Overskrifter (nyhetssøk)

EU krever slutt på midlertidig grensekontroll

EU vil ikke lenger tillate medlemsland å opprettholde midlertidig grensekontroll, sier EUS flykningekommisær Dimitris Avramopoulos, som krever at blant andre Norge, Sverige og Danmark avslutter grensekontrollen i november.

EU vil ikke lenger tillate medlemsland å videreføre midlertidig grensekontroll. I henhold til EUs regelverk kan midlertidig grensekontroll bare forlenges tre ganger, og land som Norge, Sverige og Danmark må derfor legge grensekontrollen ned, krever EUS flykningekommisær Dimitris Avramopoulos.

EU gav i maj tilladelse til at forlænge den midlertidige grænsekontrol i Sverige, Danmark, Tyskland, Østrig og Norge frem til den 12. november.

»Det kommer ikke til at blive forlænget. Grænsekontrollen vil slutte om to måneder. Betingelserne for at godkende grænsekontrollen er der ikke længere,« har EU’s flygtningekommissær Dimitris Avramopoulos udtalt.

Etter økende pågang fra migranter innførte Sverige midlertidig identitets- og grensekontroll for reisende fra Danmark i januar 2016. I mai 2017 opphevet Sverige identitetskontrollen ved å følge avisoverskrifter fra dagene før og etter, ser man hvordan det gikk:

Tirsdag 2. mai: Regjeringens vurdering er at tirsdagens beslutning ikke kommer til å påvirke antallet asylsøkere til Sverige.

Onsdag 3. mai: Migrationsverket: Uklart om det kommer flere flyktninger.

Fredag 5. mai: Asylprognoser endres ikke.

Mandag 8. mai: Flere asylsøkere ved grensen.

Tirsdag 9. mai: Flere asylsøkere ved Hyllie kan føre til at id-kontroll gjeninnføres.

Grensekontrollen er derimot stadig virksom, men etter EUs diktat må den altså opphøre i november. Å være herre i eget hus er åpenbart et ukjent konsept for dagens politiske klasse.