Barn i utlandet

Barn returneres til Somalia, helt greit?

Somaliere får beskyttelse i Norge. Barna sender de tilbake. Hvorfor stoppes ikke dette?

En rektor i Oslo synes det er helt greit at somaliske elever på skolen hans, sendes på lengre opphold hos slektninger i Somalia.

Det kan være godt for identiteten deres, mener Halvor Holm ved Jordal skole.

– At en ungdom må være tre måneder hos bestemor i Somalia, er ingen katastrofe. Det kan være bra for elever som lurer på hvem de er. En slik reise kan styrke deres norsksomaliske identitet.

Holm mener altså i fullt alvor at å bli sendt til Somalia i «tre måneder» kan «være bra» for et barn i ungdomsskolealder. Kanskje han skulle teste ut et slikt opphold selv? Gjerne i lenker på en koranskole…

Grotesk og rasistisk kortslutning

Kortslutningen til Holm er rett og slett grotesk. Har ikke Holm forstått de himmelropende kulturforskjellene mellom Norge og Somalia? Har han hørt om oppdragervold, koranskoler med vold og hjernevask? Arrangerte ekteskap og kjønnslemlestelse? Ikke det heller. En stat hvor barns rettsbeskyttelse er totalt avhengig av ansvarlige voksenpersoner. Der man er avhengig av klanens gode (eller onde) vilje. Nei, Holm har parkert fornuft og fakta i garderobeskapet på Jordal Amfi.

Å få treffe familiemedlemmer som er igjen i hjemlandet, kan være av stor betydning for ungdommens identitet og kan øke motivasjonen for å bruke mulighetene som finnes her i Norge.

Man vet knapt hva mer man skal si til kulturrelativismen og den farlige identitetspolitikken som fyller hodet til en rektor som Holm. Å kalle hans holdning rasistisk, mener jeg er innenfor grensene. For hvordan er det mulig å mene at et barn – uansett nasjonale opphav – kan ha godt av å bli sendt, typisk alene, til en totalt failed state, mislykket stat? Holm ser hudfarge, og tenker med denne fargen som utgangspunkt. 

Hatt mulighet i 14 år

I år er det 14 år siden HRS publiserte den oppsiktsvekkende rapporten «Norske barn i utlandet: ute av syne, ute av sinn», der vi blant annet dokumenterer at barn sendes til koranskoler i Somalia og Pakistan. Under forferdelige forhold. Politikerne har bestemt seg for ikke å stanse dette. De har altså hatt muligheten i 14 år til å gjøre akkurat det.

I denne type fengselsbygningen skulle det den gang i 2004 befinne seg norskpakistanske jenter på koranskole under forferdelige forhold.

Endog vil ikke politikerne løft en finger for at foreldre som har påberopt seg flyktningstatus – og som har fått det – kan regelrett dumpe barna i landet de mente de selv ikke kunne leve i. Hva skal man si? Hvordan tror politikerne våre at vi skal klare å opprettholde respekt for dem, når de lar folk innvandre hit, få beskyttelse og alle mulige trygderettigheter, og de samme deretter peker nese til oss ved totalt å sabotere barnas muligheter til å bli fullverdige borgere i det som skulle være deres nye hjemland?

Se video av somaliere i Danmark på kjønnsoppdelt kafé, og som opptrer rasistisk overfor «hvit» reporter: «I og med at du er et hvidt menneske, så ved du nok ikke bedre», sier kvinne i hijab og ler rått. 

-Det er våres lov. Islamsk lov, sier kvinnen til TV2s reporter.

Kontant handling

Hva er politikerne redde for ettersom de ikke våger å bruke fornuft? Er det r-ordet? Altså rasismekortet. Det holder i så fall ikke. Det handler om barns liv og helse, og det handler om den helt avgjørende sammenhengskraften i Norge og den dyrebare velferdsstaten vår.

Hvis man ønsker å avkle hykleriet til disse somaliske (og andre) foreldrene som viser fingeren til Norge (som ga dem alt), da kartlegges somalieres eiendommer i Somalia. Vi har hørt gjennom årene – men ikke sett det dokumentert – at mange av dem har etablert seg med eiendommer nord i Somalia. At politikerne vil ha en slik kartlegging, tror jeg dog ikke på. Da avkles nemlig etter all sannsynlighet et asylsinstitutt som ikke tåler dagslys.

Foreldre som sender barn «hjem» til land som Somalia, bør ilegges dagsbøter inntil barna er tilbake i Norge. Dessuten skal skolegang i utlandet forhåndsgodkjennes etter standardkrav i samsvar med opplæringsloven. Får vi dette på plass, blir det nok en slutt på disse overgrepene.

Et annet alternativ er å trekke tilbake foreldrenes statsborgerskap eller eventuell permanent oppholdstillatelse. De har selv bevist at Somalia er landet de lever i mentalt, og delvis også fysisk.