Innvandring

Modig statsråd har fått fullstendig nok av snyltere og bedragere

Begeret er fullt for Inger Støjberg, Danmarks kanskje modigste politiker. Innvandringsministeren har fått mer enn nok av folk som kommer til landet og snylter, bedrar og utnytter landets tillit.

I et innlegg i BT skriver den modige statsråden dette innledningsvis:

«Jeg vet at de venstreorienterte, de kulturradikale og alle de pene vil gå i flint idet de har lest neste setning: Men noe dager sitter jeg på kontoret mitt med en klar fornemmelse av at en betydelig gruppe av flyktningene og familiegjenforente som er kommet til Danmark, snyter, bedrar og utnytter vår tillit.»

Støjberg fortsetter slik: «Jeg er egentlig lei meg for at det er slik, for jeg vil så gjerne kunne betegnes som tillitsfull. Hvem vil ikke det?»

Støjberg slår fast at denne tilliten ikke lengre kan opprettholdes. Hun «ser og opplever» nemlig i «det daglige her i ministeriet» alt «for mye til å kunne opprettholde denne tilliten». 

Les også denne om Støjberg: -Vi har tapt for islam. 

Løgn og bedrag

Støjberg forteller om en Facebook-gruppe som skal «hjelpe» syrere til å bestå test i danskkunnskap. Her legges svarene på den offentlige testen ut. Hvorfor gjøres dette? spør Støjberg.

«Ingen vet det, utenom at det kanskje kan hjelpe dem til å snyte seg gjennom en test. Hope over der gjerdet er lavest. Dansk lærer man i hvert fall ikke av det, og man klarer seg ikke enklere i det danske samfunnet.»

Nå skal sikkerheten rundt disse testene skjerpes. «Så «for pokker», sier hun, tror man at folk i gettoene ikke snakker dansk? Men nå vil hun fjerne tolketjenester som er gratis. Etter tre år i Danmark settes foten ned for gratis service som dette fra skattebetalerne. Hun vil ikke «belønne latskap» lenger.

Støjberg peker videre på «skjeggbarna». To av tre som kommer som såkalt enslig mindreårig asylsøker (EMA), og der det er tvil om de oppgir riktig alder, avsløres av alderstester som 18 år eller eldre. En EMA koster staten over en halv million kroner i året. (I Sverige er tre av fire testede saker avslørt som over 18 år.)

Les om Støres regning til folket for EMA-innvandringen bare i 2015: 29 milliarder neste seks årene.

Statsråden er også sint på dem som har kommet på familiegjenforening seneste årene, og som deretter søker asyl. De endrer altså oppholdsgrunnlaget sitt fordi dette gir dem fordeler: «Når de så fikk asyl, så var det plutselig kommunene i vise tilfeller som skulle finne en leilighet og ikke dem selv. Det er årsaken til at jeg siste året strammet inn reglene på dette området, for jeg synes ganske enkelt det er enormt griskt å skulle presse sitronen til det ytterste ved å skifte oppholdsgrunnlag og dermed få flere goder.»

-Ærlig talt!

Jo da, fortsetter Støjberg, det er «heldigvis ærlige flyktninger og familiegjenforente». Så drar hun denne:

«Jeg får ofte høre at jeg bør fremheve dem, istedet for å fremstille synderne. Men ærlig talt. Det burde ikke være nødvendig å rose en flyktning eller familiegjenforent for ikke å snyte, å ta grisk for seg velferdsgodene eller lyve under asylbehandlingen. De burde tvert om være dypt takknemlige over at vi ikke bare yter beskyttelse, brødfør dem og stiller opp med masse hjelp til å komme godt i gang i Danmark. De blir i tillegg plutselig en del av et velferdssamfunn som de aldri har kjent maken til.»

Punktum fra statsrådens penn. Hun har virkelig fått nok.