Aktuelt

-Ta fra dem statsborgerskapet

Over 150 mistenkte britiske jihadister er fratatt statsborgerskapet siste årene. En svensk politisjef vil innføre samme praksis i nabolandet vårt. Hva med Norge? Vi vet at det finnes IS-sympatisører landet over, at flere jihadister har vendt tilbake fra Syria til Norge og lever midt blant oss. Hvordan kan myndighetene utsette oss for den åpenbare sikkerhetsrisikoen dette innebærer?

Bare de siste månedene har rundt 40 terrormistenkte mistet sitt britiske statsborgerskap. Totalt 152 terrormistenkte har blitt fratatt det britiske statsborgerskapet siden 2011. En kjennelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tidligere i år, gir Thereza May medhold i den britiske politikken:

European human rights judges have ruled that Theresa May’s policy of stripping British terror suspects of their citizenship while abroad to bar them from returning to Britain is lawful.

The Home Office welcomed the court’s judgment: “Citizenship is a privilege not a right and it is right that the home secretary can deprive an individual of their citizenship where it is believed it is conducive to the public good to do so.”

Riv passene deres

Politisjefen i Storgøteborg, Erik Nord, vil at Sverige skal gå i Storbritannias fotspor. Rundt 300 har dratt fra Sverige til Den islamske staten, og ca. halvparten har returnert. Nord mener det er meningsløst og uansvarlig at disse personene kan propagandere i Sverige for å styrte demokratiet, melder friatider.se.

Erik Nord, polischef i Storgöteborg, anser att Sverige borde agera på precis samma sätt som Storbritannien, alltså riva upp passen och frånta terroristerna deras medborgarskap.

– Vi kan inte ha människor boendes här som propagerar för att störta demokratin i det samhälle som varit så generöst och tagit emot dem, säger han till GP.

Flere land vil følge etter – hva med Norge?

Erik Nord tror flere land vil følge britenes praksis. Det tror jeg også. Som vi skrev for en stund siden, befinner det seg rundt 67 000 personer på lister over potensielle terrorister i fire europeiske land, Belgia (18 800), Storbritannia (23 000), Tyskland (minimum 10 000) og Frankrike (15 000). Til sammenlikning utgjør det operative belgiske hæren i overkant av 30 000 personer. Det sier seg selv at denne vanvittige situasjonen, der frie, lovlydige borgeres sikkerhet åpenbart er truet, fordrer kraftfulle mottiltak.

Personer som Jihad John får aldri komme tilbake til Storbritannia. Hvorfor ikke innføre samme praksis i Norge?

Så hva må Norge gjøre for å kunne følge i britenes fotspor? Vi må tillate dobbelt statsborgerskap. Ifølge kjennelsen i EMD, kan man nemlig kun frata en person statsborgerskapet om vedkommende da ikke blir statsløs.

Mange vil av integreringshensyn og borgeres lojalitet til den norske nasjonalstaten, mene at dobbelt statsborgerskap er så uheldig at det på ingen måte må åpnes for en sik praksis. Men når (i Norge) et ukjent antall personer er villige til å drepe så mange som mulig av oss borgere, og antallet slike monstre kan øke, må man veie opp fordeler og ulemper. Vi har også gjennom årenes løp hørt mang av ansatt i politiet ta til orde for dobbeltstatsborgerskap: «For da kan vi utvise kriminelle».