Aktuelt

Vergeløse barn på koranskoler i Norge. Regjeringen taus.

Regjeringen har ingen kontroll, ei heller noen aning, om hva som foregår på koranskoler i Norge. I den nye integreringsmeldingen er ikke islam en gang nevnt med et ord som integreringshemmende. Nå kommer det frem at barn i Drammen sover fem dager i uka på koranskole med internat. Om dette stemmer, er det ikke annet enn en skandale.

Regjeringen har ingen kontroll, ei heller noen aning, om hva som foregår på koranskoler i Norge. I den nye integreringsmeldingen er ikke islam en gang nevnt med et ord som integreringshemmende. Nå kommer det frem at barn i Drammen sover fem dager i uka på koranskole med internat. Om dette stemmer, er det ikke annet enn en skandale.

«Vi sitter på rektors kontor på en ungdomsskole i Drammen. – Vi er bekymret for en gruppe elever som sover på koranskolen fem dager i uken, forteller rektor.»

Slik åpner Drammens Tidende reportasjen som dekker hele forsiden (tirsdag 14. juni, betalingsmur).

Drammens tidende 14. juni 2016. På tide å våkne, politikere?

Drammens tidende 14. juni 2016. Politi og pedagog Stian Vatnedal er bekymret. På tide å våkne, politikere?

Det kommer frem at ved skolen er det 15 elever i en gjeng som skaper «utrygghet og dårlig læringsmiljø». Flere av disse elevene er knyttet til koranskolen med internat, som ligger i byens største moské, Det islamske kultursenteret i Drammen, dominert av tyrkere. Moskeens talsmann er Ap-politikeren Arif Erkök. Erkök avviser at det er snakk om en koranskole. Han omtaler skolen som en «ettermiddags-SFO».

Barna kommer hit etter skolen, får mat og så får de leksehjelp. Så er det frivillig om noen vil ha religionsundervisning.

Skal vi stole på denne politikeren og moskétalsmannen? Vel, rektor og tre avdelingsledere ved den anonymiserte ungdomsskolen forteller om et elevmiljø ved skolen som preges av «hemmelighold». De er bekymret for såkalt radikalisering av de unge. Derfor har de kontaktet politibetjent og barnevernspedagog Stian Vatnedal som har ansvar for å forebygge utvikling av ekstremisme.

Det lærerne og rektor konkret kan fortelle Drammens Tidende er følgende: Barn ved skolen går på koranskole to timer daglig. «Etterpå får de visstnok leksehjelp, men noen er veldig faglig svake og burde vært mye sterkere når de får så mye leksehjelp. De har sluttet på alle andre aktiviteter. De spiller ikke lengre fotball. De er isolert fra andre unger. Det bekymrer oss.»

Så kommer troskyldigheten til nordmenn frem: Skoleledelsen mente tidligere at koranskolen måtte være «positivt for ungene». Hva var det faglige grunnlaget for denne vurderingen, mon tro? Nå opplever de samme at de har fått «et homogent miljø på siden av samfunnet. Lærerstaben frykter at det kanskje ikke er til barnas beste å tilbringe så mye tid i moskeen. Til tross for at barna er født og oppvokst i Norge snakker de dårlig norsk, det er alarmerende. Skolen har hatt flere foreldre inne til bekymringssamtale. – Den ene faren sa at han vill holde sønnen sin i moskeen til han ble god muslim. Men hva er det?»

Denne faren er født i Norge, anses som godt integrert, og har jobb i en offentlig etat, kommer det frem. Kanskje vi skulle bli enige om noen parametre for å måle god integrering? Enes om noen grunnleggende frihetsverdier som er internalisert?

Moskéislam (eller den totalitære islam fra Muhammeds maktepoke i Medina) som hemmende for integreringen, er ikke et tema for Regjeringens ferske integreringsmelding. Koranskoler er heller ikke nevnt med ett ord. HRS har tidligere foreslått for Regjeringen å kartlegge ideologi i moskeer og tilhørende koranskoler, dette som ledd i å forebygge utvikling av ekstremisme. Det gjorde vi overfor utvalget som skulle arbeide frem en handlingsplan mot ekstremisme, radikalisering, som det gjerne heter. Det er gått over to år siden vi la frem våre tanker for utvalget. Nesten ingenting har skjedd, det vil si med unntak av punkt tre her, da det nå skal utredes hvordan man kan stanse sponsing fra despotiske regimer til moskeer i Norge. Vi foreslo blant annet:

  • Ideologisk kartlegging av moskeene.
    De som formidler shariaideologi/ kalifatet (som er langt mer juss og politikk enn teologi) og slik sett fører en ideologisk kamp mot det åpne demokratiet, bør ikke belønnes med statsstøtte som religiøst trossamfunn. Det er totalitær ideologi som fremmes.
  • Moskeer som formidler totalitær ideologi: steng koranskolene deres
  • Oversikt over økonomiske bidrag fra diktaturer (som Iran, S-A, Qatar) til moskeer/bevegelser her. Stans pengestrømmen. La oss slippe stormoskeer finansiert fra nevnte land, som er ideologiske spydspisser.

Tidligere i år ble det klart at Stortinget ønsker en utredning om utenlandsk sponsing. Følgende kom frem:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.»

Men hva med allerede eksisterende koranskoler? Kan Stortinget vennligst kreve en ideologisk kartlegging og konsekvensutredning med barnas beste i front? Og har vi råd til å ta sjansen på at unge ikke ødelegges ideologisk på koranskoler i disse terrortider?

Jeg vet en del om hvordan koranskoler fungerer i Pakistan. Der sendes typisk fattige barn som får gratis mat og «skolegang». Det er en offentlig hemmelighet i Pakistan at det forekommer vold mot og seksuelle overgrep på barna på særlig internatskolene, og at «skolegangen» først og fremst er religiøs hjernevask.

Med innvandringen fra islamske land basert på æreskultur har vi fått æresdrap, tvangsekteskap, søskenbarnekteskap, flerkoneri, barneekteskap, kjønnslemlestelse, sosial kontroll, kvinneundertrykking, og frihetsberøvelse. Hvorfor skulle vi ikke også få indoktrinering i totalitært religionsfascistisk tankegods, inkludert overgrep, på koranskoler?

Hadde jeg hatt politisk makt, så hadde jeg jammen ikke våget å håpe at vi unngikk akkurat sistnevnte. Det er ingen logikk i nettopp det. Derfor kom det da også frem for syv år siden at en imam i Drammensdistriktet ble pågrepet og siktet for vold mot barn på en koranskole, Vi mente den gang at saken ville bli henlagt, da barn eller foreldre neppe ville våge å vitne mot denne imamen. Vi fikk rett. Moskeene er som «hermetikkbokser».  Nettopp derfor er tiden overmoden for en profesjonell ideologisk kartlegging av moskeene og koranskolene.  Som det fremgår i siste lenke fortalte politiet i Drammen allerede i 2009 at de gjennom «flere år» hadde hørt beretninger via skoler om at barn ble slått på koranskoler. Det er skandaløst at Stortinget fortsatt sover, det samme gjør Regjeringen.