Integrering og integreringspolitikk

Denne statsråden forstår islams makt i gettoene – og knebles

Den danske statsministeren benekter fullstendig at islam har vært med på å skape gettoer. Hans egen statsråd, Inger Støjberg, sier det stikk motsatte.

Danmarks regjering la frem en bred gettoplan på torsdag, «Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030». Man skal bryte ned gettoene ved å skjerpe straffenivået for forbrytelser begått i og ved gettoen, kriminelle skal skyves ut av gettoene, barnas skolegang og omsorgssituasjon skal følges tettere opp, dumping av barn og unge skal straffes, folk på offentlige ytelser skal ikke kunne flytte inn i gettoer, og familier med store tilpasningsproblemer skal kunne flyttes ut av gettoen, med mer.

Vi har i rosende ordlag omtalt handlingsevnen til landets regjering, som kan få resten av vesteuropeiske land til å gå i samme fotspor.

Islam, virkelig ikke et problem?

Men, og det er et stort men, i dag skal vi ta bredere opp det vi så langt har hoppet over: statsminister Lars Løkke Rasmussen benekter fullstendig at gettoproblemene har noe som helst med islam å gjøre.

«Det handler ikke om hudfarge eller religion. Man har valgt bort Danmark.»

Hudfarge handler det definitivt ikke om, men religion kommer vi ikke utenom. Løkke Rasmussen burde forklare hvorfor gettoene ikke domineres av munker og prester, buddhister og kristne? Det kan/vil han antakelig ikke svare på. Hvorfor velger folk bort Danmark, Løkke Rasmussen? Det bør danske journalister konfrontere ham med.

Hva sa så Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister, på samme pressekonferanse i gettoen Mjølnerparken i København torsdag – etter at Løkke Rasmussen hadde forlatt samme scenen?

«Et av problemene er jo at i gettoen er det sharialovene som gjelder, ikke grunnloven. Og derfor er vi nødt til å gå inn og ta fatt bredt, både sosialt, i forhold til straff, i forhold til å få brutt opp gettoene. (…) Vi står i en bolig inne i København hvor man har skilter på arabisk. (…) Det er ikke slik at man ikke har undersøkelser på hvordan man ser på livet i gettoområder. Berlingske tidende publiserte også en riktig stor undersøkelse like før jul om hvordan man ser på livet helt generelt.

Hvor man jo kan se at for eksempel sånn som likestilling, ikke trives, at man mener at imamer og moskeer skal ha en større rolle i dagliglivet, at homoseksualitet ses på som ille. Som jeg kan huske det, mener 40 prosent at det er galt å være homoseksuell. Hvis man har bopel i et gettoområde, så er det de holdninger som trives.

Stort klarer kan det ikke sies fra høyeste politiske hold.

Stasministerens islamkunnskap

Løkke Rasmussen har tidligerevist at han enten ikke kan islam eller ikke våger å si det som det er: Islam, og den medfølgende «æreskulturen» og stammementaliteten, er integreringens verste fiende. Etter massakren i redaksjonslokalene til Charlie Hebdoe i 2015, stod Løkke Rasmussen frem for det danske folket med disse ordene:

«Det er jo noen som åpenbart har voldtatt en av verdens største religioner, og på en fullstendig fanatisk måte altså (har) drept uskyldige mennesker. (…) Og det er jo også i virkeligheten et angrep på alle de muslimer i fredelig sameksistens med folk av en annen religiøs overbevisning, og som har tatt det vestlige demokratiet til seg, som nå risikerer, hvis man ikke holder hodet kaldt, å bli slått i hartkorn med noen fanatikere.»

Fanatikere og voldtekt av islam. Ikke snaut. Nå fortsetter han altså i samme stil. Om dette skyldes angst for i-ordet (islamofobi) eller r-ordet (rasismekortet), vet jo ikke vi. Vi vet heller ikke hvilke bøker, nettsteder eller aviser Løkke Rasmussen leser. Men vi finner det totalt uansvarlig at en statsleder enten ljuger befolkningen rett opp i ansiktet eller  holder seg uinformert om det mest brennhete problemet i hele Vest-Europa.

Ethvert land som sliter med gettoer, vet hva som dominerer der og som skaper problemene: kvinneundertrykking i islams navn, haram- og halal-tankesettet, hat mot «vantro», jøder og homoseksuelle. Eget parallelt lovverk, sharia, akkurat som Støjberg påpeker. Aktiv segregering av egne borgere fra det omgivende «vantro» samfunnet. 

Støjberg er genuin vare

Et spørsmål som melder seg: Er det et avtalt spill mellom Løkke Rasmussen og Støjberg at de sier det stikk motsatte av hverandre? For det fremstår jo ikke særlig lojalt av sistnevnte å tale sjefen midt imot. Jeg tenderer til å tro at Støjberg kjemper en kamp internt i regjeringen for å adressere elefanten som trasker rundt i de danske gettoene. Eller kanskje jeg velger å tro at Støjberg er oppgitt – på vegne av landet sitt og fremtiden. Denne troen er basert på følgende: Støjbergs innlegg i BT i forrige måned.

-Vi har tapt overfor islam, fordi denne religionens tilhengere tyr til våpen, vold og terror. Derfor er det ingen teater i Europa som våger å sette opp et islamkritisk stykke. Man vet det vil utløse ramaskrik fra de krenkede rekkene, og endog risikerer man voldelige reaksjoner.

Uttalelsen kom i anledning oppsettingen av et teaterstykke som harselerer med mormonene.

Hva må til for å nå gettomålet?

Kortsvaret er: ikke minst må islams makt begrenses. Gjør man det, får man mye lettere tak i barna og kvinnene.

Følgende tiltak ville fått den skakkjørte danske skuta inn i bedre farvann:

  1. Stanse all uheldig innvandring av muslimer. Kun de man vet vil ønske og klare å bli en fullverdig borger – og som dermed snur ryggen til shariatankesettet – kan få komme til Danmark. Kun slik kan man håpe å få bedre kontroll over den avgjørende demografiske utviklingen fremover.
  2. Repatrier dem som åpenbart «ikke vil» Danmark.
  3. Fjern hijaben fra alle offentlige institusjoner. (Vi tar det som en selvfølge at Danmark får et maskeringsforbud). Særlig for barna vil dette være frigjørende.
  4. Steng moskeer man vet aktivt promoterer sharia og islams overherredømme. Grimhøjmoskeen i Aarhus er et skoleeksempel på en antiintegrerings-fabrikk.
  5. Steng moskeers koranskoler som driver med det samme (se 4).
  6. Nekte fremmede stater å bygge/sponse moskeer i Danmark (Iran, Qatar, Saudi-Arabia).
  7. Send alle utenlandske imamer hjem.

Dette bør være en begynnelse. Man må begrense de viktigste kanalene for spredning av antidanske holdninger. Og det er dette jeg mener at Inger Støjberg har forstått. 

Frykter den danske statsministeren voldelige reaksjoner fra de lett krenkede rekkene hvis han hadde lyttet til Støjberg?