Kriminalitet

Økt kriminalitet tilskrives asylsøkere

En tysk studie avdekker at økningen av voldelig kriminalitet kan tilskrives asylsøkere.

Studien er bestilt av den tyske regjeringen, og skal etter all sannsynlighet være noe av grunnlaget for koalisjonsforhandlingene som kansler Angela Merkels kristenkonservative allianse CDU/CSU forbereder med SPD. Etter det begredelige valget i fjor høst for både CDU og CSU (mens det såkalte høyreradikale Alternativ for Tyskland, AfD, gjorde et godt valg) har Merkel slitt med å få på plass en regjering, og den såkalte «Jamaica-koalisjonen» gikk i oppløsning. Nå ligger håpet i et nytt samarbeid med det sosialdemokratiske SPD, som for øvrig også gjorde et katastrofevalg. Det dramatiske fallet for CDU (og CSU) tilskrives Merkels åpne dørs politikk i 2015, en politikk hun i ettertid har angret på, som forårsaket at over 1 million asylsøkere kom til Tyskland.

Voldsøkningen

Fra en demonstrasjon i Tyskland mot voldtekter utført av asylsøkere

Kriminalitetsstudien baserer seg på statistikk fra Niedersachsen, som regnes som en gjennomsnittlig tysk delstat. Fra 2015 til 2016 registrerte politiet en økning av anmeldt voldelig kriminalitet på 10,4 prosent i Niedersachsen. Det ble avdekket at mer enn 90 prosent av økningen kan tilskrives unge mannlige asylsøkere. Hele 17 prosent av forbrytelsene er mistenkt utført av nordafrikanere, som kun utgjør 1 prosent av innvandrerbefolkningen.

Funnene er ikke overraskende fordi mange av asylsøkerne som har kommet til Tyskland de siste årene, er enslige unge menn i alderen 14 til 30 år. Dette er den gruppen som har høyest sannsynlighet til å begå kriminalitet, uavhengig av opphav.

Studien hevder videre at asylsøkere har dobbelt så høy sannsynlighet for å bli anmeldt for antatte voldelige forbrytelser enn tyskere. Det kom også frem at en tredjedel av ofrene for voldelige forbrytelser av asylsøkere var andre innvandrere.

Hvordan forhindre kriminalitet?

Studiens slagside kommer relativt klart frem når det kommer til hvordan kriminaliteten kan forhindres.

Her heter det at innvandrerne må tilbys integreringstiltak som språkkurs, sportsaktiviteter og læringeplasser/sysselsettingstiltak. Men så kommer det: Mangelen på kvinner og familier for disse unge mennene gjør at de lettere kan ty til kriminalitet, derfor bør flere få familiegjenforening.

Deretter følger dette resonnementet: Asylsøkere som har liten sannsynlighet for å få opphold, har lettere for å begå kriminalitet. Dette skal også «forklare» den høye kriminalitetsraten blant nordafrikanere.

Med andre ord må Tyskland (og andre europeiske land, formoder jeg) gi flere asylsøkere utsikter for varig opphold samt raskere familiegjenforening, for å unngå økning i kriminalitet. I tillegg må det tilbys språkopplæring, jobb og fritidsaktiviteter. Billig blir det ikke, det er sikkert, og i praksis umulig å gjennomføre. Du kan ikke tvinge noen til å lære språket og man kan heller ikke trylle frem jobber som ikke eksisterer. Og om en slik løsning vil forhindre økt kriminalitet, vil jeg heller ikke ha skrevet under på.

For øvrig synes ikke motsatt standpunkt, altså å stoppe asyltilstrømningen til Europa, å være et tema i rapporten. Det er jo underlig, det ville etter all sannsynlighet ha løst problemet.

Derfor er det lite som tyder på at ikke asyl- og innvandringspolitikken vil være et hett tema i koalisjonsforhandlingene med SPD. For er det noe de sosialdemokratiske politiske partiene rundt om har lært etterhvert, så er det at det lønner seg å lytte til folket.

Welt: Studie stellt Zusammenhang zwischen Kriminalität und Flüchtlingszuzug fest