Politikk

Finansministeren: Meyer har ikke lengre min tillit

Finansminister Siv Jensen med klar tale. SSB-sjefen har ikke lengre hennes tillit, hvilket er ensbetydende med avskjed på grått papir. Men tar ikke Meyer disse signalene heller?

Finansminister Siv Jensen kommentere situasjonen rundt SSB kl 14:30 i dag i Finansdepartementet.

SSB-sjef Meyer har ikke lengre eierens tillit.

Her avviste finansministeren at dagens avtalte møte med Meyer var et oppsigelsesmøte, samtidig som det kom frem at Christine Meyer i går fikk beskjed om at hun ikke lengre har finansministerens tillit.

Det forklarer hvorfor Meyer til dagens møte med finansministeren møtte opp med advokat, som hun ikke fikk ha med seg inn og dermed avlyste møtet. Samtidig hevdet advokat Dag Seinfeld hevdet i dag at det var medienes skyld at Meyer møtte med advokat, fordi det via mediene i går kom frem at Meyer skulle trekke seg som SSB-direktør.

Men til tross for at Meyer i går ble kjent med manglende tillit fra finansministeren, så har hun i løpet av dagen gjort det klart at hun ikke har mottatt noen oppsigelse. Hun har videre hevdet at det ikke er noen grunn til å si henne opp.

På pressekonferansen viste finansministeren at det gjennom møter og styringsdialogen har vært gjort klart at Finansdepartementet har ønsket at større endringer i SSB skulle avventes til Statistikkutvalget la frem sitt arbeid. Dette arbeidet skulle legges frem 15. desember i år, men er nå forlenget til mars neste år da finansministeren har gitt utvalget en ekstra oppgave i forbindelse med kaoset som er oppstått i SSB. Jensen viste også til et møte med Meyer 27. mars i år, der det ble gitt klar beskjed om at større endringer i SSB skulle bero.

Så kan en jo spørre seg om hvorfor finansministeren ikke har grepet inn tidligere, da Meyer åpenbart ikke har tatt hensyn til de styringssignaler som finansministeren hevder er blitt gitt. Her kan det synes som om departementet ikke ble oppmerksom på at signalene ikke ble fulgt før Meyer kom til implementeringsfasen – altså fra teori til praksis. Den startet som kjent for noen uker siden, da Minerva 24. oktober avslørte at den iverksatte omorganiseringen førte til at forskningsavdelingen ble redusert med en tredjedel, og der en av dem som ikke lengre fikk forske var Erling Holmøy. Holmøy har siden han tok i innvandring og kostnader vært en omstridt mann for mange, inkludert for Meyer.

Siden har omorganiseringsstriden rullet og gått. Den 8. november var Meyer innkalt på sitt andre møte med finansministeren, et møte som åpenbart ble et skjebnemøte. For dagen etter får altså Meyer beskjed om at hun ikke lengre hadde statsrådens tillit.

Men hva skjer nå? Hvis Meyer, som det i alle fall ser ut til så langt, nekter å forlate SSB-direktørstolen, hvilke virkemidler snakker vi om da?

Finansministeren ville ikke svare på en eventuell videre prosess. Hun viste igjen til at når hun ikke lengre har tillit til Meyer, så bør Meyer nøye vurdere hva som ligger i det.

Her bør nok noen hviske Meyer i øret at har man ikke lengre statsrådens tillit er det ensbetydende med avskjed på grått papir. Hvis Meyer nå skal dra saken videre kan det handle om penger. Hvor mange skattekroner skal til før hun går? Om så er, er det sjokkerende hvor langt en offentlige ansatt, embetsmann eller tjenestemann, kan gå for å ødelegge sitt eget ettermæle. Det er bare trist.