landfalløya.kapell

Ærverdige Landfalløya kapell i Drammen før oppkjøp av et muslimsk ektepar som ga Al-Ghazalisenteret tilgang til lokalene.