Terrorisme og ekstremisme

Kalifatet til IS kollapser. Da fortsetter de på europeisk jord

Interpol sirkulerer nå en liste på 173 navn med potensielle selvmordsbombere som kan være på vei til Europa. 20 av dem skal være mindreårige, og de aller fleste er irakiske statsborgere. En håndfull har statsborgerskap i Vest-Europa. Eksperter sier at dersom kalifatet til IS kollapser, betyr ikke det at IS går nedenom og hjem. De vil da fortsette som al-Qaida, nemlig å utgjøre en terrortrussel over Vesten. Barn og kvinner antas nå å få en større og mer aktiv rolle i terror på europeisk jord.

Det er The Guardian som denne sommeren skrev at Interpol har distribuert listen med 173 navn på potensielle selvmordsbombere som allerede denne våren skulle være på vei til Europa. Informasjonen hadde Interpol fra amerikansk etterretningstjeneste.

Selv valgt å bli selvmordsbomber

Ifølge etterretningen og Berlingske skal disse potensielle selvmordsbomberne selv ha valgt å verve seg for å gå til angrep i Europa.  Så mange som over 20 av de potensielle terroristene skal være mindreårige, den yngste kun 15 år gammel. 132 skal være irakiske statsborgere, en håndfull fra Syria, og kun seks personer skal være fra europeiske land som Frankrike, Belgia, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Europeisk etterretning tror flere selvmordsbombere vil prøve å ta seg til Europa nå som det kan se ut til å gå mot kollaps av Den islamske staten:

European counter-terror networks are concerned that as the Isis “caliphate” collapses, there is an increasing risk of determined suicide bombers seeking to come to Europe, probably operating alone.

There is no evidence that any of the people on the list, whose names the Guardian has obtained, have yet entered Europe, but the Interpol circulation, designed to see if EU intelligence sources have any details on the individuals, underlines the scale of the challenge facing Europe.

The list, sent out by the general secretariat of Interpol on 27 May, defines the group of fighters as individuals that “may have been trained to build and position improvised explosive devices in order to cause serious deaths and injuries. It is believed that they can travel internationally, to participate in terrorist activities.”

 (…)

The list shows the suspects’ names, the date Isis recruited them, their last likely address including the mosque at which they have been praying while away fighting, their mother’s name and any photographs.

Økende bruk av kvinner og barn

Vestlige etterretningstjenester har tidligere i år advart om potensialet for økende bruk av barn i terroraksjoner i Europa. Man frykter at IS aktivt trener opp barn. Dette ble slått fast i rapport i Nederland, og frykten ble bekreftet av norske PST. Dette er en naturlig forlengelse av det vi lenge har sett fra IS: Hvordan de trener opp barn til å bli drapsmaskiner og også bruker dem som selvmordsbombere. Terrorister tilhørende den islamske troen har knapt en eneste grense i kampen for ummahen og kalifatet.

IS trener opp barn til terror. Hvor mange av dem sendes til Europa?

Europol har på sin side advart mot at både flere aktive kvinner og barn i økende grad vil spille selvstendige roller «i å begå terror-aktiviteter», og ikke bare bistår andre i terrorhandlinger. «Kvinnelige militante jihadister i Vesten møter færre hindringer ved å spille en operativ rolle i et terrorangrep enn menn». Europool advarer om at denne nye trenden kan inspirere andre kvinner.

2016 var også et rekordår hva gjelder rettssaker mot terrorister i EU-land. På topp troner ikke overraskende Belgia. Rapporten European Union Terrorism Situation an Trend Report 2017, tegner et lite hyggelig bilde av utviklingen i Europa. Det listes opp 14 trender, og en av disse er knyttet til kvinner og barn som individuelle/selvstendige terrorister.

Vi har et «spennende» halvår foran oss.