Islam

Sylvi Listhaug med ny lov mot ekstrem-islam

En hatpredikant er nå i Rogaland og sprer sitt budskap til det største muslimske trossamfunnet der. Sylvi Listhaug vil sette en stopper for spredning av ideologiske fascisme. Hun jobber med nytt lovforslag.

Så er han tilbake i Skandinavia, somaliskfødte Said Rageah, borger av Canada. Denne gangen i Hillevåg, Stavanger, 5. og 6. januar. Vi har omtalt Rageahs forskrekkelige ideologi flere ganger, som eksempelvis hvordan han oppfordrer muslimer i Europa til skarp segregering fra det omgivende samfunnet. Ikke akkurat i integreringens ånd:

Som muslimer er vi spredt over hele byen. Du har folk som bor i Brampton, du har folk som bor i Mississauga, du har folk som bor i Whitby, du har folk som bor i Richmond Hill. Tenk om vi alle kommer sammen i ett område.

Hva kan du gjøre med samhold? Mye. Du kan endre mye. Du kan endre utenrikspolitikken i dette landet. Du kan endre hvordan muslimene tror. Du kan selv når du trenger hjelp, ringe en muslim og samtidig bidra til det muslimske samfunnet. Brødre i masjid (moskeen) starter akkurat nå et magasin eller en avis som heter Ummah Times. Hva er Ummah Times? I Ummah Times reklamerer alle bedriftene i den islamske ummah. Du trenger aldri mer avertere eller annonsere via kafir (vantro).

Den dagen vi trenger en lastebilsjåfør vet vi hvor vi finner muslimske lastebilsjåfører. Den dagen jeg trenger en drosje har jeg en rekke muslimske sjåfører – ok, plukk meg opp. Når jeg trenger en lege, bare muslimske leger. Når jeg ønsker å ansette noen – bare muslimske arbeidstakere.

Da kan vi styrke oss selv. Dette er den måten, og dette er den eneste måten vi kan eksistere i samfunnet, leve i henhold til islam.

La oss bli en ummah (islamsk nasjon). Send barna til islamsk skole. Ta bilen din til muslimsk verksted og kjøp bil hos en muslimsk forhandler. Hvis du skal noe, spør først om et individ er muslim. Hvis ikke, let etter en muslim – jeg er sikker på at du finner en innenfor det området.

Å Allah, reis islams og muslimers posisjon og ydmyk de vantro og polyteistene!

På besøk i Sverige i 2015 sa Rageah i dette opptaket, publisert i desember samme år, at flyktninger må spre islam i vertslandet. Rageah forklarer de muslimske ungdommene at de plikter å følge islams lære og viktigheten av å spille en ledende rolle i å introdusere islam til lokalsamfunnet for å spre islam i sitt nye samfunn.

Rageah sa videre til ungdommen i Sverige:

«Hvorfor tror du Allah brakte deg her? Hvorfor tror du Allah brakte foreldrene dine hit, og de brakte deg hit? Tror du det var fordi det var en borgerkrig der hjemme og de ikke hadde noen steder å gå, og at alle plutselig kom til Sverige – til denne lille landsbyen som jeg ikke engang kan uttale navnet på? Tror du de kom hit ved et uhell?

Nei. Det ble designet av den allmektige Allah. Det er designet for at du kanskje kan bli født og oppvokst her, så du kan bringe budskapet om islam til ditt eget samfunn, til det svenske samfunnet.

Dessverre tror mange unge damer og mange unge gutter eller unge menn, at de ble brakt hit slik at de kan ha det gøy, de kan lytte til musikk, de kan måke snø som deres far aldri har sett før, de kan bygge en snømann foran husene sine, kan de skli ned bakken. Dette er ikke grunnen.

Grunnen til at Allah brakte deg hit er at du skal bringe budskapet om islam til folket. (…) Så din oppgave er å kalle folk til Allah.

Systematisk undergraving av friheten vår

Til ungdommen i hjemlandet Canada sa Said Rageah i dette opptaket fra februar 2015, at landets daværende statsminister, Stephen Harper, er fiende av islam. I foredraget presiserte ikke sheiken hva man skal gjøre med fiender av islam og frafalne. Det har han imidlertid gjort flere ganger tidligere. Eksempelvis her.

Predikanter som Rageah står for en sakte, systematisk undergraving av det sekulære demokratiet. Han bidrar til dannelsen av egne muslimske enklaver ved å oppfordre til segregering. Deretter erklærer han altså landets demokratisk valgte styresmakter som fiende.

Said Rageah vil at Allah skal tilintetgjøre fiender av islam, og han som mener at jøder og kristne er «forbannet». Kvinner skal bruke ansiktsslør. Dødsstraff skal innføres for frafalne eller for å forulempe Muhammed. Ja, stort bedre blir det ikke.

Listhaug har fått nok

Danmark har laget en liste over hatpredikanter de nekter innreise. Listen kom i fjor. I år kan Norge komme etter.

– Dersom det er slik at denne imamen er tilhenger av dødsstraff for blasfemi, så er det fullstendig forkastelig og helt uforenlig med norske og vestlige verdier, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en epost til RA.

Listhaug kaller holdningene til Rageah for «ekstreme og bekymringsfulle».

Vi arbeider nå med et lovforslag som vil gjøre det mulig å ha en liste over hatpredikanter som skal nektes innreise til Norge fordi de utgjør en trussel mot offentlig orden. Danmark har allerede en slik liste, sier Listhaug.

Islamsk Opplæringssenter (sic) står bak invitasjonen av Rageah, og har nesten 3 000 medlemmer. Vi skattebetalere finansierer dem, i dette tilfellet nesen tre millioner kroner i året fra stat og kommune. Får invitasjonen konsekvenser? 

Listhaug mener det er «fullstendig uakseptabelt å invitere personer med et budskap som går løs på våre norske verdier». Listhaug våget å si «norske verdier». Ikke verst, og et tydelig signal, jamfør Terje Tvedts bok, Det internasjonale gjennombruddet, som viser hvordan regjeringene gjennom flere tiår har prøvd å manipulere oss til å tro at norske verdier ikke finnes.