Vold og overgrep

Ekteskap med barn straffes ikke i Norge

Ei jente på 14 år kom sammen med ektemannen (23) over Storskog-grensa i 2015. Hun hadde allerede et barn, og var gravid med nummer to. Hun er bare ett av flere ofre for et forkastelig syn på jenter og kvinner. Men Norge vil ikke slå ned på dette strafferettslig. Ekteskapet ble inngått på syrisk jord. Saken henlegges derfor av politiet. Er dette riktig?

Formelt er saken mot den voksne mannen med et barn som hustru henlagt «etter bevisets stilling», heter det fra Finnmark politidistrikt, ved Morten Daae. Daae sier det var en vanskelig avgjørelse.

En annen kultur

Ifølge Dae skal ikke Norge straffeforfølge noe som er akseptert i andre kulturer.

 – Etter norsk lov er det som har skjedd, forbudt.  Men skulle vi straffe en syrisk statsborger for noe som er akseptert i Syria? Her er det forskjellige kulturer i den vestlige verden og andre land, sier Daae.

I Syria er jenter gifteklare når de får den første menstruasjonen, har ektemannen til jentebarnet forklart politiet. Jenta har altså vært 11 eller 12 år da ekteskapet ble inngått med den voksne mannen. Syntes barnet det var helt greit å ha sex men ham? Det er ikke et tema i artikkelen til ABC-nyheter. Det var kanskje heller ikke et tema for påtalemakten? Syrere har jo en annen kultur?

Hva synes jentene om å være gift med voksne menn? Hvilke frie valg har de? Se det intervjuet har vi ikke sett på trykk etter asysltrømmen inn i Norge i 2015, der det også befant seg jenter på 14 år, med barn, andre gravide.

Skille dem med tvang?

Jenta på nå 16 år er tatt hånd om av barnevernet. «Ektemannen» har besøksrett til barnene og «kona». I Danmark ville innvandringsminister Inger Støjberg at barnehustruer og deres «ektemenn» ikke skulle bo sammen på asylsentre. Hun ville beskytte jentene. Men nei, det er «på kant med» Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, lød det fra eksperthold.

Dansk-syreren Naser Khader, politiker for De konservative, var noe hardere i klypa. Han ville «sparke» voksne asylsøkende menn som var gift med barn under 15 år, ut av Danmark.

Integrering?

Mantraet fra politisk hold i hele Vest-Europa har de siste årene vært: Vi må bli flinkere på integrering. Jeg tror nok heller at vi må bli flinkere på å slippe inn kun dem som vil bli en del av oss. Da kan vi legge ned «integreringsarbeidet». De som kommer ordner det selv.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI), kom det 10 jenter under 16 år til Norge i perioden 1. januar 2015 til 1. februar 2016. Kartleggingen viste videre dette:

  • 61 asylsøkere under 18 år som var gift eller forlovet med en person i Norge som enten oppholdt seg i Norge fra før eller som den mindreårige kom sammen med).
  • 59 var jenter og to gutter.
  • Ti jenter var på søknadstidspunktet under 16 år, fire av disse hadde barn.
  • 51 personer var på søknadstidspunktet 16 eller 17 år. 16 av disse var gravide eller hadde barn.
  • De fleste hadde opprinnelse fra Syria, Afghanistan og Irak.

Jeg tror vi kan konkludere slik: Vi er kulturelt fullstendig bakpå. Så lenge vi ikke heiser flagget, vil alt fortsette som før. Sender vi derimot et kraftig signal ut i verden om at det er null toleranse for slike groteske overgrep mot jentebarn, ville nok disse mennene tenkt seg mer enn to ganger om før de valgte Norge som destinasjon.

Men vi velger kapitulasjon.