Barn i utlandet

NRK og FrP ikke kritisk til at flyktninger sender barn «hjem»

Verken NRKs programleder eller FrPs talsperson for innvandring stilte ett eneste spørsmål ved at foreldre i Norge sender barna på lange opphold i landet de selv flyktet fra. Det er knapt til å tro at dette fremdeles er mulig.

På Dagsnytt 18 i går var temaet norsksomaliere som sender barna tilbake til Somalia for lengre opphold der. I ordets rette forstand handler dette om å avlære barna de verdiene som Norge er bygd på.

Det interessante er at verken programleder Fredrik Solvang eller FrPs Jon Helgheim nevnte at somaliere faktisk er i Norge fordi de har påberopt seg beskyttelse fra en mislykket og voldelig stat, en såkalt «failed state». Somaliere er den største ikke-vestlige gruppen i Norge på over 40 000 personer, og de er en av de aller vanskeligste gruppene å få med i samfunnet vårt som en positivt bidragsytende del. De er «failed», i stort.

Vi skrev i går om barn som dumpes av somaliere i Somalia. Det er jo helt vilt at dette skjer, også fordi foreldre her i stort monn har fått opphold som forfulgte.  Vi i HRS har hatt fokus på dette siden 2004. 

Man kunne kanskje forvente at en formodentlig oppegående journalist som Fredrik Solvang hadde med seg dette perspektivet i studio: Er det litt underlig at folk som ikke kan leve i Somalia sender barna sine dit?

Men, nei. Ikke et ord. Det er nedslående. Solvang snakker om rett til å sende barn på ferie (sic). Jo da, det er en rett å ha ferie, men hva med å sette dette i en reell kontekst?

I rest my case.