Innvandring

Sånn gikk det med den saken

I fjor mistet en dansk asylleirsjef jobben da det ble kjent at han hadde lagt en asylsøker i en såkalt benlås. Saken fikk omtale i Norge også, ettersom journalister sin vane tro fant en måte å koble den til Sylvi Listhaug på. Mon tro om leirsjefens fullstendige oppreisning vil få like stor omtale? Og om mediene vil ta lærdom av saken?

– Dansk minister tok med Listhaug på skrytetur til asylleir – nå har sjefen fått sparken etter trussel-avsløringer, jublet Aftenpostens Andreas Slettholm i mai 2016.

Saken dreide seg om et videoklipp som viste fysisk maktbruk overfor en syrisk asylsøker, som ble lagt i bakken og holdt i en benlås av asylleirsjef Kent Nielsen og to andre ansatte i Næstved. Asylaktivister opptrådte, i likhet med jusprofessor Mads Andenæs, som vanlig som jury, dommer og bøddel på forskudd og leirsjef Nielsen fikk øyeblikkelig sparken.

– Senterlederen og hans personale er på kant med straffeloven, sa for eksempel en forhåndsdømmende juridisk konsulent i dansk Amnesty, Claus Juul. Saken var gefundenes fressen for norsk presse, som selvfølgelig fant en måte koble den til Sylvi Listhaug på. Hun hadde nemlig, grøss og gru, vært på besøk i leieren.

Man glemte i forbifarten å nevne at den aktuelle asylsøkeren allerede var blitt flyttet fra en Røde Kors-leir på grunn av truende og kjønnskrenkende atferd overfor kvinner og barn. Han ble beskrevet som konfliktsøkende, provoserende og seksuelt aggressiv overfor kvinnelig personale, og i Næstved utviste han aggressiv og voldelig atferd overfor andre asylsøkere som rett og slett var redd mannen. Han hadde også flere ganger truet med å drepe leirsjef Nielsen og slått en TV2-journalist. Samme dag som han ble lagt i benlås, ble han varetektsfengslet og to måneder etter ble han dømt til 20 dagers fengsel og utvisning med innreiseforbud i seks år for trusler. Retten i Næstved fant det bevist at han hadde truet med å drepe to andre asylsøkere. I tillegg står han nå tiltalt for vold mot selvsamme Nielsen.

Det kom etterhvert frem at 34-åringen var forbannet på leirledelsen og da særlig Nielsen, fordi de hadde nektet ham å delta på språkundervisning ved Næstved Språk- og Integrasjonssenter. Avslaget skyldtes at man mente det var utrygt å la ham oppholde seg 600 meter fra Næstved kommunes barneinstitusjoner fordi han gjentatte ganger hadde utvist seksualisert, kjønnskrenkende og aggressiv atferd. Han hadde også tatt et kurs ved språk- og integrasjonssenteret under falskt navn.

Ikke akkurat det sakesløse, fredelige offeret asylaktivister og medier forsøkte å fremstille ham som, med andre ord. Til Aftenpostens forsvar skal det sies at de etterhvert oppdaterte saken sin med disse vesentlige opplysningene.

Leirsjef Nielsen ble også siktet for vold, men da sakens kjensgjerninger var klare, ble siktelsen raskt frafalt.

I går fastslo retten i Svendborg at Nielsen ble urettmessig oppsagt og tilkjente ham erstatning. Retten bekrefter også at Nielsen handlet i «lovlig nødverge» og levner ikke arbeidsgiver Langeland kommune, som sto for driften av leieren, mye ære. De handlet utfra egeninteresse, og asylaktivister og medier må ta sin del av skylden for det: Den urettmessige oppsigelsen skjedde i et forsøk på å «avverge en mediestorm under oppseiling mot asylsenteret.»

Kunne det være en idè for mediene å utvise litt større forsiktighet og noe mer kritisk sans i sin omgang med asylaktivister heretter?