Islam

Ny moské skal ha tett kontakt med politi

Dette må være dagens mest avslørende «gladnyhet»: Det jobbes med å etablere moskeer i Kvinesdal og Lyngdal. Vi snakker altså bibelbeltet de lux. Vi «må ha kontroll med hvem som er imam. Av samme grunn holder vi tett kontakt med kommune og politi», heter det fra initiativtaker og Ap-politiker. Jeg undres: Er det tett kontakt også mellom bedehusene og politiet i bibelbeltet?

Jeg tviler på at denne Ap-politikeren selv forstår hvordan han avslører «brødrene» sine og trossamfunnet sitt. Det er altså påtrengende nødvendig med politikontakt når man skal åpne det som kun skal være et fredsælt gudshus.

Vi får selvsagt ikke en utdypning av hvorfor politi-kontakt er en påtrengende selvfølge. Fordi journalisten ikke spør. Selvfølgelig.

Sånn apropos kampanjen #ettminutt, som skal gi norske journalister økt tillit i folket.

Kun et bedehus

Ap-politikeren i Lyngdal, Ahmed Lindov fra Bosnia, er mannen bak mosképlanene. Han understreker at «det ikke ligger noe dramatisk i mosképlanene». Hva menes? Jo, moskeen er ikke noe annet enn et bedehus.

– Dette kan sammenlignes med et bedehus. Det bor noen hundre muslimer i Lyngdal. De har behov for et forsamlingslokale, særlig til fredagsbønnen. Vi snakker om å leie et lokale, vi snakker hverken om bønnerop eller særpreget arkitektur, sier han.

Aha, det dramatiske var altså tanken om bønnerop og moské med kuppel og minareter. Kun et bedehus, altså.

Må bedehusene også ha tett politikontakt? Hadde det i så fall blitt en nasjonal nyhetssensasjon?

Hvorfor politi?

Lindov understreker videre at «det er viktig å holde prosjektet på lokalt nivå»:

– Brukerne må selv ha styringen. De må ha kontroll med hvilke mennesker som slipper til for å preke. De må ha kontroll med hvem som er imam. Av samme grunn holder vi tett kontakt med kommunen og politiet. Alle skal vite hvem som er ansvarlige, understreker han.

Men journalisten fant det ikke naturlig å spørre om koblingen til politiet og det akutte behovet for kontroll. Se for deg følgende: HRS vil leie et forsamlingslokale til møter med våre støttespillere. Vi bedyrer umiddelbart at vi skal ha tett kontakt med lovens lange arm. Journalistene hadde funnet dette helt naturlig?

Integrering

Moskeene som planlegges skal selvsagt være åpne for alle. Det sier nærmest alle som starter opp islamske trossamfunn. Konverteringer er jo en kjærkommen forretning. Samtidig smører slike uttalelser hjertene til politikerne. Åpenhet og inkludering, må vite.

Lindov forteller videre hvor godt det flerkulturelle samfunnet fungerer.

– Vi bosniere er medlemmer av vårt eget fellesskap, så vi har ikke behov for å gå inn i en ny forsamling.

Vi bosniere, altså.

FrP ønsker velkommen

I Mandal, også hard core bibelbelte, har det vært moské i en årrekke, sies det. Lokalpolitiker der, FrPs Alf Erik Andersen, «slår fast at moskeen har vært en positiv faktor for Mandal».

– Både kommunen og politiet bruker den aktivt for å nå ut med informasjon og dialog. Det virker som om de har et problem med å finne permanente lokaler, men jeg ser ikke noe negativt med dem, sier Alf Erik Andersen.

#ettminutt-journalisten synes åpenbart at det ikke er behov for noen utdypende forklaring på hvorfor det har vært så positivt med moské i Mandal (det kan godt være at det stemmer, for all del), hvilken trosretning moskeen følger, og hvorfor informasjon og dialog med politi er så naturlig i «bedehus».

Journalisten og Ap-politikeren normalisere altså at moské = politi. Det var ikke vi som foretok denne normaliseringsprosessen.