bedehus2

Må bedehusene også ha tett politikontakt? Hadde det i så fall blitt en nasjonal nyhetssensasjon?