Innvandring

Et demografisk jordskjelv

I løpet av tre dager ankom 10 000 personer Italia fra Afrika. Hittil i år har Norge vært med å hjelpe til sammen 60 000 personer over Middelhavet til støvelen i sør. Dette er 48 prosent flere enn på samme tidspunkt i fjor, da antallet lå på 40 000. Det norske redningsfartøyer Siem Pilot har fått avlastning og er byttet ut med Olympic Commander. Synes vi skattebetalere flest at denne regelrette ferjetrafikken er forsvarlig? Det tviler jeg på, i alle fall hvis man klarer å tegne opp noen perspektiv på fremtiden både verdimessig og økonomisk.

Når mange mennesker forlater hjemlandet til fordel for et nytt kontinent, følger kultur og religion med i ballasten. Dette gjelder særlig når mengden som forlater hjemtraktene er omfangsrik.

Denne enkle lærdommen la demograf Poul Christian Matthiessen på bordet i Jyllands-Posten i 1999. Han ble dessverre totalt avvist av daværende politiske ledelse, anført av Socialdemokratenes statsminster Poul Nyrup Rasmussen.

Tidligere i dag kunne vi melde at Matthiessen fikk rett, det vil si vi kunne fortelle at det nå er flertall i danske Folketinget for at 3. generasjon, som så langt har vært definert inn i statistikker som danske, skal skilles ut i aktuelle statistikker som «innvandrere». Dette av den enkle årsak at de (i stort/generelt) hverken har blitt integrert eller assimilert. Eksempelvis ses dette på skoleresultatene.

Jesus og Muhammed – olje og vann

Man skulle således tro at Europa (endelig) hadde begynt å ta lærdom av sine feil. Vi vanlige folk pleier jo gjerne å gjøre nettopp det. Ignorerer vi fakta, får det jo som regel ubehagelige konsekvenser i våre daglige liv. Konsekvenser som vi ikke bør ignorere. Gjør vi det, forverres tingenes tilstand. Jeg kan jo her bare nevne ordet inkasso.

Men EU, som er øverstkommanderende for kontinentets ytre grenser, bryr seg ikke om inkassovarslene som har kommet på løpende bånd de siste årene. Man gjemmer dem i skuffen? La meg nevne kanskje det mest grufulle varslet: I fire europeiske land, Frankrike, Belgia, Tyskland og Storbritannia, befinner det seg nå til sammen 67 000 potensielle terrorister i myndighetenes registre. Dette er over dobbelt så mange som hele den operative hæren i Belgia. Det er ingen tegn til at antallet vil reduseres de kommende årene, tvert om. Siste års statistikker viser at antallet som vil drepe oss «vantro» øker og øker, år for år. I Belgia, eksempelvis, tidoblet potensielle terrorister seg i løpet av perioden 2010 – 2017, fra 1 875 til 18 884 potensielle massedrapsmaskiner.

Hvor mange av dem som reiser over Middelhavet til Italia har onde hensikter? Det vet vi ikke, og det er ikke et tema for mediene, og dermed heller ikke for politikerne. Vi bare satser, dere, på at det går bra til slutt?

Nå har jeg i flere år uttrykt at det ikke er terror jeg frykter mest, men den sakte og taktfaste ideologiske overtakelsen som pågår for full styrke. Kirker, bedehus, Folkets hus, nedlagte butikker, skolebygg – og så videre – blir til (typisk sunni-) moskeer.  Og vi vet at islam i Norge ikke skiller seg særlig fra islam i Nord-Afrika eller Midtøsten. Vi har jo også beviselig fått pakistanske avleggere, som Minhaj ul-Quran og Islamic Cultural Centre. Og mange flere avleggere fra andre nasjoner.

Det er altså demografi som avgjør vår fremtid. For å drømme om at islam skal gå gjennom en form for reformasjon i samme kategori som kristendommen gjorde i sin tid, blir antakelig kun en drøm. Det er bare å peke på Muhammed – den politiske og militære lederen, opp mot verdens første hippie og pasifist, Jesus.

Nye rekorder

I løpet av tre dager nå helt nylig ankom 10 000 nye båtreisende Italia. En av de reisendes gode hjelpere er det norske skipet Olympic Commander, et virke som du og jeg er tvunget til å sponse. I fjor på denne tiden hadde rundt 40 000 tatt samme ferden fra Afrikas kyst til Italia og Europa. I år er antallet rundt 60 000 personer, altså nesten 50 prosent økning. Og nå kommer den travle sommerperioden…

Her er noen tankevekkende tall hva gjelder ankomster til Italia:

2016: 176 554

2015: 103 792

2014: 66 066

2013: 22 118

Er det noen som tror antallet vil synke – sånn plutselig av seg selv? Kanskje mediene, for de snakker helst ikke om Europas drama, ei heller spør de vår øverste leder, Erna Solberg, hva som er intensjonen bak ferjen Olympic Commander. (Båter som dette ligger nå helt inntil Libyas kyst.) Går det an å stå opp mot den totalt uansvarlige EU-eliten – på vegne av fremtiden?

Les mer hos Gatestone Institute ved Giulio Meotti, om den demografiske utskiftingen i Europa.