Vold og overgrep

Tre dømt for grov voldtekt, to anket

I fjor sommer voldtok tre asylsøkere en ung kvinne (20) på Kongsberg. To av dem tilsto. De tre ble dømt til mellom fire og seks års fengsel. To av dem anket, og i går startet ankesaken.

Det var natt til 7. juli i fjor, under jazzfestivalen på Kongsberg, at en 20 år gammel kvinne ble gruppevoldtatt. På vei hjem fra en konsert, alene og beruset, ble hun dratt inn i et hus og voldtatt etter tur. Fem menn ble raskt pågrepet, to av dem ble kort tid etter løslatt, og de øvrige tre ble siktet og varetektsfengslet. To av dem erkjente de faktiske forhold, mens den tredje nektet. Han mente den unge kvinnen var med på det frivillig.

Da vi omtalte saken dagen etter, var vi svært overrasket over hvordan mediene omtalte saken. Det samme var vi over uttalelsene til kriminalsjefen ved Kongsberg politistasjon, Morten Ole Pedersen. Kriminalsjefen klarte nemlig å påstå at saken var grov, men at det var ikke var snakk om en gruppevoldtekt. Samtidig la han til at det var mer enn en gjerningsmann. Det var åpenbart en vinkling Dagbladet likte, som hadde som overskrift:«Fem menn siktet etter voldtekt i natt. – Mer enn én gjerningsmann, men ikke gruppevoldtekt».

Det «logiske» i kriminalsjefens hode syntes å ha vært at ettersom den unge forsvarsløse kvinnen ble voldtatt etter tur, så fikk «gruppe» en annen betydning. Han har åpenbart ikke forstått straffelovens bestemmelser om «flere i fellesskap». Og samme kriminalsjef klarte, altså dagen etter den grusomme hendelsen, å legge til:

«Å bevege seg rundt alene og beruset er dumt».

I disse #Metoo-tider får vi bare konstatere at den frihet og respekt vi etterlyser på arbeidsplasser og -relasjoner ikke synes å gjelde i det offentlige rom. Men vi vet hvorfor slike uttalelser kommer. Overgriperne er asylsøkere og de må jo som kjent beskyttes. Men heldigvis var tingretten av en annen oppfatning, der det også ble tatt en overraskende avgjørelse.

Levende eller død?

Da saken kom opp i Kongsberg og Eiker tingrett i mars i år kom det absurde kvinnesynet klart frem. En av de tiltalte forklarte i retten hvordan han og to andre voldtok kvinnen, som står i klar kontrast til at en av dem hevdet at hun var med frivillig:

– Jeg så at det var en jente som hadde lagt seg på ryggen. Jeg visste ikke om hun sov eller var død, hun sa ingenting, sa mannen om da han gikk inn på rommet i leiligheten, rapporterte NRK.no.

Død eller levende, altså. Hun lå jo på rygg og sa ingenting. Man blir bare kvalm. Det hører også med til historien at under ransaking av leiligheten fant politiet en vaskemaskin som var på og det var sengetøy som ble vasket. Så fjerning av bevis forsto åpenbart de samme mer av.

Kvinnen selv forklarte at hun var livredd, men at hun husker at hun ble med makt ble dratt inn i en leilighet. Hun tagg dem å la være, men hun så ingen utvei for å slippe unna. Siden hun var beruset, og antakelig i sjokk, husker hun bare bruddstykker. Hun forklarte at hun var redd og gråt mye.

– Det var mer enn en person som hadde samleie med meg, men jeg husker ikke hvor mange. Jeg hørte at de prata på et språk jeg ikke forsto.

For øvrig ble to av mennene også tiltalt for hasjrøyking kvelden før overgrepet, som de erkjente.

Dømt – og varslet anke

Tingretten anså voldtekten som grov fordi den ble foretatt av flere i fellesskap. «Det er bevist ut over rimelig tvil at de tiltalte har vært sammen om handlingen og at de har tilskyndet hverandre i gjerningen», het det i dommen og alle tre ble dømt, meldte NRK.no. Det var en straff som samsvarte med det aktor Anne Christine Stoltz la ned påstand om.

De to som erkjente straffskyld for å ha voldtatt kvinnen, ble dømt til henholdsvis fire år og ni måneder og fem år i fengsel. Den tredje, 19-åringen som hevdet det var frivillig fra kvinnens side, ble dømt til seks års fengsel. Retten mente det var han som dro kvinnen inn i huset. I tillegg hadde han tatt bilder av henne, der ett av bildene viste overgrep. Spredningsrisikoen er et skjerpende moment, het det i dommen. Forsvareren, advokat André Gauslaa Kirkholm, opplyste at mannen kom til å anke både skyld- og straffespørsmålet.

Men det kom også frem noe annet interessant i domsavgjørelsen. En av de dømte (han som fikk fem års fengsel) hadde fått innvilget opphold i Norge som mindreårig, såkalt enslig mindreårig asylsøker. Påtalemyndigheten mente imidlertid at han er over 18 år – og fikk støtte av domstolen. Hva som ligger til grunn for denne beslutningen fremkommer ikke. Hans advokat, Mette-Julie Sundby, sa da også at hennes klient vil anke spørsmålet om straffeutmåling og aldersvurdering.

Den tredje dømte, også han 19 år, tok betenkningstid for eventuell anke.

Personlig er jeg av den vurdering at samtlige i tillegg burde vært utvist fra Norge med varig innreiseforbud, da jeg mener det må settes en knallhard standard for seksuelle overgrep for personer som søker beskyttelse i Norge og som viser seg å være en fare for øvrig befolkning.

Ankebehandling

19-åringen som ble dømt til fengsel i fire år og ni måneder og tok betenkningstid, anket dommen før han kort tid etter trakk anken. De to andre anket saken, og 12. desember startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett, melder Laagendalsposten.no.

Det blir en svært interessant sak. Vil lagmannsretten finne noen tvil om at det var 19-åringen med seks års fengselsstraff som faktisk brakte jenta inn i huset? Hvordan vil retten vurdere «frivillighetsaspektet»? Hvordan vil retten stille seg til at han tok bilder av fornærmede som viser overgrep?

Og vel så interessant, ikke minst sett i lys av dommen i Oslo tingrett om tvilen ved alderstesting (som staten heldigvis har anket til Høyesterett): hvordan vil lagmannsretten stille seg til at domstolen hevder at en av de dømte er over 18 år – til tross for at UDI har anslått han til å være mindreårig? Når denne personen fikk opphold som mindreårige, sier ikke mediene noe om.

Det er i alle fall lov å håpe at straffene skjerpes: Utvisning.