Innvandring

«Alt» blir fort «ingenting», oppdaget også kong Harald

Etter kong Haralds famøse tale i Slottsparken i fjor, der han gjorde Norge til alt og dermed ingenting, nyanserer nå kongen sine uttalelser. Vi har både norsk kultur og identitet, og det lar seg definere.

Aftenposten har i anledning kongeparets 80-årsdag gjort et intervju med kong Harald. De følger opp dette intervjuet med å trekke frem en rekke uttalelser fra kongen om «norsk kultur og det flerkulturelle samfunnet.»

Merk så at norsk kultur ikke engang står i kursiv, slik det ofte gjør i mediers omtale. For i de siste årene har vi blitt belært med at norsk kultur knapt nok eksisterer. Det var vel også derfor at kong Haralds beryktede tale i Slottparken ble løftet frem i mediene som «genial».

Kongens tale, som vi har referert til tidligere, da i sammenheng med en omtale av danskenes dronning Margrete som tok helt motsatt standpunkt, fortalte oss at Norge er ALT, både hva gjelder natur, mennesker, seksualitet, musikk, religiøs tro (eller ikke) og mer til. Men det er bare det at når noe blir alt, så blir det raskt ingenting. Det er utrolig pinlig for en konge med mottoet «Alt for Norge».

Hold fast

Kong Haralds tale i Slottsparken vitnet om en verdiforvirret konge, nå tar han seg inn igjen. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff

Nå nyanserer imidlertid kong Harald sin egen tale.

«Jeg tror det (flerkulturelle samfunnet, vår anm.) beriker norsk kultur. Vi får mer mangfold. Samtidig tror jeg vi skal holde fast ved det som er norsk. Vi behøver ikke slippe det, selv om vi får impulser utenfra.»

Vi har altså noe norsk. Det skal du være svært kreativ for å finne i Slottspark-talen. Kanskje har kongen skjønt det av seg selv, eller kanskje dronning Margrete har lekset opp for han? For nå mener kong Harald, som dronning Margrete, at nordmenn (aj, aj, vi eksisterer også) «bør bli tryggere og mer konsekvente på eget kulturgrunnlag i møte med flyktninger og innvandrere.»

Her må vi virkelig holde oss fast: Tryggere (på hva da?) og mer konsekvent (i forhold til?).

«De som kommer hit, føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen. Vi holder på å utvanne vår, hvis vi ikke er forsiktige.», uttaler kong Harald.

Det er bare en utfordring med dette: Det er vanskelig å utvanne noe vi ikke vet hva er, derfor må norsk kultur defineres. Men å definere norsk kultur er som en rød klut for altfor mange, og mange av disse tror virkeligheten er i medieredaksjonen.

Berømmer kongen

Ifølge kong Harald la mange mer i talen enn hva han selv gjorde. Kongen mener han bare «ramset opp det som i dag er i Norge.» Men kongen gjorde mer enn det. Talen bidro til en fullstendig utvanning av vår kultur, som han altså nå advarer mot.

Men om det ikke var så mange som kritiserte kongens Slottspark-tale, så er det desto flere som berømmer kong Haralds omfavnelse av det særegne norske. For eksempel mener professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, at kongen med dette «sier at den norske nasjonen og kulturen finnes og kan defineres, og at dette ikke står i motsetning til kulturmangfold gjennom innvandring.» Hun viser ikke minst til kong Haralds poeng med at det er viktig for innvandrere at vi selv definerer hva vi står for.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er like begeistret. Hun viser til at kongen (nå) «setter ord på det behovet vi mennesker har for å være trygge på hvem vi er. Jeg ser ingen motsetning i trygghet om egen identitet og tradisjoner, og å møte andre mennesker og kulturer med respekt og toleranse. Tvert imot tror jeg en slik trygghet kan gjøre oss i bedre stand til å bygge respekt på tvers av kulturer og opprinnelse.»

Kulturministeren har for øvrig grunn til å være begeistret, da hun selv prøvde seg på en julehilsen som hadde mye av det samme budskapet – og fikk kritikk i bøtter og spann.

Så da vet vi det: Det er igjen blitt legalt å snakke om norsk kultur og identitet. Lenge leve kongen!