Innvandring

Tyskland sa de tok imot over 1 million flyktninger

Det har hele tiden vært hevdet at Tyskland i fjor tok imot over 1 million asylsøkere. Nå viser det seg at tallet ikke stemmer. Det fremkommer også at Tyskland fortsatt har problemer med å håndtere fjorårets ankomster, og systemet er ytterligere belastet i år. Men det viser seg også at det er helt andre land som har tatt imot flest asylsøkere sammenlignet med folketallet.

Det har i lang tid vært hevdet at Tyskland etter folkevandringskrisen tok imot i overkant av 1 million asylsøkere, et tall som også jeg har referert til en rekke ganger, og mange med meg, her for eksempel i The Washington Post  i mai i år «Germany welcomed more than 1 million refugees in 2015».

I ettertid har jeg grublet på dette tallet, da det umulig kunne stemme med at det totalt kom rundt 1,3 millioner migranter til Europa (tall fra UNCHR) og at over 1 million av disse havnet i Tyskland. Så var spørsmålet om det var antallet til Europa som var underestimert (det er de sikkert også, mange har nok unnlatt å registrere seg, men det må være måte på antall) eller om tallene fra Tyskland var feil.

Ifølge The Washington Post (igjen) er antallet asylsøkere i Tyskland i fjor feil.

1.1 million. The number has been featured in countless headlines and discussed in German parliamentary sessions as the number of refugees and migrants the country said it had accepted last year.

In reality, Germany never accepted that many.

For kort tid siden skal det tyske innenriksdepartementet ha korrigert tallene. De tidligere tallene skal ha basert seg på foreløpige registreringsnummer, der mange skal ha vært dobbeltført. Videre ble en rekke registrert i Tyskland, men som dro videre til andre land.

Forbundskansler Angela Merkels håndtering av folkevandringen, ikke minst ved å sette Dublin-forordningen ut av spill, førte til at svært mange valgte Tyskland. Hun har i ettertid innrømmet at hun angrer på handlemåten. Så selv om tallet nå er justert ned til om lag 890.000 asylsøkere i 2015, er det fortsatt meget høyt. Men det skal være en rekke usikkerheter også være knyttet til dette tallet. Innenriksminister Thomas de Maizière sier at asylsøknadsprosessen fortsatt er ufullstendig. I underkant av 500.000 hadde søkt om asyl ved utgangen av fjoråret, også på grunn av byråkratiske forsinkelser. Det heter av over 70.000 personer fortsatt er udokumentert.

Dette viser at Merkel har god grunn til å angre, Tyskland har enda store problemer med håndteringen av fjorårets tilstrømning. I tillegg skal det ha kommet rundt 200.000 asylsøkere så langt i år, som ytterligere belaster et allerede overbelastet system.

Samtidig viser tall fra Eurostat som The Washington Post har sett nærmere på at selv om det i 2015 ble levert flest asylsøknader (441.800) i Tyskland, så var det Ungarn som hadde det høyeste antallet asylsøkere per million innbyggere, hele 17.699 per million innbygger i Ungarn mot 5.441 per million innbygger i Tyskland.

Når det gjelder den prosentvise økningen i forhold til året før (2014) er det Finland som har den høyeste økningen. Finland hadde en økning på hele 822 prosent. Til sammenligning var den prosentvise økningen for Ungarn på 323 prosent, som tilsier den nest høyeste økningen. Tyskland havner på en syvendeplass, også etter Norge. Økningen i Tyskland var på 155 prosent, mot Norges 179 prosent (som tilsier en fjerdeplass på listen).

Antallet asylsøkere etter folketallet er i min tolkning noe av det viktigste. Det forteller noe om andelen av den eksisterende befolkningen som skal absorbere en rask befolkningsvekst. Det har både kulturell og økonomisk betydning, ikke minst i forhold til sysselsetting. Ifølge tallene fra The Washington Post vil fordelingen av antallet asylsøkere per million innbyggere i 2015 gi følgende rangering:

skjermbilde-2016-12-01-17-21-14

Tallene forklarer nok noe om Ungarns reaksjoner på fjorårets folkevandring. I juni i fjor innførte de midlertidig suspendering av Dublin-avtalen, da med motsatt fortegn av Tyskland, under henvisning til at «Ungarn er nødt til å beskytte sine egne interesser og landets befolkning.»

Det var forventet at Ungarns beslutning kunne få konsekvenser for nabolandet Østerrike, som det kanskje ser ut til at det fikk.

Allerede på søndag 4. desember er det valg i Østerrike. Her ligger «høyrepopulisten» Norbert Hofer (FPÖ, det østerrikske frihetspartiet) godt an. Det er kanskje heller ikke så overraskende at nettopp innvandring er blitt en sentral del av valgkampen, det samme er sysselsetting. Vinner Hofers parti kan det bli tatt til inntekt for «nye bølgen» som skyller over Europa.