voldtekt2

Hva synes jentene om å være gift med voksne menn? Hvilke frie valg har de? Se det intervjuet har vi ikke sett på trykk etter asysltrømmen inn i Norge i 2015, der det også befant seg jenter på 14 år, med barn, andre gravide.