Terrorisme og ekstremisme

Advarer mot økt terror fra barn og kvinner i Europa

Europool slår fast at kvinner og barn i økende grad spiller selvstendige roller «i å begå terror-aktiviteter», og ikke bare bistår andre i terrorhandlinger. «Kvinnelige militante jihadister i Vesten møter færre hindringer ved å spille en operativ rolle i et terrorangrep enn menn». Europool advarer om at denne nye trenden kan inspirere andre kvinner. 2016 var også et rekordår hva gjelder rettssaker mot terrorister i EU-land. På topp troner ikke overraskende Belgia.

Rapporten European Union Terrorism Situation an Trend Report 2017, tegner et lite hyggelig bilde av utviklingen i Europa. Det listes opp 14 trender, og en av disse er knyttet til kvinner og barn som individuelle/selvstendige terrorister:

Women and young adults, and also children, are playing increasingly operational roles in committing terrorist activities in the EU independently, not only facilitating other operatives in various ways, but in the (attempted) execution of terrorist attacks themselves. Female militant jihadists in the West perceive fewer obstacles to playing an operative role in a terrorist attack than men, and successful or prevented attacks carried out by women in western countries may act as an inspiration to others.

Flyktninger og migranter fortsatt en trussel

Europool forventer at asylstrømmen inn i Europa vil fortsette fra både kjente og nye konfliktområder. Det pekes spesifikt på Paris-terroren i november 2015, der terrorister hadde kamptrening hos Den islamske staten. Samtidig sies det at det er en nedgang i antall personer som forlater Europa for å verve seg til IS. Malurten i begeret er: Antallet som kommer til å returnere til Europa fra IS, vil stige. Dette vil styrke de allerede eksisterende jihad-miljøene.

The number of returnees is expected to rise, if IS, as seems likely, is defeated militarily or collapses. An increasing number of returnees will likely strengthen domestic jihadist movements and consequently magnify the threat they pose to the EU.

Belgia på topp i domfellelser

Domfellelser for terrorrelaterte handlinger (inkluderer all terror) stiger år for år, viser statistikken. På topp ligger Belgia Så har da også Belgia over 18 000 potensielle jihadistterrorister på innsiden av grensene. I Frankrike var antallet 68 domfellelser i 2014 mot 36 i 2014. De desidert fleste sakene berører jihadterror:

Europool forventer mer terror fra kvinner i Europa. De vil handle på selvstendige vegne, heter det.

The vast majority of verdicts in the Member States in 2016 were pronounced in relation to jihadist terrorism. This
confirms the findings in 2015 when, for the first time since 2008, the concluded court proceedings in the EU resulted in a higher number of verdicts for jihadist terrorism offences than for separatist terrorist offences.

Flere arrestasjoner også

Personer arrestert, mistenkt for jihadterror lå på 159 i 2012, mens i 2016 var antallet flerdoblet til 718. Det er særlig i Frankrike man har sett en kraftig økning.

Numbers of arrests increased in particular in France: from 188 in 2014 and 377 in 2015 to 429 in 2016.

France is the only Member State in which the overall numbers of arrests continue to increase: from 238 in 2014, to 424 in 2015 and to 456 in 2016. Almost one-third of arrestees (291) were 25 years old or younger. Only one in ten arrestees (9%) in 2016 was older than 40 years.

Merk at Storbritannia ikke kategoriserer. Merk også at venstreorienterte terrorrelaterte handlinger ligger neste tre ganger over antallet høyreorienterte.