Terrorisme og ekstremisme

-Like marginale som kristne høyreekstreme

Audun Lysbakken

Verken Audun Lysbakken eller Jonas Gahr Støre ser ut til å klare å identifisere hva som er islamsk ekstremisme og hvor kreftene holder til. Lysbakken og SV har valgt å gjøre kampen mot ekstremisme til en kjernesak frem mot valget. Oppstarten var i så måte total skivebom: ”islamister er like marginale som de høyreekstreme er i det kristne miljøet, men de kan være farlige selv om de er små.”

Ja, du leste riktig. Lysbakken vet altså langt bedre enn PST, som år ut og år inn nå har pekt på voldelige islamister som vår tids terrorutfordring, også påpekt etter 22.juli. Her er hele Lysbakken-sitatet fra Dagbladet, som åpner med at den ekstremismen vi ser fremveksten av i Norge i dag ikke kan knyttes til innvandringen:

Det er ikke et innvandringsproblem, som Frp prøver å gjøre det til. Vi må bekjempe problemet i Norge. Vi må være tøffe mot ekstremisme og mot årsakene til ekstremisme. Ekstreme islamister er like marginale som de høyreekstreme er i det kristne miljøet, men de kan være farlige selv om der er små, sier Lysbakken.

Hvis noen av våre lesere kjenner til høyreekstreme i kristne miljøer som kan parallellføres i kampen for verdimessig mørkelegging, ved bruk av vold eller ikke-voldelige midler, til Profetens Ummah, Islam Net, Al-Hidayah, med mange, mange flere shariaforkjempende miljø og grupper, vær så snill å sende oss informasjon om dette (og send samme informasjon til PST).

Hvordan Dagbladet kan trykke denne påstanden til Lysbakken uten å stille ett eneste kritisk oppfølgingsspørsmål, er meg dessverre ingen gåte. Journalister flest ser ikke ut til å ta innover seg hva som ikke står på dørstokken lenger, men som har funnet seg godt til rette på innsiden av det norske huset.

Etter debatten i NRK sist torsdag om radikalisering, er det ikke et spørsmål lenger om hva SV og Ap mener er vår tids verdimessige utfordring: den er ene og alene knyttet til salafister som vil bruke vold for å nå målet sitt. Hvor mange slike personer vi har i Norge i dag, antas av PST å handle om rundt 300 personer.

Vel, tallet er høyt i seg selv, men det er (som nesten alltid) grunn til å anta at det finnes mørketall.

Da får Lysbakken svare på følgende: kan han peke på en eneste kristen høyreekstremist som minner om Mohyeldeen Mohammad, Arfan Bhatti, Ubaydullah Hussain og resten av gjengen i Profetens Ummah som vi så utenfor den amerikanske ambassaden 21.september?

Kan Lysbakken vise til et eneste høyreekstremt kristent debattforum eller Facebook-gruppe som minner om Profetens Ummah og deres liknende ideologer i Islam Net, i Al-Hidayah, og jeg kunne listet opp langt flere miljø der en verden underlagt sharia er deres drøm?

Ikke det, nei.

Lysbakken mener fremveksten av voldelig islamisme ikke kan knyttes til innvandringen. Vel, hvordan havnet Bhatti i Norge? Så vidt jeg vet: gjennom familieinnvandring fra Pakistan som barn. Hvordan havnet Mullah Krekar i Norge? Så vidt jeg har fått med meg: som kvoteflyktning gjennom FN.

Hvor kom fremveksten av islam fra og hvem står bak alle moskeer og organisasjoner? Vi har ett islamsk trossamfunn i Norge, det aller første, som en nordmann står bak: Truls Bølstad, mangeårig rektor ved Dønski vgs. Bølstad konverterte i 1957 og etablerte ahmadiyyaislam her, som nå har reist moskeen ved E6 på Furuset. Ahmadiyyaene er som kjent en langt mildere trosretning enn de mange andre trossamfunnene som etablerte seg i kjølvannet av innvandringsbølgens start på begynnelsen av 1970-tallet, best eksemplifisert med Islamic Cultural Centre som er det første renskårne islamske/islamistiske trossamfunnet i Norge (1974).

Spørsmålet i dag er ikke hvor få ekstremister vi, slik Lysbakken (og Støre) synes å mene, men hvor mange tusen islamister Norge huser. Det er denne ideologiske kraften – mot frihetsverdiene og levesettet vårt – som utgjør fremtidens største trussel. Men Støre og Lysbakken og dets like er redd for å støte muslimer med å erkjenne dette faktumet? Enten er svaret et ja, eller så er svaret at de ikke har forstått hvilken ideologi som har slått bredt om seg.

Her sitat fra Støre i Debatten sist torsdag:

Nå kretser vi inn hva som er problemet, hva som er utfordringen, vi frikopler det – etter min mening helt riktig – fra religion.

Vi skal altså frikoble islam fra fremveksten av ekstremisme. Da venter vi i spenning på imam Støres årsaksmodell: hvor henter de ekstreme tankene fra? Hvem forteller dem at de skal hate verdiene våre? Hvilke tekster leser de?  

Tilbake til alle de høyreekstreme i kristne miljø i Lysbakkens univers. Her fra PSTs trusselvurdering, 2012:

Også i 2012 vil det være terrortrusselen som vil representere den største utfordringen for PST. Dette gjelder særlig trusselen fra personer og grupper knyttet til ekstrem islamistisk ideologi. Trusselsituasjonen knyttet til disse miljøene er i dag svært bekymringsfull. Det er flere årsaker til dette.

De siste årene har vi sett en utvikling der personer som er oppvokst i Norge blir radikalisert, og der Norge og det norske samfunnet er fienden. Disse personene har mye kontakt med ekstreme islamister i utlandet, de reiser til treningsleire i konfliktområder og de reiser for å delta i væpnet kamp, før de returnerer til Norge. De forsøker å møtes i hemmelighet, de er svært sikkerhetsbevisste, og det de snakker om er hvordan de skal bekjempe Vesten, hvordan de skal ramme det norske samfunnet eller hvordan de skal drepe enkeltpersoner.

Disse ekstreme islamistene er ikke mange, men de blir flere. Og de anstrenger seg for å rekruttere blant unge og ofte lett påvirkelige personer som av ulike årsaker er søkende mot ideologi, religion, noe å tro på og forholde seg til.

Forsøk på radikalisering og indoktrinering av unge fører ikke automatisk til voldsbruk eller terrorisme. De fleste er i stand til å se skillet mellom politikk og kriminalitet. Men for noen få kan legitimering og forherligelse av vold bli resultatet. Dette er en situasjon, og en utvikling som ikke vil gå over av seg selv. Vi må derfor regne med at det kan komme flere eksempel på planlegging av terrorhandlinger eller andre voldshandlinger i Norge i tiden framover. Ekstreme islamistiske holdninger og uttrykksformer har generelt blitt mer synlige og høylytte i offentligheten i dag enn hva de var for få år tilbake. Debattklimaet er preget av en røff og hatsk retorikk, og terskelen for å fremme ekstreme ytringer har blitt lavere. Det faktum at det gis tydeligere uttrykk for ekstreme holdninger, kan virke radikaliserende på personer som er mottakelig for slik påvirkning, både de som er lett påvirkelige og de som søker mer aktivt mot tilhørighet i ekstreme miljøer.

Jeg registrerer at enkelte har hevdet at PST lukker øynene for trusselen som kommer fra det anti-islamske miljøet og fra de høyreekstreme gruppene. Jeg vil tilbakevise dette. Trusselen fra andre voldelige miljøer er verken av samme omfang eller intensitet som den trussel vi står overfor fra ekstreme islamistiske grupper. Antallet voldelige høyreekstreme i Norge er fortsatt lavt. Forsøkene på å mobilisere åpent i islamfiendtlige grupper har så langt vært mislykkede. Vi forventer en forholdsvis liten oppslutning rundt organiserte høyreekstreme og anti-islamske grupper også i 2012 (min utheving).