Politikk

Nå roter SSB-Meyer det virkelig til

I dag skulle SSB-sjef Meyer ha sitt tredje møte med finansminister Siv Jensen. Men Meyer snudde i døren da hun ikke fikk ha med seg advokaten inn i møtet.

Har ikke SSB-sjef Christine Meyer atferd tidligere vært en skandale, så er det lite som tyder på at det ikke er blitt det nå.

I dag skulle Meyer ha sitt tredje møte med finansminister Siv Jensen, statsråden som har ansvaret for SSB, men hun takket altså nei til møtet da hun ikke fikk ha med seg advokat Dag Steinfeld inn på møtet, melder NRK.

Til NRK sier Meyer at hun verken har levert noen oppsigelse eller mottatt noen.

Men det var vel akkurat oppsigelse hun fryktet kunne bli et tema på dagens møte. Ifølge NRK meldte advokat Dag Steinfeld at «det er et lovverk som må følges, dersom møtet skulle dreie seg om en oppsigelse.»

– Den må alle følge, også finansministeren, dersom dette møtet skulle dreie seg om oppsigelse. Hvis man vurderes som oppsagt skal må få et skriftlig varsel. Hvis man blir invitert til et oppsigelsesmøte for å forsvare seg, har man rett til advokat, sa Steinfeld.

Ja, det er regler som må følges. Og det gjelder også for Meyer og advokat Steinfeld, for en kan ikke møte opp til et avtalt møte med finansministeren og uanmeldt ta med seg hvem som helst. Det handler ikke bare om regler, men også om sikkerhet.

Meyer på sin side synes å oppfatte det hele som en slags mangel på likevekt:

– I de to møtene jeg har vært med finansministeren har jeg gått alene, mens Siv Jensen har hatt flere rådgivere med. Jeg ønsket derfor å ha med meg en rådgiver i det tredje møtet i dag, men det ønsket ikke finansministeren, utdypet Meyer.

– Jeg har lest i mediene at jeg i dag skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse eller mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag et behov for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren. Derfor ble det ikke noe møte.

Slik snakker altså Meyer om sin «eier». Man tror knapt hva man leser. Meyer burde spørre «rådgiveren» sin om en slik atferd taler til fordel for hennes ettermæle. Da er det vel bare å vente på at oppsigelsen kommer i posten, sikkert etter alle spillets regler. 

Kort tid etter at at møtet skulle vært holdt, la Finansdepartementet ut følgende melding:

«Meyer ønsket å ha med seg sin advokat inn i møtet med finansministeren. Det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embetsverk. Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen.

Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig.

Finansministeren er først og fremst opptatt av å skape ro rundt situasjonen, ikke minst av hensyn til SSBs mange ansatte, og å sikre at SSB kan utføre sitt samfunnsoppdrag».