Mediekritikk

Faktisk.no er et demokratisk problem

"Faktasjekkerne" i Faktisk.no AS, som eies av mediebedriftene VG, Dagbladet, NRK og TV 2, minner mer om et organ som er på heksejakt enn en seriøs medieaktør som skal bidra til en konstruktiv samfunnsdebatt basert på fakta. På to uker har de har "faktasjekket" Terje Tvedt tre ganger i forbindelse med hans nye bok, der siste sjekk er total skivebom fra Faktisk.no. Nå må eierne innse at hele konseptet er en skam for de etablerte mediene - og Faktisk.no begynner å bli et demokratisk problem.

Konseptet Faktisk.no presenterer seg selv som følgende:

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.

Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.

Med andre ord er det ingenting i veien med ideen og formålet, men det fordrer profesjonelle aktører som forstår eget formål, som kjenner journalistikken (og det som medier ynder å kalle «journalistisk metode»), og som evner å fokusere på de riktige sakene. Og så hadde det joogså vært en fordel om de hadde visse regneferdigheter. Faktisk.no behersker ingenting av dette.

I sak etter sak fokuserer Faktisk.no på «noen» utvalgte personer eller organisasjoner. Det er vel få som er så mye «faktasjekket» av Faktisk.no enn HRS, og spesielt Hege Storhaug, men nå har de rettet spesielt fokus på professor, forfatter og filmskaper Terje Tvedt. Tvedt har nemlig begått den dødssynden at han har skrevet en bok, Det internasjonale gjennombruddet, som ikke minst avkler medienes unnlatelsessynd i sentrale saker som innvandring og islam. 

Som kjent har Tvedt og Storhaug (HRS) noen fellestrekk her. Storhaug kom jo også med boka Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge i 2009 som viste hvordan mediene lurer befolkningen i disse sakene, som er noe av det samme som Tvedt gjør nå. Er det noe de etablerte mediene (MSM) avskyr, så er det å få et slikt fokus på seg selv. Derfor er det jo så fint for MSM at de har Faktisk.no. Dette organet kan flytte fokuset vekk fra det sentrale temaet og påstå ett eller annet som MSM igjen kan slå stort opp.

Skivebom

Her fra publiseringen i Dagbladet

For tredje gang på to uker «faktasjekkes» nå Tvedt. Konklusjonen denne gangen er faktisk helt feil. Da ikke fra Tvedt, men fra Faktisk.no.

Faktisk.no er ute etter Tvedts påstand om at den relative befolkningsveksten i Norge i perioden 1995-2017 var omtrent tre ganger så stor i Norge som i Danmark, og dobbelt så stor som i Sverige. 

Helt feil, sier altså Faktisk.nos faktasjekker Tore Bergsaker, som har kommet frem til at den relative befolkningsveksten i Norge var dobbelt så stor som i Danmark og 56 prosent høyere i Norge enn i Sverige.

Utfordringen for Faktisk.no er at de ikke kan regne vekst, men forholder seg til prosentpoeng.

Eurostat har sammenlignbare tall over befolkningsutvikling i hele Europa. Tallene viser at det norske folketallet økte med 20,9 prosent i perioden 1995 til 2017. I Danmark har folketallet økt med 10,2 prosent. Tvedt påsto at befolkningsveksten var tre ganger så stor i Norge som i Danmark, men det riktige er altså at den var omtrent dobbelt så stor.

Ser vi på absolutte tall vokste befolkningen aller mest i Sverige. Fra 1995 til 2017 ble det 1,2 millioner flere innbyggere.

Folketallet i Sverige er nesten dobbelt så høyt som i som Norge. I perioden 1995 til 2017 var den relative befolkningsveksten i Sverige på 13,4 prosent. Tvedt sa at den norske befolkningsveksten fra 1995 til 2017 var det dobbelte av den i Sverige, i forhold til folketallet.

Tvedt (som for øvrig bruker tall fra CIAs World Fact Book, mens Faktisk.no bruker Eurostat), viser til at Danmark i perioden hadde en økning av folketallet på 406.511 personer (fra 5 199 437 i 1995 til 5 605 948 i juli 2017). Sveriges økning var på i overkant av 1 million (1 138 728 personer, fra 8 821 759 til 9 960 487), mens Norge økte med i underkant av 1 million (989 094 personer, fra 4 330 951 til 5 320 045).

Da skal vi finne den prosentvis økningen, altså fra x til y, som følger formelen (y-x)/x*100.

Følg med, Faktisk.no!

  • Danmark: (5 605 948 – 5 199 437) / 5 199 437 = 0,078 * 100 = 7,8 prosent
  • Sverige: (9 960 487 – 8 821 759) / 8 821 759 = 0,129 * 100 = 12,9 prosent
  • Norge: (5 320 045 – 4 330 951) / 4 330 951 = 0,228 * 100 = 22,8 prosent

Hvor mange ganger går så 7,8 og 12,9 opp i 22,8? Svar: Norges relative befolkningsvekst var (nesten) tre ganger større enn Danmark i perioden og (nesten) dobbelt så stor som i Sverige.

Og det verste av alt: Ifølge Terje Tvedts Facebookside hadde han allerede 5. februar, i forbindelse med en annen «faktasjekk», gitt Faktisk.no disse tallene i en e-post.

Så hva er det Faktisk.no egentlig vil? Ta fra folk de ikke liker troverdigheten? Få fokuset bort fra egen utilstrekkelighet innen innvandringsfeltet siste tiårene? Og så spør MSM seg hvorfor alternative medier vokser og vokser? Er det noen som er et demokratisk problem, så er det Faktisk.no. For en skam for Norge.

(Forsidebilde er faksimile fra Dagbladet.nos forside)