Islam

Avviser ikke dødsstraff for homofile

På gårsdagens debattmøte om homofili i islam ville ikke Ap-politiker og nestleder i Islamsk Råd, Asghar Ali, ta avstand fra dødsstraff for homofile. Sjokkerte tilhørere måtte gang på gang lytte til Alis avvisning av spørsmålet og bortforklaringer. Nå bes han om å trekke seg – både fra politikken og Islamsk Råd. Heller ikke leder av Muslimsk Studentersamfunn, Muhammed Usman Rana, ville svare på spørsmålet om hva han mente om dødsstraff for homoseksuell praksis.

Rita Karlsen, HRS

Asghar Ali vil ikke si om han er mot dødsstraff av homofile

Lars Gule mener Ali må trekke seg

Ragnar Kværness mener Ali må trekke seg

Torbjørn Røe Isaksen mener Ali må trekke seg

Per-Willy Amundsen mener Ali må trekke seg

Manuele Ramin-Osmundsen foreløpig taus
Anne Cathrin Berger mener Ali må vurdere sin posisjon
Håkon Haugli mener Ali må trekke seg
Muhammed Usman Rana vil ikke si om han er mot dødsstraff for homofile
Sara Azmeh Rasmussen mener muslimske ledere behandles med silkehansker

Det var under et debattmøte i regi av Skeivt Forum og Human-Etisk Forbund (HEF) om homofile muslimer at Asghar Ali flere ganger sa at han ikke kunne svare på spørsmålet om dødsstraff for homofile, skriver iOslo.no

Førsteamanuensis i flerkulturell forståelse ved Høgskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i HEF Lars Gule, som satt i samme debattpanel som Asghar Ali, ble provosert:

– Han sa han ikke kunne svare fordi det var et teologisk spørsmål. Jeg syntes det var provoserende og oppsiktsvekkende.

Heller ikke når iOslo.no tok kontakt med Ali etter møtet er han villig til å ta avstand fra dødsstraff for homofile. Han prøver seg da med den heller billige frasen, som for øvrig i lang tid har vært en suksess, nemlig at Islamsk Råd Norge (IRN) ikke kan ”ta avstand fra alt”:

– Islamsk råd Norge kan ikke kommentere alle mulige forhold utenfor Norge.

På spørsmål om hvorfor IRN ikke kan det, svarer Ali:

– Vi er en norsk organisasjon og forholder oss til norske lover. Hva gjelder strafferett i andre land må dere snakke med landenes ulike ambassader om.

Asghar Ali er derimot ikke bare nestleder i IRN, han er også styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn, som er det største lokallaget i Arbeiderpartiet. I tillegg jobber han som forbundssekretær i EL & IT Forbundet, der nettopp hans ”brede erfaring fra Arbeiderpartiet i Oslo” er trukket frem. Men hans rolle i Arbeiderpartiet var ikke Ali spesielt fornøyd med kom opp. På spørsmål fra Nettavisen om hvordan disse uttalelsene er i forhold til hans rolle som styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn, blir han regelrett avvisende.

– Hvordan vet du om min posisjon i Arbeiderpartiet? Hvem har tipset deg om det? Ragnar Kværness er den eneste i salen som vet at jeg er med i Arbeiderpartiet. Jeg kan ikke se at min rolle i Oslo Arbeidersamfunn er relevant i denne sammenhengen. Jeg representerte Islamsk råd Norge og uttalte meg på det grunnlaget.

Men også Ragnar Kværness, medlem av Oslo Arbeidersamfunn, og tidligere bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Oslo, reagerer med vantro på Alis holdninger:

– Det virker som han mangler kontakt med det samfunnet han er en del av. Det virker ikke som han forstår alvoret i det han har sagt. Det er trist at han går til motangrep istedenfor å svare på spørsmålene, sier Ragnar Kværness til iOslo.no.

Kværness mener at ledelsen i lokallaget må gripe inn hvis ikke Ali trekker seg selv.

– De burde kvitte seg med han så fort som mulig. Han burde se det selv, og gjør han ikke det, burde noen hjelpe han med det. Han burde ikke engang være medlem i partiet.

Lars Gule støtter at Arbeidersamfunnet har et problem, og påpeker at han ikke var klar over at Ali sitter som styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn.

– Hvis han er med i Oslo Arbeidersamfunns styre, har de et problem, fordi de ikke har vært kjent med hans syn på dette spørsmålet. Jeg synes han burde trekke seg, rett og slett.

Unge Høyres leder Torbjørn Røe Isaksen mener Asghar Ali må trekke seg fra styrevervet i Oslo Arbeidersamfunn, da han ser på Alis utsagn som ”en aktiv søknad til å tre ut av styret”.

Innvandringspolitisk talsperson Per-Willy Amundsen (FrP) mener at ikke bare må Asghar Ali trekke seg fra Ap, han burde også trekke seg fra IRN. Amundsen legger også til at hvis dette er holdninger som er rådende i IRN, så bør de heller ikke få offentlig økonomisk støtte. Han utfordrer også Ap, ved statsråden for barn, likestilling og diskriminering, Manuela Ramin-Osmundsen, til å ta sterkt avstand fra dette.

Lederen i Oslo Arbeidersamfunn, Anne Cathrine Berger, presiserer at Asghar Ali ikke representerte Oslo Arbeidersamfunn i denne debatten. Men hun understreker at de på det sterkeste avstand fra synet Ali uttrykker. Hun mener det er uakseptabelt og veldig uheldig for Oslo Arbeidersamfunn. Hun forklarer videre at ledelsen i Oslo Arbeidersamfunn ikke kan ekskludere Ali fra styret, men at han selv fortløpende må vurdere sin posisjon.

Tidligere styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn, bystyremedlem i Oslo og leder av Homofile og lesbiske sosialdemokrater, Håkon Haugli, mener Alis uttalelser er en belastning for hele Arbeiderpartiet.

– Hvis det er noen tvil om at han tar avstand fra dette, har han ikke noe i partiet å gjøre.

Heller ikke Muhammed Usman Rana, styreleder i Muslimsk Studentsamfunn, som satt i debattpanelet, ville ta avstand fra dødsstraff for homofile. Rana mente dette var et vanskelig spørsmål og svarte unnvikende, men etter press og spissformulering fra ordstyrer, kunne de strekke seg til å mene at dødsstraff for homofili og homofil praksis var noe de mente «høres rart ut», rapporterer Gaysir.no. Rana forklarte at koranen forteller om hvordan mennesket ble utstyrt med et intellekt, og at ”intellektet er den egenskapen ved mennesket som gjør at primitive lyster kan undertrykkes”.

Skribent og medlem av hovedstyret i HEF, Sara Azmeh Rasmussen, var også en av debattdeltakerne. Hun mener muslimske religiøse ledere blir behandlet med silkehansker av norske politikere.

– Man kutter i støtten til radikale kristne miljøer når forkastlige holdninger blir fremsatt om homofili. Det samme gjør man ikke når det forekommer i radikale muslimske miljøer.

Hun har heller ikke spesielt tiltro til dialogen.

– I Norge tror man ofte dialog løser alle problemer.

I følge henne styrker dialog i mange tilfeller de religiøse ledernes autoritet. Når dialogen som eksisterer holder kvinner og homofile utenfor, er dialogen ikke reel mente hun.

– Jeg tror ikke kosestundene Islamsk Råd har sammen med Mellomkirkelig Råd fører til noe godt.

Det er gledelig at ulike aktører tar så sterk avstand fra Asghar Alis og Muhammed Usman Ranas holdninger, og så får da vente å se om dikrimineringsstatsråden Ramin-Osmundsen finner det for godt å gi sin uttalelse. For ifølge iOslo.no har de, til tross for gjentatte henvendelser, ikke mottatt noen kommentar til at partifellen ikke vil avvise dødsstraff for homofili.

Man kan heller ikke la være å undre seg over hvordan noen aktører tillater seg å skifte roller – og meninger – og dertil synes å mene at det skal være akseptabelt (i dialogens navn?). Skal Ali være for dødsstraff i IRN, og mot dødsstraff i Ap? Skal Rana være for dødsstraff som muslim og mot dødsstraff som norsk muslim? Eller er dette bare igjen et bevis på offentlige aktører som taler med to tunger?