Politikk

Norge signert forslag om ny grensekontroll til EU-kommisjonen

Norge har sammen med fire andre land sent et forslag til EU-kommisjonen om endrede regler for grensekontroll. (OPPDATERT)

Norge, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Danmark står som avsender på forslaget som EU-kommisjonen mottar. Forslaget er blitt sendt innen EU-landenes ministre for rettslige- og indre anliggender møtes i dag i Brussel for å diskutere migrasjon og terror, melder jp.dk.

Utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg (V) vil at reglene skal avspeile den nye virkeligheten.

– Det vil være en meget, meget stor fordel hvis vi fikk mer fleksible muligheter for å innføre grensekontroll og også mulighet for å bevare kontrollen over lengre tid når det er behov for det, sier Støjberg.

Forslaget

I forslaget heter det at medlemmer av Schengen kan innføre grensekontroll i to år, men at det også gis mulighet til å forlenge grensekontrollen i opp til fire år i helt særlige tilfeller.

Den nåværende lovgivning tillater kontroll i opp til seks måneder hvis terrortrussel, og opp til to år i særlige tilfeller.

Forslagstillerne skriver at «Det er behov for å la medlemslandene gjeninnføre grensekontroll ved internasjonale grenser for en lengre periode enn seks måneder.»

– Det er jo ikke slik at terrortrusselen bare stopper innen tre måneder, sier Støjberg, og fortsetter:

– Vi lever i en virkelig verden og det er det vi forsøker å få grensekontrollen også til å avspeile. Derfor skal formen på grensekontroll være mer realistisk og landene skal kunne innføre det når det er behov og beholde det like lenge.

Der har vært dansk grensekontroll til Tyskland siden 4. januar i fjor. I perioden har den vært forlenget en rekke ganger. Men 6. september i år fastslo EUs flyktningkommissær, Dimitris Avramopoulos, at grensekontroller skal opphøre.

I mai hevdet samme Avramopoulos at den siste forlengelsen av grensekontroller var foretatt – hvorpå både Norge og Danmark forlenget grensekontrollen med seks måneder.

Sikkerhet

Ifølge Harstad Tidende var det var Frankrike som først tok initiativ til regelendringene. I dagens møte i Brussel var Norge var spesielt invitert og deltok med to statssekretærer.

– Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Så får vi avvente EUs reaksjon. De er jo ikke akkurat kjent for å la medlemslandene beholde selvråderetten – og det uten at EU klarer å få kontroll med yttergrensene til Europa.