Islam

Modig politiker vil ha nasjonalt forbud mot bønnerop

En kvinnelig politisk leder i Sverige vil ha nasjonalt forbud mot bønnerop fra moskeer. Hun begrunner motstanden sin svært modig - og riktig: "Bønnerop har som hensikt å proklamere en religions åndelige makt over et boligområde."

Dette er helt nye takter fra våre svenske naboer, og er svært gledelig. Det er bare å merke seg navnet på Kristdemokraternas leder med en gang: Ebba Busch Thor (31).

Striden i Sverige har oppstått fordi en gruppe muslimer tilknyttet stormoskeen i byen Väksjö, har søkt lokale myndigheter om å få tillatelse til å kalle inn til bønn over høytalere fra minareter.

Alle som har satt seg noe inn i islam som ideologi, vet at dette er en svært misjonerende ideologi, en ideologi som søker makt over både enkeltindivid og alle tenkelige nivå i samfunnslivet. Dette er en udiskutabel kjerne i islam, som ble stiftet i år 622 i Medina da Muhammed inntok makten som leder av røverbande, militær og politisk leder.

Derfor er bønnerop noe langt mer enn «rop»: Bønnerop manifesterer islams makt i samfunnet.

-Kan ikke beskytte seg mot ropene

En biskop i Sverige har stilt seg svært positivt bak ønsket om bønnerop i Väksjö, det samme har hele det norske bispekollegiet. De har ikke magemål i det hele tatt i forhold til å fremme islams interesser på kristenkulturell jord. Det samme gjelder de islamofile i pressen og Amnesty. Amnesty kan ikke islam. Det er åpenbart når man ser argumentasjonen: Å stoppe en administrativ prosess om bønnerop skal tillates eller ei, er i strid med diskrimineringsloven, heter det fra den kanten.

Men islam er først og fremst politikk. Derfor er diskrimineringskortet ubrukelig.

Busch Thor har dog ikke mye til overs for denne slappe og farlige linjen, og argumenterer slik:

«Vi er imot bønnerop fordi det ikke er rimelig med tilbakevendende institusjonaliserte bønnerop som proklamerer en religions budskap over menneskers private hjem og bosted.»

-Sverige er kristent, islam må tilpasse seg

Ebba Busch Thor går enda lengre enn dette i sin argumentasjon, og våger faktisk å peke på svensk kultur. Busch Thor sier at bønnerop og kirkeklokker ikke kan sammenliknes. Det går ikke an «å beskytte seg» mot bønnerop, sier hun. Men det gjør det jo heller ikke mot kirkeklokker, må det naturlige motargumentet være. Da faller disse ordene fra KDs leder:

«Kirkeklokkene har en naturlig særstilling i Sverige på bakgrunn av tradisjon, og er en del av vår kulturarv, noe som markerer høytider. Bønnerop har som hensikt å proklamere en religions åndelige makt over et boligområde.»

-Det er rimelig at islam i en svensk kontekst tilpasser seg, fortsetter hun.

Har virkelig söta bror/syster tenkt å begynne å bevege seg? Lite ville i så fall vært mer gledelig enn nettopp det.

Hvis Knut Arild Hareide og hans like vil prøve å karre seg over sperregrensen, er mitt stalltips dette: Ta islam på alvor – den veien søsterpartiet i Sverige nå ser ut til å gå.