Jihadi John

Personer som Jihad John får aldri komme tilbake til Storbritannia. Hvorfor ikke innføre samme praksis i Norge?