Innvandring

Men det har nok ingenting med innvandringspolitikken å gjøre

En utredning foretatt for den svenske regjeringen advarer om at organisert kriminalitet truer landets velferdssystem. Utredningen peker særlig på store problemer med falske identiteter og feilaktige oppføringer i folkeregistret. Riksrevisjonen og økonomistyringsverket anslår at velferdssystemet svindles for mellom 10 og 20 milliarder i året, og regjeringens utreder foreslår nå å skjerpe straffene for bidragsjuks og innføre den nye kriminalitetskategorien "folkeregisterforbrytelse".

Den svenske regjeringens utreder, Lars Erik Löfvden, advarer om at organisert kriminalitet rettet mot trygdeordninger er en trussel mot hele velferdssystemet. – Vi kan tydelig se at den kvalifiserte kriminaliteten og gjengkriminaliteten har gjort inntog i velferdssektoren, sier han til Aftonbladet.

Löfvden påpeker store problemer med falske identiteter og feilaktige oppføringer i folkeregisteret. En person kan for eksempel være oppført under fem ulike identiteter i folkeregisteret og når en person henter ut offisielle id-er som f.eks. førerkort, foregår det ingen kontroll om vedkommende som henter det ut er riktig person.

Utrederen har gjennomgått 7 350 anmeldelser om svindel av bidrags- og erstatningssystemet de siste årene. Bare disse sakene omfatter 600 millioner kroner, og av disse dreier 500 millioner seg om «kvalifiserte velferdsforbrytelser». Riksrevisjonen og økonomistyringsverket anslår imidlertid at velferdssystemet svindles for mellom 10 og 20 milliarder kroner i året.

Löfvden opplyser at den organiserte kriminaliteten utgjør en helt annen trussel mot velferdssystemet enn enkeltpersoners fusk. – Denne typen kriminalitet er markant, den har blitt tyngre og mer omfattende, forklarer han, og peker på at etater som Försäkringskassan – Sveriges svar på NAV – har latt service komme i første rekke og kontroll i andre, hvilket har gjort det forholdsvis enkelt å bedrive svindel uten å bli oppdaget.

Utredningen lägger fram omkring 25 olika förslag. De tyngsta handlar om att ändra systemet för hur välfärdsbrott utreds. De kvalificerade brotten föreslås utredas av Ekobrottsmyndigheten. Försäkringskassan föreslås inrätta en egen utredningsenhet för mindre bidragsbrott.

Utredningen foreslår å skjerpe maksimumsstraffen for grovt trygdejuks fra fire til seks år, og at loven om bidragsjuks utvides til å omfatte utbetalinger til foretak.

Man föreslår också att betalningar för arbete som gjorts med rot- och rut-avdrag måste göras med spårbara betalningsmedel. Regeringen uppmanas utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

Regjeringen har alt iverksatt en utredning i den hensikt å opprette en egen etat til å utstede ID-kort. – Det er veldig, veldig viktig at det kommer på plass snart, sier Löfvden, som foreslår innføring av en ny kriminalitetskategori: folkeregisterforbrytelse. Dette for å kriminalisere oppgivelse av feilaktige opplysninger til folkeregisteret. Et annet foreslått tiltak er å muliggjøre hjemmebesøk for å kontrollere at personer faktisk bor på bokført adresse.

Justitieminister Morgan Johansson (S) uppger att det är prioriterat för regeringen att snabbt genomföra flera av åtgärderna, som straffskärpningar, utvidgad kriminalisering till fler områden och bättre informationsutbyte mellan myndigheter. Det kan ta något år att genomföra. Mer komplicerat är hur system för utfärdande ID-handlingar ska förändras.

Sosialminister Annika Strandhäll medgir at det er svikt i velferdssystemets beskyttelsesmekanismer. – I bunn og grunn handler det om medborgernes tillit til at felles ressurser går til riktige saker, sier hun.

Og i bunn og grunn gjør det jo det.

Da er det ikke utpreget gunstig at våre myndigheter har ført en så slepphendt politikk at de har mistet kontrollen over befolkningen og hvem som oppholder seg i landet de skal styre. Problemene i Sverige er nok større, men Norge følger godt på. Allerede på midten av 1990-tallet varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) om at utlendingsforvaltningens holdning til identitetsproblematikk var i slappeste laget. Men det var først i 2008-2009 at ansvarlige aktører oppfattet at problemet både var mer alvorlig og omfattende enn de hadde innsett. En av dem som våknet, var Skattedirektoratet.

Her på berget deler vi nemlig rundhåndet ut såkalte D-nummer til utenlandske personer med midlertidig tilknytning til Norge. I 2013 var det registrert over 1 million D-nummer og populasjonen ble anslått til å vokse med ca. 8 prosent årlig. I 2016 var skattedirektoratet igjen på banen: – Det finnes over en million utenlandske identiteter som myndighetene ikke har kontroll over. Utlendinger skaffer i flere tilfeller falsk identitet for å utnytte velferdsgoder, sa skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Men før du eventuelt hisser deg opp, så husk nå endelig på at problematikken og påfølgende kriminalitet overhodet ikke har noe med innvandringspolitikken våre respektive myndigheter har ført og fører å gjøre. Ifølge den svenske øvrigheten finnes det nemlig liten eller ingen forbindelse mellom innvandring og kriminalitet.

Den vänsterorienterade kulturskribenten Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, hävdar att det knappast finns något samband mellan invandrare och kriminalitet. Han säger att etniskt ursprung är helt irrelevant för att förstå varför brott begås.

– Väger vi in sociologiska och ekonomiska variabler i ekvationen är det väldigt svårt att peka på något samband mellan invandrare och kriminalitet. Det är en ideologisk förenkling som används för att göra invandrare till syndabockar, säger Stefan Jonsson.

Ja, det er selvfølgelig like enkelt for person født og registrert på alle kanter og bauger i Sverige (og Norge) å registrere seg under to eller fem forskjellige identiteter, som for en nyankommet asylinnvandrer som myndighetene ikke egentlig vet hvem er – eller hvor kommer fra, for den saks skyld.

Det samme forlød fra offisielt svensk hold i kjølvannet av rapporten fra Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nasjonale trygghetsundersøkelse (2017), som viste at forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt økte voldsomt i 2015. Av disse falt 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»), hvilket tilsvarte 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014 (side 51). Generaldirektør i BRÅ,  Erik Wennerström, kaller situasjonen illevarslende. Det er et statistisk faktum i Sverige – som i Norge og Danmark – at innvandrere og asylsøkere fra Afrika, Asia og Midtøsten er sterkt overrepresentert på kriminalstatistikkene, særlig når det gjelder personfarlig kriminalitet som volds- og sedelighetsforbrytelser.

Men i statsråd for arbeidsmarked og integrering Ylva Johanssons hode er og forblir 2 + 2 = 3:

– Att ta emot så många flyktingar på kort tid orsakar självklart vissa problem. Vi har enorma bostadsproblem, lärarbrist och utmaningar i att lära ut svenska för personer som ska ut på arbetsmarknaden. Men vi ser inte en koppling mellan brott och invandring. Vi har varit en invandringsnation i 20 år, vi har tagit emot många invandrare i Sverige, och under samma tidsperiod har kriminaliteten gått ned, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i intervjun.

På bare et år til et annet gikk altså den mannlige befolkningen i Sverige helt av skaftet – uten påviselig årsak – og engasjerte seg i seksuell trakassering og voldtekt av svenske kvinner i hittil ukjent skala.

Jepp, det lyder rimelig.

Så rimelig at det sannsynligvis er på sin plass med en kraftig advarsel til alle som har tenkt seg på harrytur i nær fremtid: ta med egen drikke! Alt tyder nemlig på at det ikke er særlig sunt for helsen å drikke svensk kranvann.