Innvandring

Eksplosiv økning av syrere i Norge – og de er lavt utdannet

Vi husker det alle sammen: Vi måtte ta vårt "moralske ansvar" og gi syrere opphold i Norge - for de ville bli en integreringsuksess. For de er så høyt utdannet ble det påstått, at det var bare å få dem i jobb fra dag én. Alle motargumenter ble sablet ned. Men nå bekrefter SSB de dystre tallene. Den syriske Regjeringen ønsker syrerne hjem igjen for å bygge landet og syrere er begynt å dra på ferie til hjemlandet. Hva må norske politikere gjøre nå?

Eventyret om syriske flyktninger som bare var å få inn i samfunnet fra dag én, slår sprekker.

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var det ved inngangen til 2018 nærmere 30.000 syrere registrert bosatt i Norge. Hele 27.400 av disse har innvandret (førstegenerasjon). 2.500 er norskfødte, hvor to av tre er under 4 år. Tallet på nyfødte med syrisk bakgrunn har økt for hvert år siden 2012. I fjor ble det født 680 barn i Norge hvor begge foreldrene var syrere, det er en tredobling sammenlignet med året før.

I 2010 telte syrerne i Norge omlag 1.000 personer, nå er de blitt den syvende største gruppen i Norge.

Det er langt flere menn enn kvinner, men som SSB påpeker: over noe tid kommer sannsynligvis familiegjenforening og familieetablering (henteekteskap) til å jevne ut kjønnsbalansen noe.  Åtte av ti bosatte syrere kom som flyktninger, to av ti er kommet gjennom familieinnvandring.

I absolutte tall bor det flest syrere i Oslo (2.600 personer), men de er godt spredt over hele landet (i 399 av 422 kommuner). Svært mange med syrisk bakgrunn bor i store husholdninger, hele 42 prosent bor i husholdninger bestående av 5 personer eller flere.

Lav utdanning

Blant syrere som er over 16 år har de fleste kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Blant dem som har kommet etter 2012 ligger andelen med kun grunnskole på 67 prosent, i tillegg har 2 prosent ingen utdanning.

I denne etter 2012-gruppen («nyankomne») er det totalt under 6 prosent som har fullført en utdanning på videregående skole eller fagskolenivå (gult felt i figuren under), mot 24 prosent av dem som kom før 2012.

Dette gir at ca. 25 prosent av syrerne som er kommet etter 2012 har utdanning på universitets- eller høgskolenivå (blått og oransje felt i furen over), herav 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene. De aller fleste av disse har en kort høyere utdanning:

I jobb fra dag én …

I 2015 lød det optimistiske budskapet at det bare var å få syrerne som kom til Norge i jobb fra dag én. For det ble hevdet fra ulikt hold at mange av de syriske flyktningene er høyt utdannet og vil kunne ta fullverdig del i det norske samfunnet øyeblikkelig. Undersøkelser fra Danmark viste imidlertid at syrere kun klarte seg litt bedre enn somalierne.

I fjor kom en ny undersøkelse fra Danmark, den viste igjen at forskere, politikere og aktivister ikke hadde noe belegg for å påstå at syrerne som kommer til Europa er høyt utdannet. Det er avdekket, som SSB i dag, at nærmere 70 prosent av syrerne kun har grunnskole.

Når skal så de som har påstått noe annet konfronteres? Eller skal de igjen, i samløp med mediene, få levere «fake news»?

Og når det nå er blitt kjent at syrere i Europa er begynt å dra hjem på ferie, samt at den syriske Regjeringen ber de fem millioner syrere som har forlatt landet om å returnere for å bygge opp Syria igjen, da burde Støre & co. samt de øvrige innvandringsliberale partiene, ikke minst Venstre, kjenne sin besøkelsestid. Eller som Paul Collier sa det i Klassekampen for noen dager siden: legg vekke «det hodeløse hjertet».

Den syriske gruppen kommer til å vokse enormt fremover i Norge – og de har åpenbart ingen grunn til være her lengre. Norge må starte returen, ikke minst med hensyn til Syria.

Kan den rekke opp hånda som tror at noen politikere i Norge har baller nok til det? Og medier: Dere finner sikkert et barn eller to som kan gråte over ikke å få bo i Norge.