Innvandring

Andelen muslimer vil øke voldsomt

Islamiseringen i Vest- og Nord-Europa kommer til å fortsette i sterkt tempo kommende år. I Sverige kan andelen muslimer bli over 30 prosent i 2050.

– Enten europeiseres islam, eller Europa islamiseres.

Ordene tilhører verdens fremste historiker med islam som spesiale, Bernard Lewis. De falt for over et tiår siden. Andre fremtredende stemmer internasjonalt har pekt på det samme. Foreløpig leder sistnevnte: Europa islamiseres.

Her den nye tids julestemning på Karl Johan, sendt til fotoprosjektet vårt:

Det anerkjente amerikanske instituttet Pew Research Center legger frem ny prognose over befolkningsutviklingen i Europa. Analysen viser tre ulike scenarioer:

  1. Ved stopp i all innvandring fra den islamdominerte verden vil like fullt den muslimske befolkningen øke. Dette henger sammen med at den muslimske befolkningen i Vest-Europa er meget ung og at barnefødslene er høyere enn blant ikke-muslimer.
  2. Hvis all asylinnvandring fra den islamdominerte verden stanses, men det fortsatt vil være innvandring av arbeidere og studenter fra den islamdominerte verden, vil den muslimske befolkningen i Vest-Europa vokse betraktelig mer.
  3. Ved (fortsatt) høy innvandring vil hver femte borger i Tyskland og Østerrike være muslim i 2050.

I Pews fremskrivning er det så langt vi registrerer ikke tatt høyde for konverteringer til islam. Illegale innvandrere er heller ikke medregnet, etter vår forståelse. 

Ved høy innvandring som i dag, vil Norge kunne ha en muslimsk befolkning på 17 prosent i 2050, ifølge PEWs prognose. Sverige kan ligge på 30,6 prosent.

Til dette kan også bemerkes at PEW har et anslag på 5,7 prosent muslimer i Norge i 2016. Statistisk sentralbyrå (SSB) på sin side har nylig anslått andelen muslimer i Norge til ca. 4 prosent ved inngangen til 2016.

I 2010 hadde EU, pluss Norge og Sveits, en estimert muslimske befolkning på 19,5 millioner. Estimatet er antakelig konservativt. Uansett; i 2016 var estimatet 25,8 millioner. Økningen er fra 3,8 prosent av den totale befolkningen til 4,9 prosent.

PEW forteller at medianalderen i den muslimske befolkningen i EU, pluss Norge og Sveits, er på kun 13 år (sic). Dette forteller meg at prognosene til PEW må være for lave.

Even if all migration into Europe were to immediately and permanently stop – a “zero migration” scenario – the Muslim population of Europe still would be expected to rise from the current level of 4.9% to 7.4% by the year 2050. This is because Muslims are younger (by 13 years, on average) and have higher fertility (one child more per woman, on average) than other Europeans, mirroring a global pattern (min uthevelse).

1400 år gammel ideologi ikledd et religiøst slør og med utspring i stammer på den arabiske halvøya, vinner frem. Det var en villet politikk siste 50 årene, applaudert og tilrettelagt ikke minst av akademikere og MSM. Bare les professor Terje Tvedts bok, Det internasjonale gjennombruddet

Tittelen kunne kanskje heller vært: Slik avviklet de det frie Europa.

Enhver med noen grad av ærlighet forstår nå at enda mer islam i Europa vil føre Europa ut i mer og mer vold, segregering, sosial uro, og mindre velferd per innbygger. Det er bare å hente frem kalkulator og fornuft.