Politikk

I Norge er det patetisk, useriøst, et spill på fremmedfrykt. I Danmark støttes det av et flertall.

FrP-leder Siv Jensen foreslo nylig at asylbehandlingen skal foregå utenfor Europa. Forslaget vekket tilnærmet avsky hos samtlige andre partier. I Danmark har samme forslag flertall i Folketinget.

Partileder Siv Jensen (FrP) fronter forslaget om asylbehandling utenfor Europa. Samtlige partier på Stortinget snur ryggen til forslaget.

Den 23. juni lanserte Fremskrittspartiets leder Siv Jensen at partiet blant annet går inn for at det skal opprettes asylmottak utenfor Europa og at asylbehandlingen skal skje herfra. Utspillet fikk de andre partiene til å gå i pardans på den politisk scenen, tiljublet av koblet av journalister. Nullsubstansreaksjonen er total: Høyre: «Dagens virkemidler for å kontrollere asylinnvandringen er god nok». Venstre: «I dag er det nesten ingen asylsøkere som kommer til Norge.» KrF: «Det er usivilisert, historieløst og klart i strid med grunnleggende menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen.» Ap: «Useriøst». Sp: «Patetisk». MdG: «Spiller på fremmedfrykt». SV: «Siv Jensen bløffer» – og «de har jo hatt fire år på seg».

Jo takk, valgkampen er i gang. For ikke ett av de øvrige partiene er villig til å ta forslaget på alvor. Avvis det gjerne, men kom med substansiell kritikk – og foreslå så noe bedre. Det kunne også med fordel journalister etterspurt. Men nei, norske medier er såre fornøyd med å stille kritiske spørsmål til forslaget.

Endre konvensjoner

Dagen etter, 24. juni, kom Jensen med et nytt utspill. Til ABC Nyheter forteller hun at FrP er villig til å endre konvensjoner for å få forslaget på plass.

– Vi må bevege oss mot slik den opprinnelige flyktningkonvensjonen var forstått. Det har gått fra å være en ordning for midlertidig beskyttelse til de som trenger det, til å bli en ordning for en storstilt og permanent folkevandring mot Europa og Norge, svarer Jensen og slår fast:

– Dersom det er behov for å endre konvensjoner for å få dette på plass er vi villige til det.

Dette utspillet bør overraske like lite som det første. Begge tiltakene er å finne i Bærekraftutvalgsrapporten fra 2013.

Flertall i Danmark

Om ikke våre politiske partier er villig til å diskutere innvandringspolitikk på en seriøs måte, så er situasjonen en annen i Danmark.

«Flygtninge og migranter skal skal ikke længere have deres asylansøgninger sagsbehandlet på dansk og europæisk grund. Den skal foregår i flygtningenes nærområder i Afrika og Mellemøsten», melder Berlingske i dag.

Fem av Folketingets partier gir sin tilsutning. Det er samtlige av de blå regjeringspartiene samt Socialdemokratiet og SF, som dermed sikrer et flertall for et slikt forslag.

Berlingske har i en rundspørring til alle partienes talspersoner for utlendingspolitikken spurt hva som er løsningen hvis strømmen migranter og flyktninger skal  bremses »hurtigst mulig.«

Og som man kanskje får med seg er man ikke så navlebeskuende i Danmark. Der har man skjønt at migranter fortsetter å kommer til Europa – og at nesten ingen som kommer er flyktninger.

Venstres Marcus Knuth: Sett «en propp i hullet ved Libya». Det kan foregå på flere måter, sier Knuth, man kan sende båtene tilbake, etablere mottakssentre i Nord-Afrika, eventuelt begge deler samtidig. Men uansett løsning: Det krever et sterkt internasjonalt samarbeid. «Det er dessverre ikke noe Danmark kan gjøre alene, men vi hører blant annet tyskerne snakke om noe lignende, så det er den vei vinden blåser,» sier Knuth. I tillegg vil Venstre (som er vårt Høyre sitt søsterparti) straffe NGO-er som «redder» migranter i Middelhavet.

Man skulle tro Knuth har lest både Bærekraftuvalgsrapporten og rights.no, og det samme med de øvrige talspersonene:

Laura Lindahl fra Liberal Alliance: «Innreisesentre i nærområdene». Løsningen er å stoppe muligheten for å søke asyl i Europa, sier Lindahl, for det vil fjerne incitamentet til å ta den farlige turen over Middelhavet, og slå ut menneskesmuglernes forretning.

Naser Khader fra de Konservative: «Stopp for spontane asylsøkere ved den danske grense». (Med spontane asylsøkere menes asylsøkere som på egen hånd tar seg til et land og påberoper seg asyl).  Dette forslaget lanserte Khader for ett år siden, og de Konservative står på forslaget. Danmark skal i stedet forplikte seg til å årlig ta imot et større antall kvoteflyktninger fra FNs leire og arbeide for at resten av EU følger Danmarks fotspor, sier Kahder. «Når folk finner ut at det ikke lenger er mulighet for asylsøknadsbehandling på europeisk jord vil de ikke risikere livet og bruke tusenvis av dollar på å krysse Middelhavet,» er hans konklusjon.

Socialdemokratiets Holger K. Nielsen: «Alle spontane asylsøkere skal transporteres til FN-godkjente leire i flyktningenes nærområder». Den beste måten å bryte menneskesmuglernes logikk på er å la asylsøknadsbehandlingen foregå utenfor Europa. Det vil effektivt stanse strømmen over Middelhavet, redde tusenvis av menneskeliv og ødelegge forretningsmodellen til de organiserte kriminelle menneskesmuglerne, sier Nielsen. «Vi skal hurtigst mulig få kontroll på de ytre grenser, og det er Frontex som skal stå for det. For det andre skal vi arbeide for at asylbehandlingen kommer til å foregå i nærområderne, og at vi har avtaler på plass med de aktuelle land som kan begrense tilstrømningen. Videre skal vi selvfølgelig sikre at det foregår en ordentlig fordeling av flyktninger innenfor EU«, fastslå Nielsen.

Arrogant

Som vi har sagt over tid, er det bare et tidsspørsmål for dette blir gjeldende politikk. Det må være direkte flaut å være politiker i Norge, for før eller siden må en innse at egen politikk på feltet er fullstendig utrangert. At man overhodet ikke følger med. At man ikke innser realitetene. At man plasker i en bitteliten andedam.

Det er ikke bare uansvarlig, det er direkte arrogant overfor folket. 

Men Norge er gått inn i valgkampmodus frem til stortingsvalget i september, og det er ikke måte på hvor mye kakling og fordummende spill vi skal bli servert. Nå kan vi knapt åpne en avis, høre nyheter eller debatter uten å måtte kjempe mot lysten til å slå hodet i bordet. Bare prøv Politisk Kvarter (NRK P2) i dag hvor Aps Trond Giske og Høyres Trond Helleland snakket i munnen på hverandre og der anklagene haglet. Og hvor ufin er det lov å være uten at programlederen stopper dem? Giske hevdet at Helleland hørtes ut som FrP, endog som Christian Tybring-Gjedde! En slik personifiseringsanklage er lavmål, ikke minst fordi Giske også snakker om en stortingskollega, men det er åpenbart gangbar mynt for Ap. Jo takk, politikerforakten øker.

Eller lytt til den id-feirende statsminister Solberg (H), hvor hun ender med å gå hardt ut mot flertallet av befolkningen – og den europeiske majoriteten.

Tror de det er å gjøre seg politisk lekker? Det kan heller være at vi snakker om en politisk vekker – hos folket.