Politikk

Nye flyktningstrømmer kan komme, sier Ap

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har kommet på noe smart: Han "truer" med at det kan komme nye store flyktningstrømmer til Norge og Europa, for så å fortelle at Ap sitter med løsningene. Dog bare om de får "fornyet" innvandrings- og asylpolitikken sin for fremtiden. Ap har innsett at fremtiden ligger i innvandringspolitikken, de skjønner bare ikke at de kom til erkjennelsen minst 30 år for sent.

I VG 18. desember får vi presentert følgende overskrift: Støre: Risikerer at det kommer nye flyktningstrømmer – og dermed forteller samme Jonas Gahr Støre at han ikke skjønner, eller ikke vil skjønne, hvilke signaler slike uttalelser kan skape. Vi forventer nemlig at mange flere kommer, hører dere?

Og like så galt: Slike uttalelser forteller oss at Aps statsministerkandidat ikke tror at politikk er et styringsverktøy – hvis ikke politikken kommer fra Ap. Derfor rasler han med sabelen, for så fremstille Ap som redningen. Det er vel akkurat derfor Ap gang på gang bidrar til å overkjøre Regjeringen, uten tanke på nasjonens beste?

Fremtiden

Bakgrunnen er de nye utvalgene som Ap skal sette ned, slik som Klassekampen nylig rapporterte: Politikkområdene som Ap skal fornye er distrikt, arbeid og innvandring. Men Ap kan antakelig sette ned så mange utvalg de bare vil, så lenge ikke partiet vil innrømme de mest åpenbare sammenhenger. Nå skal Ap komme med en «konkret helhetlig innvandrings- og asylpolitikk for Norge», noe VG lurer på om vi ikke allerede har i dag – og det har vi visstnok.

– Det har vi, og vår linje er at den skal være streng, rettferdig og human. Men vi må se inn i fremtiden. Migrasjon vil være et stort tema både i Norge og internasjonalt i tiår fremover. Og det vil ikke bli mindre i omfang, tvert imot: Vi risikerer at det kommer nye flyktningstrømmer. Antallet afrikanere vil øke fra 1,2 milliarder til to milliarder i dette århundret. Og vi ser at stater etter stater kollapser i Afrika, sier han og legger til:

– Derfor er det veldig viktig å utforme en fremtidig politikk, hvor vi både bidrar der hvor problemene er, og vurderer hva vi skal gjøre med økt migrasjon.

Selvsagt vil mange flere prøve å ta seg til Europa, og det er mange som etterhvert har påpekt uten at Ap har tatt det innover seg i sin innvandringspolitikk. Under valgkampen til Stortinget i høst holdt de like godt temaet helt unna, for så viktig var visstnok det. Ifølge EUs statistikkbyrå (Eurostat) vil nettoinnvandringen til Europa øke kontinuerlig fra dagens nivå og ikke begynne å avta før i 2036. Dersom dagens trend holder seg vil det innen 2069 ha ankommet 77 millioner nye innvandrere til Europa. Men hvor mange av disse som er reelle flyktninger, se det er en helt annen sak, til tross for at Støre snakker om «nye flyktningstrømmer».

Sprer uro

Men Ap trenger ikke finne opp kruttet på nytt. De er ikke ledende på innvandringsfeltet. De er tvert om sinker, og deres beslutninger, nå sist knyttet til de såkalte oktoberbarna, viser at de ikke aner i hva som ligger i «streng, rettferdig og human».

– Vil du ha en mer human og mindre stram linje enn dagens regjering, hvor Sylvi Listhaug styrer hardt?

– Vi har en godt tilpasset politikk i dag, som er streng, rettferdig og human, hvor de som ikke får opphold skal raskt ut, og de som trenger beskyttelse, får det. Det vi reagerer på med Listhaug, er at hun gjennom sin retorikk og uttalelser, sprer uro ute blant nordmenn flest. Og vi har sett denne høsten Høyres og Frps motvilje mot tiltak for å ivareta de som er ekstra sårbare, men der ble de satt på plass av Stortinget.

Ap innser ikke at det er den såkalte venstresiden i politikken som «sprer uro blant nordmenn flest» når det kommer til innvandring. Og hva som ligger i Høyres og FrPs uvilje for å «ivareta de som er ekstra sårbar», burde Støre selv svare på – men han lever fortsatt i den tro at asylsystemet, ikke minst opp mot enslige mindreårige asylsøkere, fungerer. Det gjør det ikke, til tross for noens iherdige propaganda. Folk registrerer forskjellsbehandlingen og forfordelingen. De registrerer økt kriminalitet. Derfor støtter flere og flere hjelp i nærmeste trygge nærområder og stenge Europas grenser, slik som Paul Collier nylig forklarte til Aps søsterparti i Danmark.

Å bli «satt på plass av Stortinget», som Støre gjemmer seg bak, er bare politisk spill. Men folk flest har skjønt det også. Det bidrar igjen til økt politikerforakt, noe Ap neppe kommer til å tjene på. De vaker rundt 25-tallet på meningsmålingene nå, spørsmålet er når de må se 19-tallet i hvitøyet. Det er kanskje det de har innsett.

Men at de har ført feil politikk kan de ikke innrømme, da gjelder det å snu saken på hodet og prøve å bli fremtidens vinner.

«Fornyet» innvandringspolitikk

Hva vil så Aps fornyede innvandringspolitikk bestå av? La oss gjette: Mer fokus på problemene der de er, sier Støre, som omskrevet antakelig betyr mer hjelp til dysfunskjonelle stater og stater i krig og konflikt. Deretter etablere leire i trygge nærområder, leire som skal ikke bare skal gi trygghet og oppfylle de basale behov, men også bidra til utdanning og kompetanseutvikling. Disse «serviceleirene» skal også sikre at relativt ressursterke mennesker ikke legger ut på en farefull ferd. For vi skal vite at migrantene trengs i sine hjemland. Derfor skal Ap legge opp til en «helhetlig» politikk som ivaretar disse menneskenes muligheter i hjemlandet.

For incitamentstrukturen må endres. Incitamentene må rettes mot landene som avgir migranter.

Så skal Ap forklare oss hvordan dette er fornuftig bruk av ressurser. Og vi kommer til å få eksempel på eksempel på hva penger der virkelig kan gjøre av nytte. De mange heller enn de få, kommer Ap-ledelsen til å slå fast, men glorien skinner som aldri før.

Og når det kommer til integrering, så skal det være full oppussing av arbeidslinja. For Støre har vært i England tur, forteller VG, og der så han noe «nytt»?

– Jeg kommer akkurat fra England. Der har de et arbeidsliv vi ikke ønsker, hvor de har fått «arbeidende fattige»; de tjener så dårlig at de må ha flere jobber for å fø familien. Hvis vi ikke greier å stanse sosial dumping og verne om arbeidstakernes rettigheter, så risikerer vi engelske tilstander også hos oss, sier Støre.

Hørt om Brexit, Støre? Hørt noen snakke om fri flyt av mennesker i EU, om billig importert arbeidskraft, om arbeiderklassen (du husker dem?) som ble stående med regningen for migrasjonen? Skal vi stanse sosial dumping og verne om arbeidstakernes rettigheter, så må vi stanse hoveddelen av dagens innvandring. Akkurat dette kommer den fornyede innvandringspolitikken til Ap å ta opp i seg, de må først bare finne en hokus pokus-måte å formidle det på, slik at det høres ut som ikke bare fornyelse, men som noe nytt. Men her kan det jo også skyldes på EU, så kan vi jo bruke noen milliarder på EU i samme slengen, slik at de kan sette ned et nytt utvalg eller komité, med representant fra Norge må vite, som kan løse «fri flyt»-problemet av mennesker. Kanskje en idé å begrense det til fri flyt av arbeidskraft med allerede arbeidskontrakt?

Kanskje Ap og LO i tillegg skal se nærmere på folketrygdsystemet? Hva med å innføre en slags personlig folketrygdskonto for arbeidsinnvandrere? Det er jo genialt. Da belaster de ikke folketrygden ved arbeidsledighet og sykdom, og de kan benytte den som en sparegris der de kan ta med seg pengene hvis de forlater Norge. Da blir det jo ikke engang så interessant å arbeide svart.

Og hva med alle dem som er utenfor arbeidslivet allerede i Norge?

– 100.000 unge mellom 18 og 30 år verken studerer eller er i jobb: De står utenfor arbeidslivet. Det er en trussel mot hele vår velferdsmodell. Vi må legge til rette for at de får seg jobb i stedet for å bli trygdet, sier Støre.

Er de en større trussel enn alle de millioner av mennesker som etter all sannsynlighet vil ta seg til Europa i fremtiden? Ap vet det så godt. Grensen må stenges for alle som ikke vil være i stand til å forsørge seg selv. Fokuset må være på reelle flyktninger. Asylinstituttet må legges ned.

Og alt dette er godt kjent. Det er intet nytt. Ap må bare tro at det er snakk om en «fornyelse», realitetene er at Ap er på vei inn i erkjennelsens tid. 30 år for sent.