HRS i media

HRS i Dagsnytt atten i kveld

I dag presenterte Brochmann 2-utvalget NOU om innvandringens konsekvenser for velferdsstaten. Daglig leder i HRS, Rita Karlsen, skal debattere rapporten og temaet med SVs Audun Lysbakken.

«Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring» Dette er tittelen på rapporten til det nye Brochmann-utvalget.

Rapportens problemstillinger og anbefalinger om hvordan den forutgående og pågående innvandringen ikke skal reduserer velferdsstatens ytelser til borgerne, går i NRK P2 kl 18 i kveld. Du kan også se debatten på NRK 2 til samme tid.

Karlsen versus Lysbakken.

Bilde: https://www.rights.no/wp-content/uploads/2016/06/rita-1.jpg