Islam

Moské-Norge: En kulturell revolusjon

Det foregår en kulturell revolusjon i Norge, og den skjer rett foran øynene på oss. Men den skal ikke snakkes om. Bedehus, kirkebygg, Folkets Hus, og andre sentrale lokale bygninger, omdannes til moskeer. Det skjer i større og mindre byer, det skjer i tettsteder. Det er ingen piler som peker i noen som helst retning av at det motsatte skulle skje. Tvert om. Islam fosser frem. Vi ba i forrige uke om informasjon fra leserne på hva «moské-tilstanden» er lokalt. Responsen har vært enorm. Folks bekymring er til å ta og føle på. Men å dokumentere utviklingen, se det er «farlig», sier tidligere generalsekretær for Islamsk Råd. Burde han ikke heller advare om det han selv har førstehåndskunnskap om: totalitære bevegelser forkledd som Gudshus i ideologisk krig mot det frie Norge?

Den kulturelle revolusjonen foregår rett foran øynene våre.  «Eliten» bryr seg ikke. Islam er jo bare en avart av en hvilken som helst annen religion, ikke sant? Men folket bryr seg. Folket er bekymret. Folk merker endringene i sitt nærmiljø. Jenter og kvinner tilsløres, flere og flere menn kler seg i uniformen som minner om Saudi-Arabia. Vi lever i en kultur- og verdirevolusjonens tid. Folk skjønner at Norge gjennomgår en kulturell endring i raskt tempo, en endring som fremstår som ugjendrivelig grunnet politisk latskap eller feighet.

«Farlig» praksis godkjent av Stortinget

Jeg har vært på noen dagers ferie etter at vi ba om informasjon fra leserne om hvilke bygninger lokalt som er omdannet til moskeer. Jeg har altså langt fra fullgod oversikt over responsen i dag.  Det jeg med sikkerhet kan si er at responsen har vært over alle forventninger. Minimum 50 eposter, antakelig langt flere, venter på gjennomgang. Da jeg jobbet i TV2 (1999, 2000), ble opp mot 10 henvendelser fra seere etter en dokumentar/reportasje formidlet utad som «seerstorm».  Ja, selvsagt latterlig og uredelig, men jeg nevner det opp mot responsen fra dere.

Den gode, kristne avisen Vårt Land grep fatt i vår kartlegging, og gikk til «ekspertisen» for kommentar, her referert fra Nettavisen. Å kartlegge moské-Norge er «skremmende og farlig», i henhold til tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, nå Antirasistisk senter, Shoaib Sultan. Hva er farlig, må man kunne spørre både Vårt Land og Sultan om. Jo, en slik liste eller oversikt, kan «misbrukes av islamfiendtlige krefter», heter det.

Javel, da foreslår vi at Herr Sultan kontakter det øverste organet, Stortinget, og klager inn at både nåværende Regjering og tidligere regjeringer, fylkesmennene og kommunene er pålagt å registrere hvert eneste medlem av trossamfunn, dertil på vedkommendes fødselsnummer. Dette for at vi skattebetalere skal sponse trossamfunnene årlig – per medlem.

Her er Regjeringens (statens) medlemliste.

Her er listen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, også med fulle adresser.

Unnskyld meg, men hvor lite opplyst og hvor lite smart kan man tillate seg å være? De «islamfiendtlige» kreftene trenger engang ikke en slik offentlig liste. Man ser selv hvor posebukser brukt av skjeggete menn samler seg til fredagsbønn.

Dette sier altså Sultan i en tid der PST sier det er «sannsynlig» at Norge utsettes for terror. Dette sier Sultan dager etter det tredje monsterangrepet og massedrapene i Storbritannia – i islams og Muhammeds navn – dertil av barn.

Kunne ikke han, med dybdeinnsikt som tidligere ansikt utad for Islamsk Råd, heller informere oss om hvilke krefter han har identifisert i moskeer han selv var generalsekretær for? Det hadde i det minste vært konstruktivt, fra han som i sin tid ikke visste hva han skulle mene om at homofile dingler i heisekraner i Iran.

Ikke informert/advart politikerne

Islam har fått lov til å bre om seg i Norge og Europa, og etter min kunnskap har ikke Sultan og andre sentrale innen moské-Norge og islamske bevegelser, informert/advart Stortinget om hvilke krefter som kan stå bak de ulike gruppene.  Er eksempelvis vår mistanke riktig i dette tilfellet: bak stormosképlanene i Larvik står Det muslimske brorskapet? Hvis ja, så minner  jeg om at Egypt og Emiratene har definert Brorskapet som en terrororganisasjon. Samme definisjonen kan USA komme til å vedta, et arbeid som startet under president Obama.

Merk det virkelig farlige og skremmende: Verdens og Europas største islamske organisasjon defineres som terrorgruppe! Tenk om dette hadde skjedd med en kristen organisasjon. Vi hadde vel «gått mann av huse» i protest og avsky. Og vi hadde vel også meldt oss ut?

Kongen på blomsterbesøk hos dialogmestrene i det vi mener er Norges fremste Brorskaps-bastion, Rabitamoskeen til Det islamske forbundet i Oslo. Faksimile av NTB-melding.

Farvel frihet

Sultan og hans like har ikke bidratt med noe annet enn å offergjøre muslimer og tåkelegge hvilke totalitære krefter som fritt har fått lov å etablere seg i Norge – dertil ved å tvinge oss borgere til å betale samme krefter.  Hvis noen kan motdokumentere påstanden, er jeg hjertelig åpen for fakta som da har gått meg huse forbi.

Det faktum som jeg tror flere og flere smertelig har forstått, er at politikken som er ført siste tiårene har lagt til rette for at de neste tiårene blir i terrorens tegn. Og i det tegnet vil vi også se en fremmarsj av flere posebukser, tilslørte jenter og kvinner, og bygninger som omdannes til moskeer, i tillegg til signalbygg: moskeer med kupler og minareter. Revolusjonen i Iran i 1979 er også blitt en kulturell revolusjon i Europa. Så alvorlig, så tragisk er det. Derfor er en oversikt over bygninger som forvandles til barn av læren til Muhammed og Irans revolusjon, av største historiske og samtidsmessige betydning.

Farvel frihet.

Sløret fikk føtter å gå på etter Khomeinis revolusjon i Iran og vandret inn i Europa. Her fra bydelen Tower Hamlets i London. Foto: Hege Storhaug