Islam

Kartlegge moské-Norge: Vi trenger din hjelp

Norge endres raskt, og endringene er ikke til det bedre, tvert om. Vi gjennomgår en åpen islamisering i hele vårt langstrakte land. Moskeer popper kontinuerlig opp nye steder. Kjente bygninger, som Folkets Hus, eller et diskotek, blir fra den ene dagen til den andre en moské. Vi vet oftest ikke hvem kreftene bak er. Journalister utmerker seg ikke ved å finkjemme moskeenes ideologi, ei heller identifisere hvor de faktisk er. Vi ser en tilstand som minner om «ikke se, ikke høre». HRS ønsker å prøve å få en samlet oversikt over moské-Norge. Derfor trenger vi din hjelp, altså våre lesere.

Det er en dramatisk tid vi lever i. Islams fremmarsj går raskt, og det oppleves som om vi er inne i en spiral der fremveksten går raskere og raskere år for år.

Islams forhold til omgivelsene har i 1 400 år vært konfliktfylt. Det ligger i Muhammeds islam fra islam ble stiftet i 622 i Medina til hans død i 632, å dominere over ikke-muslimer. Vårt lederskap satser på at alt går bra til slutt, enten de tilhører «åndseliten», eller er politikere, journalister og redaktører. Det er en ansvarsfraskrivelse som pågår som burde ta nattesøvnen fra oss. I tillegg er vi borgere tvunget til å sponse verdikrigen mot oss.

For ikke fortell oss at disse moskeene i stort er fredsæle bedehus. La meg sitere ordføreren i Brussel:

«Everyone knows that all mosques in Brussels are in the hands of Salafists.»

Skjermdump fra Clarionproject.org

Men i stedet for å innta den samme fatalistiske, ignorante, holdningen som «eliten» besitter, tror HRS fremdeles på opplysningens kraft.

Moskeenes fremmarsj

Siste skudd på islam-stammen er et diskotek i Vadsø som har blitt til en moské. Tidligere har vi sett at den gamle, ærverdige mursteinsbygningen i Sandefjord, Røde Kors-huset, ble kjøpt opp og omgjort til moské. Landfalløya kapell fra sent 1800-tallet (Drammen) er overtatt av Al-Ghazali-senteret. Folkets Hus i Hammerfest er blitt moské. Handelsskolebygningen i Larvik er kjøpt opp for å omgjøres til en gigamoské for hele Vestfold. Da er kun noen endringer av hva som skjer på innsiden av norske bygninger nevnt.

Ærverdige Landfalløya kapell i Drammen før oppkjøp av et muslimsk ektepar som ga Al-Ghazalisenteret tilgang til lokalene.

Korset på Landfalløya kapell tas ned. Symboltungt vitne om en ulmende kulturell revolusjon. Biskopene våre tier om hva vi andre frykter. Er det en stilltiende aksept fra Guds representanter i Den norske kirken?

Poenget er: Dette skjer over hele landet.

Tidligere tider i Hammerfest på Folkets Hus.

Samme by,  samme lokal, Hammerfest, nå moské, og ingen partier i byen syntes det var leit.

Kartlegging

Enten du bor i Førde, Haugesund, Elverum, Trondheim, Arendal, eller Leknes i Lofoten, kan du sitte på informasjon om hvor det er opprettet en moské i ditt nærmiljø/din by.

Vi ønsker at du sender oss informasjon om følgende:

  1. Moské åpnet hvor (hvilken bygning ble overtatt, eventuelt om det er nybygg), og når den ble åpnet.
  2. Navnet på moskeen.
  3. Husk: Begrepet «kulturforening» eller «cultural centre» er det samme som moské.
  4. Husk også: Vi snakker ikke om moskeer med kupler og minareter, men forsamlingshus som fungerer som moské.

Vi tar gjerne imot foto av bygningen.

Husk også: I større byer er det flere moskeer. Bare i Oslo og Akershus er det 69 av dem nå.

Hvis du vil hjelpe oss å lage en mest mulig komplett oversikt over moské-Norge, send epost til [email protected]. Anfør i emnerubrikken «moskeer».