Integrering og integreringspolitikk

Hvordan de vil skape egne islamske enklaver i Norge og Europa. Rystende beretning fra lederhold

Denne artikkelen handler om hvordan sikre anti-integrering, skape en stat i staten, fremme segregering og innføre «trojanske hester». Du kan eksempelvis invitere en predikant som Said Rageah til å undervise ungdom. Det hele er tvers gjennom rystende. For det skjer her og nå – uten å få verken medier eller politikeres…

Denne artikkelen handler om hvordan sikre anti-integrering, skape en stat i staten, fremme segregering og innføre «trojanske hester». Du kan eksempelvis invitere en predikant som Said Rageah til å undervise ungdom. Det hele er tvers gjennom rystende. For det skjer her og nå – uten å få verken medier eller politikeres oppmerksomhet.

Når du nå leser det følgende, ha med deg disse ordene fra professor Terje Tvedt, formidlet i 2011:

«Det norske samfunn generelt og norske intellektuelle i særdeleshet mangler forutsetning for å forstå alvoret i den utfordring fundamentalismen, og særlig den muslimske fundamentalismen, representerer i dagens verden. Det er grunn til å være pessimistisk for utviklingen hvis ikke intellektuelle og andre erkjenner at folk faktisk mener det de sier og gjør, også når de går inn for flerkoneri og steining eller avviser demokratiet og folkesuvereniteten som idé.»

Said Rageah har flere ganger vært i Norge og Sverige og holdt foredrag for muslimsk ungdom. Han er født i Somalia, men flyttet til Nord-Amerika på 80-tallet. Han er en av mange flittig brukte foredragsholdere fra Al Maghrib-instituttet, og blir på deres nettside presentert slik:

Her holder Rageah foredrag for ungdom i Sverige

Her holder Rageah foredrag for ungdom i Sverige

«Sheik Said Rageah bringer en helt ny ball til spillet i klasserommet. Hans glatte stil og avslappete væremåte gjør at du føler han er din «brotha from anotha motha». Med en munter og «down-to-earth»-væremåte, har Shaykh Said en forbløffende evne til å få kontakt med ungdom og motivere dem til handling når han gir dem råd om på ulike saker.

Sheik Said er født i Somalia, og flyttet senere til Nord-Amerika på slutten av 80-tallet. Han har en bachelor i islamske studier og en mastergrad i Sharia. Han har hatt flere posisjoner i løpet av årene, inkludert (men ikke begrenset til): Grunnleggeren av Hudamoskeen i Montreal og Ayamoskeen i Maryland, rådgiver for Muslim Youth magasin, og medlem i Aqsa Association.

Han er også grunnlegger av Muslim Magazine og Al Aqsa Association. Videre var han muslimsk kapellan på University of Calgary og Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Foreløpig fungerer han som imam ved Abu Hurairah moskeen i Toronto og formann for Journey of Faith Conference.»

I sine prekener oppfordrer imam Rageah unge muslimer til å samle seg også bosettingsvis, for å kunne utøve nok politisk og økonomisk makt i ett område til å tvinge lokale myndigheter til å godta innføring av islamske sharialover.

Målsettingen er, i henhold til Rageah selv, at muslimer på sikt skal utgjøre en så betydelig politisk og økonomisk pressgruppe at man kan tvinge myndighetene til å forandre politikk – både i lokalmiljøet, innenriks og utenriks. Han oppfordrer derfor muslimer til kun å bosette seg i muslimske områder, ansette muslimske arbeidere, kjøpe varer og tjenester fra bedrifter eid av muslimer og unngå bruk av «vantro» media i markedsføring.

Rageah sier blant annet i foredraget:

Som muslimer er vi spredt over hele byen. Du har folk som bor i Brampton, du har folk som bor i Mississauga, du har folk som bor i Whitby, du har folk som bor i Richmond Hill. Tenk om vi alle kommer sammen i ett område.

Hva kan du gjøre med samhold? Mye. Du kan endre mye. Du kan endre utenrikspolitikken i dette landet. Du kan endre hvordan muslimene tror. Du kan selv når du trenger hjelp, ringe en muslim og samtidig bidra til det muslimske samfunnet. Brødre i masjid (moskeen) starter akkurat nå et magasin eller en avis som heter Ummah Times. Hva er Ummah Times? I Ummah Times reklamerer alle bedriftene i den islamske ummah. Du trenger aldri mer avertere eller annonsere via kafir (vantro)

Den dagen vi trenger en lastebilsjåfør vet vi hvor vi finner muslimske lastebilsjåfører. Den dagen jeg trenger en drosje har jeg en rekke muslimske sjåfører – ok, plukk meg opp. Når jeg trenger en lege, bare muslimske leger. Når jeg ønsker å ansette noen – bare muslimske          arbeidstakere.

Da kan vi styrke oss selv. Dette er den måten, og dette er den eneste måten vi kan eksistere i samfunnet, leve i henhold til islam.

La oss bli en ummah (islamsk nasjon). Send barna til islamsk skole. Ta bilen din til muslimsk verksted og kjøp bil hos en muslimsk forhandler. Hvis du skal noe, spør først om et individ er muslim. Hvis ikke, let etter en muslim – jeg er sikker på at du finner en innenfor det området.

Å Allah, reis islams og muslimers posisjon og ydmyk de vantro og polyteistene!

På besøk i Sverige sier Rageah i dette opptaket, publisert i desember 2015, at flyktninger må spre islam i vertslandet. Rageah forklarer de muslimske ungdommene at de plikter å følge islams lære og viktigheten av å spille en ledende rolle i å introdusere islam til lokalsamfunnet for å spre islam i sitt nye samfunn.

Rageah sier videre til ungdommen i Sverige:

«Hvorfor tror du Allah brakte deg her? Hvorfor tror du Allah brakte foreldrene dine hit, og de brakte deg hit? Tror du det var fordi det var en borgerkrig der hjemme og de ikke hadde noen steder å gå, og at alle plutselig kom til Sverige – til denne lille landsbyen som jeg ikke engang kan uttale navnet på? Tror du de kom hit ved et uhell?

Nei. Det ble designet av den allmektige Allah. Det er designet for at du kanskje kan bli født og oppvokst her, så du kan bringe budskapet om islam til ditt eget samfunn, til det svenske samfunnet.

Dessverre tror mange unge damer og mange unge gutter eller unge menn, at de ble brakt hit slik at de kan ha det gøy, de kan lytte til musikk, de kan måke snø som deres far aldri har sett før, de kan bygge en snømann foran husene sine, kan de skli ned bakken. Dette er ikke grunnen.

Grunnen til at Allah brakte deg hit er at du skal bringe budskapet om islam til folket. (…) Så din oppgave er å kalle folk til Allah.

Til ungdommen i hjemlandet Canada sier Said Rageah, i dette opptaket fra februar 2015, at landets statsminister, Stephen Harper er fiende av islam. I dette foredraget presiserte ikke sheiken hva man skal gjøre med fiender av islam og frafalne. Det har han imidlertid gjort flere ganger tidligere. Eksempelvis her.

Predikanter som Rageah står for en sakte, systematisk undergraving av det sekulære demokratiet. Han bidrar til dannelsen av egne muslimske enklaver ved å oppfordre til segregering. Deretter erklærer han altså landets demokratisk valgte styresmakter som fiende.

Da HRS skrev om Islam Net og deres predikanter for flere år siden, poengterte vi nettopp faren ved  anti-integreringsarbeidet de driver. Vi tør nå påstå at predikanter som Rageah i løpet av disse årene har hatt stor innflytelse når det gjelder å spre islamfascisme i det norske muslimske ungdomsmiljøet.

websida til Norges største studentorganisasjon, ovennevnte Islam Net, reklameres nå for muslimsk boligformidling, muslimsk arbeidsformidling og muslimske studiesteder og skoler. Likeledes regler for muslimsk matformidling, muslimsk juridisk bistand, lover om bankvirksomhet og rente i henhold til sharia osv.

mat_vantro_avgudsdyrkere

På sidene med spørsmål og svar finner vi også dette spørsmålet:

«Er en muslim forpliktet til å adlyde loven i Norge, selv om landet involverer seg i kriger i muslimske land?»

Svaret konkluderer med man skal adlyde loven i det landet man bor (som er i tråd med sharia), med mindre man sier fra at «pakten er brutt».

«Dette beviser at selv om Norge skulle være i krig i muslimske land, bryter ikke den enkelte muslim sin pakt med landet, med mindre vedkommende sier det klart, og erklærer det for det aktuelle landet.»

Hva det innebærer det da at Said Rageah forteller muslimer i Canada at statsminister Stephan Harper er fiende av islam?

Vi har skrevet en mengde artikler om disse predikantene, som finansiert fra terror-regimer reiser verden rundt og undergraver sekulære demokratier, og som nå også står klar til å «ta hånd om» nyankomne flyktninger.

Her er en ufullstendig liste over mange av predikantene som Islam Net anbefaler og som i årevis har kommet hit til arrangementer i norske moskeer og foreninger.

Noen av våre lesere har etterlyst et register over disse hatpredikantene, og leserne kan gjerne bidra med å tilføre nye navn på lista, med link til hva predikantene – med egne ord – sier at de står for.

Merk også dette: I går var en omfattende integreringspakke til debatt i Stortinget. Pakken inneholder ikke hvordan Norge skal forholde seg til denne hjernevasken av unge som aktivt skyves ut av det folkelige fellesskapet og frihetsverdiene våre.

Abdullah Hakim Quick,

Abdur Rahman Dimashqiah,

Abdur-Raheem Green,

Abu Abdissalam,

Abdulbary Yahya,

Abu Taubah,

Abu Usamah at-Thahabi,

Assim al-Hakeem,

Bilal Philips.

Haitham al-Haddad,

Hamza Tzortzis,

Hussain Yee,

Jalal Ibn Sa’eed Mohabbat,

Jamal Badawi,

Kamal El-Mekki,

Khalid Yasin,

Muhammad Alshareef,

Muhammed Salah,

Murtaza Khan,

Riad Ouarzazi,

Saeed Al Qaadi,

Said Rageah,

Salim Al-Amry,

Shady Alsuleiman,

Siraj Wahhaj,

Yasir Qadhi,

Yusuf Estes,

Zakir Naik,

Abdur Raheem McCarthy