Integrering og integreringspolitikk

Barn på koranskoler oppdras til å hate oss. Hva gjør vi?

-Vi hører ikke på deg fordi du er hvit, du er ikke muslim. Uskyldige barn oppdras på koranskoler til å hate oss. Hvordan kunne politikere la dette skje, og hva gjør vi med en utvikling der en femtekolonne skapes?

Allerede på 90-tallet ble jeg bekymret. Jeg hadde forstått klassisk islam og hodene til deres fortalere og maktpersoner. Verken klassisk islam eller nevnte personer ønsker oss vel. Tvert om. Hva da med barna på moskeenes koranskoler? De må jo bli oppdratt til å snu ryggen til oss, for å si det pent.

Med den ene hånden brukes det milliarder av kroner på såkalt integrering, med den andre hånden tillates ekstremisme og hat – endog overfor barn. Som at jenter fra Drammen sendes til koranskoler i Belgia om sommeren. Skal dette få fortsette?

Avler utenforskap

SVT forteller om koranskoler som skaper svenskfiendtlige elever: «Jeg hører ikke på deg fordi du er hvit.» Eller: «Du er ikke muslim, hvorfor skal jeg høre på deg?»

Barn med disse holdningene, som knytter nær sagt hele sin identitet til islam, finner man fra alderen seks år til tenåringer, forteller rektor Kent Karlsson, som også er politiker lokalt for Socialdemokraterna.

Både han og annet skolepersonell er bekymret også for dette: Barn er på koranskoler tre til fem dager i uken, mange også i timesvis i helgene. De pugger arabiske tekster og koranen. De orker ikke å gjøre leksene. Det stilles spørsmål ved om hva disse elevene i det hele tatt får med seg på svensk skolebenk.

Men vel så ille:

 Rektorn och förre skolchefen Kent Karlsson oroar sig för att koranundervisning riskerar att skapa mer utanförskap i redan segregerade områden.

– Det har hänt att elever ifrågasätter lärare som inte har muslimsk bakgrund genom att säga: ”Jag lyssnar inte på dig för du är vit” eller ”Du är inte muslim, varför ska jag lyssna på dig?” Detta förekommer i alla åldersgrupper, från sexåringar till trettonåringar, hävdar han.

– För mig väcker det oro om en del av de barn som går i koranskolan tolkar in att det enbart är muslimska män och kvinnor de ska lyssna på, säger han.

Imam på svensk koranskole avviser (selvsagt) hele problemstillingen. Skjermdump SVT.

Når dette kommer frem i Sverige, at barn læres opp til å ta avstand fra majoritetsbefolkningen, læres opp i et «vi og dem», så vet vi av erfaring at dette også skjer i Norge. Selvsagt. Moské-islam er moské-islam.

Selvvalgt blind og døv

Alt av problem, konflikt, undertrykkelse, og direkte hat som kan relateres til islamske doktriner og æreskulturens episenter i den islamsdominerte verden, har vandret inn i Europa. Man skal være selvvalgt blind, døv og mentalt nedsmeltet hvis man ikke har tatt innover seg at barn på koranskoler lærer det samme som er inne i hodene på imamer, moské-styrene og lovskolen de følger.

Skjermdump SVT.

Les også: Barn sover på koran-internatskole i Drammen fem dager i uken.

Det er dette som har gått opp for Stortinget – men som samtlige hovedstrømsmedier (MSM, Main Stream Media) valgte å snu ryggen til: Det historiske vedtaket denne våren om at moskeer ikke skal få økonomisk støtte fra oss skattebetalere hvis de nekter innsyn i koranskolene sine.

Dette vedtaket var et slag midt i solar plexus på moské-islam i Norge. Politikerne viser at de har skjønt, og veldig bra er det, mens MSM velger å holde fast ved det falske bildet om at islam hører hjemme i Norge, og ikke er noe særlig annet enn kristendommens tvilling. Her har man også svaret på hvorfor redaktører klør seg i hodet over at alternative medier som Document og Rights fosser frem- MSMs uærlighet og likegyldighet om vår tids viktigste spørsmål rammer dem midtskips. 

Koranskolene

Koranskolene i Norge og Europa er nærmest et uåpnet kapittel den dag i dag. Men bare nærmest. Eksempelvis avdekket BBC Panorama i 2010 det ideologiske gufset barn utsettes for på britiske koranskoler. De læres opp i den sedvanlige antisemittismen og i homohat. Tekstene i bøkene, utarbeidet i Saudi-Arabia, taler sitt udiskutable språk.

Tusener på tusener av barn lærer at jøder er synonymt med «griser og aper», og at det er dødsstraff for homofili. De lærer om hvordan hender og føtter skal kappes som straff: Første gang man tas som tyv, ryker hånden. Neste gang ryker en fot. Å dø som ikke-muslim er synonymt med helvetes evige flammer. Dette lærer barn ned i seksårsalderen, fortalte BBC.

Og i 2011 ble det avdekket hundrevis av tilfeller med fysisk mishandling av barn på koranskoler på de britiske øyene.

Så vidt vi har registrert, er ikke en eneste koranskole på de britiske øyene stengt, ei heller etter BBCs avsløring for åtte år siden. Og siden den gang har antallet slike skoler nødvendigvis økt i takt med den høye befolkningsøkningen blant muslimer, en befolkning som dobler seg hvert tidende år, og som er svært ung.

I Danmark avslørte TV2 at endog barn undervises i moskeene i barbarisk sharia, her i Grimhøjmoskeen i Aarhus. Politikerne har lenge snakket om å stenge moskeer som dette, men ingenting skjer.

Slik er det også her. Bare det at jødehateren, shariafantasten og den drapsstøttende imam Nehmat Ali Shah i over 20 år har fått holde på med sitt virke i Urtegata i Oslo, er i seg selv en vandrende skandale. Vi trenger med andre ord flere tydelige Stortingsvedtak og et generaloppgjør med ørken-islam i moskeene: 1. Full stopp i etablering av nye moskeer. 2. Full gjennomgang ideologisk av eksisterende moskeer.

Når fasiten er på bordet, da vet vi hvilke som skal jevnes med jorden.

Fordi vi fortjener det.

Les også: Islam er en del av problemet, innse det.

(Hovedbildet av jente på svensk koranskole er skjermdump fra SVT)