Integrering og integreringspolitikk

FrP trosser Erna og støtter forbud mot ekteskap mellom søskenbarn

FrPs gruppe på Stortinget støtter Aps forslag om forbud mot søskenbarnekteskap. Også tilsyn med koranskoler får FrPs tiltredelse. Da kan vi konkludere med at verden går noe fremover, om enn med små skritt

Etter 16 års debatt, nærmer vi oss altså et lovforbud mot søskenbarnekteskap, eller at denne tvangsekteskapstradisjonen plasseres i utlendingsloven. Skjer sistnevnte faller innvandringsgrunnlaget bort for slik ekteskapskonstellasjon.

HRS fremmet et bredt begrunnet forlsag om dette i blant annet boken Feminin integrering i 2003. Et moment er den åpenbare tvangen som svært ofte ligger til grunn for familieekteskap, der også foreldre kan tvinges av gjenværende familie til å hjelpe nær slekt til Norge ved bruk av egne barn. Et annet bredt dokumentert moment er de helsemessige skadevitkningene, både mentat og fysisk. Dette har Camilla Stoltenberg forsket på og dokumentert siden 90-tallet. Internasjonalt foreligger det også en mengde forskning på tematikken. Det er med andre ord ikke noe mer å debattere: Ja, risikoen for misdannelser som oppdages hos nyfødte er  100 prosent høyere enn for barn av ubeslektede foreldre. Fra 1967 til 1993 er hvert tyvende barn av pakistanske foreldre i Norge født med misdannelser, totalt 375 barn (7 500 fødte pakistanske barn i Norge i nevnte periode). Risikoen for at barn av inngiftede dør eller utvikler alvorlige kroniske lidelser senere i barneårene er ikke kjent, men forventes å være ytterligere forhøyet. Dette fordi at mange genetiske lidelser utvikler seg senere i barneårene. Barn født av inngiftede har 2-3 ganger høyere risiko for å dø i første leveår enn barn født av foreldre som er ubeslektede.

Stoltenberg mener at hennes tall bare avdekker toppen av isfjellet. Og ganske nylig kunne vi melde at ved Ullevål sykehus opplever de nå at det fødes stadig flere barn med misdannelser.

– Problemet har blitt forsterket nå som andre og tredje generasjon innvandrere også gifter seg og får barn med sine søskenbarn, sier avdelingsoverlege Rolf Lindemann. Han forteller at mange barn blant annet blir født med alvorlige stoffskiftesykdommer og skader på sentralnervesystemet. Rundt halvparten av barna som er født med misdannelser dør kort tid etter fødselen.

Høyre vil ha mer forskning

Det er så man må gni seg  øynene når man ser hva Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, får seg til å si når FrP på Stortinget nå støtter Ap på Stortinget, og dermed går mot egen regjering:

– Høyre, Frp og Venstre hadde en avtale om å utrede de medisinske konsekvensene av et forbud. (…). – I Norge har det vært normalt at de store, ansvarlige partiene ber om faglige råd før de tar beslutninger. Høyre holder seg som vanlig til denne linjen, og er glad for at flertallet på Stortinget gjør det samme. Vi avviser ikke et forbud, men det skal være bygget på faglige råd, ikke føleri og utspill i media, sier Peter Christian Frølich.

Føleri i 16 år, liksom? Og hva er det Frølich konkret savner av dokumentasjon? Trenger han en studietur til de britiske øyene, så må han gjerne gjøre det? Tall som kom derfra for en del år siden, viste at pakistanere der står for 3,4 prosent av alle fødsler, men 30 prosent av alle misdannelser hos nyfødte. Rundt 55 prosent av britiske pakistanere er gift med søskenbarn. Plinger det i planeten til Frølich?

Men Ap pg FrP får nok ikke flertall, skriver Dagbladet. Høyre, Venstre, Sp og SV går alle antakelig imot. Venstres Abid Raja, som selv skulle tvangsgiftes til kusine i Pakistan, og som har tre søsken han har fortalt er lykkelig gift med søskenbarna sine fra samme land, sier han vil støtte et forbud i ekteskapsloven, men ikke i utlendingsloven, og forutsatt at det hele begrunnes med helsemessige årsaker – «ikke negativ sosial kontroll». Fordi det kan stigmatisere barn som allerede er født i slike ekteskap, sier Raja. Vel, barn kan alltid finne det merkeligste å mobber og erte hverandre med. Men at de skulle bruke foreldrenes slektsskap, virker noe søkt.

Raja tror heller ikke et forbud vil være et «effektivt tiltak mot tvangsekteskap». Han mener forbud «vil flytte problemet». Da tenker han antakelig at familien vrir ekteskapene over til tremeninnger. Vel, HRS foreslo i 2003 å forby dette også – i utlendingsloven. Så da kan vel Venstre foreslå dette – i kvinnefrigjøringens navn? I alle fall i utlendingsloven, eller trengs det mer dokuemntasjon på hvor katastrofalt denne formen for innvandring har vært for integreringsfiaskoen i betydelige grupper?

Koranskoler skal etterses

Ap får også støtte fra FrP på at det skal føres tilsyn med koranskoler for at moskeen skal få statsstøtte. Her vil SV også støtte forslaget, sies det.

Dette er jo meget bra. I moskeene snakkes det typisk opprinnelseslandets språk. Hvem skal føre tilsynet? Hvordan sikre seg at dette blir personer med lojalitet til Norge og ikke til islam? Det kan bli en nøtt å knekke. Og hvordan få innsyn i litteraturen som brukes? Bøker og annet kan jo fjernes hvis tilsynsbesøk varsles. Skal det innføres uvarslede sjekker? La oss håpe det. Og hva med moskeer som er uregistrerte, men som også har koranskoler? De skal man ikke sjekke, for det hele knyttes til offentlige kroner som gis?