gård i Eidsberg i Østfold. Islams Råd Norge var den gang på banen og krevde at denne slaktemetoden skulle gjøres legal.

– Når det ikke legges til rette for religionsfrihet, kan noen troende mennesker forsøke å omgå lovverket, sier nestlederen i Islamsk Råd til Nationen.

Ali understreker at rådet mener alle muslimer skal følge norske lover og regler. Han er likevel misfornøyd med at det ikke kan gjøres unntak for halalslakt.

– Om dyrehelse skal komme foran, bør man forby all slakt av dyr i Norge. Bare se hvordan kylling produseres i de store kyllingfarmene, sier han.

Asghar Ali tilhører Ap, og er samme person som ikke ville ta avstand fra dødstraff for homofile i Iran samme år, altså 2007.

I Randaberg ved Stavanger ble samme forhold avdekket i 2012. Fem personer ble anmeldt til Mattilsynet for ulovlig halalslakt.

– Det var folk som observerte slaktingen som meldte inn dette til oss. Det er strengt ulovlig å slakte dyr på steder hvor Mattilsynet ikke har godkjent, sier operasjonsleder ved Rogaland politidistrikt Henning Andersen til NTB.

De fem personene ville mest sannsynlig få bøter, hette det den gang. Men vi kan ikke se at mediene fulgte opp eventuelle straffereaksjoner.

I 2011 ble samme forhold rapportert fra Skien. Her heter det at allerede på 90-tallet i Norge ble det avslørt tilfeller av ulovlig halalslakt.

Islamsk Råd (IRN) tjente store penger gjennom årene på sertifisering av halalslakt, en rolle som ble omtalt som «halalmafia».  IRN ligger nå med brukket ryggrad  og uten statsstøtte etter ansettelsen av kvinnen i nikab, Leyla Hasic, og har også mistet halalavtalen med Nortura.

Man skal være i det naive hjørnet om man tror at ikke halalslakt privat og uten bedøvelse foregår i hele Vest-Europa i dag. Dette er en del av det politisk lovede mangfoldet. Om folkene i Vest-Europa slutter oppunder denne mangfoldsideologien, er jo et helt annet spørsmål.