Innvandring

Asyl-skriften på veggen: 29 milliarder kroner

99 prosent av enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er gutter. Har du noen tanker om hvorfor jentene ikke kommer? Kostnadene for enslige mindreårige som søkte asyl i Norge i 2015, er på rundt 5,5 milliarder kroner per år. Du leste riktig: 5,5 milliarder kroner bare i denne gruppen asylsøkere. Dette er en politikk Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande og Jonas Gahr Støre med nebb og klør kjemper for å videreføre. De mener de fremmer humanisme. Hvor mange lar seg lure trill rundt også i 2017?

Jeg har fått tilsendt tall fra en statistiker som gjennom årene har levert solid dokumentasjon til oss i HRS. Tallene er ganske sjokkerende, rett og slett. De handler om enslige mindreårige asylsøkere i Norge og Europa, og tallene er hentet fra statistikk hos Eurostat, UDI og Migrationsverket, samt Finansdepartementet.

De inhumane

Foreløpig har vi ikke fått de endelige asyltallene for 2016 i Europa. Derfor skal vi nå se på 2015.

Til Norge kom det 5480 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i 2015.  Rundt 1 100 av dem skal være under 15 år. Over en seksårsperiode vil dette koste over 9 millioner kroner per barn. Totalt for de 1 100 barna blir dette nesten 10 milliarder kroner. På seks år, altså.

EMA mellom 15 og 17 år er mindre kostnadskrevende, det vil si 4,4 millioner per barn over en seksårsperiode i henhold til Finansdepartementet.

For de om lag 4 400 EMA i 2015 i denne alderskategorien er prislappen nesten 19 milliarder over en seksårsperiode. Da er vi på anslagsvis 29 milliarder kroner over seks år. Altså kun for EMA som kom i 2015.

Hele FNs flyktninghjelp (UNHCR) sitt budsjettforslag for 2016 til flyktninger i Midtøsten og Nord-Afrika er på 18 milliarder kroner. Som en «kuriøs» sammenlikning.

Forstår du hvor inhumant Hareide, Støre og Skei Grande tenker? Forstår du hvorfor mediene ikke griper fatt i slike tall? Mediene var jo en del av «refugee welcome»: Aftenposten, Dagbladet, NRK, TV2 og VG. Trenger man si noe mer?

En enorm overrepresentasjon

Så til påstanden om at vi i Norge er så hjerterå, så strenge i asylpolitikken. Sverige har som kjent ikke vært det. Mens vi tok imot nesten 5 500 EMA i 2015, var tallet over 35 000 i Sverige, tilsvarende 40 prosent av alle EMA som tok seg til EU i 2015.

Overrepresentasjonen i EMA-innvandringen etter folketallet er for Norges del slik:

  • 5,5 ganger flere enn Tyskland
  • 21 ganger flere enn Storbritannia
  • 203 ganger flere enn Frankrike

For Sveriges del ser tallene slik ut:

  • 20 ganger flere enn Tyskland
  • 77 ganger flere enn Storbritannia
  • 750 ganger flere enn Frankrike

Frankrike, Tyskland og Storbritannia ligger som kjent nærmere Midtøsten, Afrika og Asia enn Sverige og Norge. Det vet nok klaner og storfamilier når de sender barna av gårde. De vet selvsagt også at våre velferdsstater er rausere enn de tre førstnevnte.

Hvor er de forfulgte og undertrykte jentene?

92 prosent av alle EMA som kom i 2015 var gutter. Fra Afghanistan er tallet hele 99 prosent. Alle lesere av rights.no vet godt hvordan jenters situasjon er i et land som Afghanistan. Deres antatte seksuelle renhet er helt avgjørende for å kunne gifte dem bort. De forventes heller ikke å bidra til fellesskapets kasse ved inntektsgivende arbeid. Her ligger nok hovedforklaringen på hvorfor de eldre mennene – familienes og klanenes overhoder – peker ut gutten som det potensielle økonomiske ankerfestet i et land som Norge.

Det ville vært rett og rimelig av Regjeringen å sende ut dette signalet: Fra nå av tar vi ikke imot barn som sendes som asylsøker til Norge. Vi vil heller hjelpe titusener flere der de bor med sine nærmeste.