Ungarn suspenderer Dublin-avtalen

I følge ungarske myndigheter har over 60.000 migranter krysset grensen ulovlig til Ungarn og landet innfører nå en midlertid suspendering av Dublin-avtalen. Avtaleverket sier at en asylsøknad skal behandles i det første landet søkeren ankommer, men den store tilstrømningen har ført til en overbelastning av Ungarns asylsystem. – Ungarn…

I følge ungarske myndigheter har over 60.000 migranter krysset grensen ulovlig til Ungarn og landet innfører nå en midlertid suspendering av Dublin-avtalen. Avtaleverket sier at en asylsøknad skal behandles i det første landet søkeren ankommer, men den store tilstrømningen har ført til en overbelastning av Ungarns asylsystem.

– Ungarn er nødt til å beskytte sine egne interesser og landets befolkning, sier en talsmann for regjeringen.

Beslutningen medfører, at Ungarn vil nægte at tage imod flygtninge, som returnerer til Ungarn efter at være rejst videre til et andet EU-land.

– Ungarns asylsystem er overbelastet, det mest overbelastede af illegal indvandring blandt EU-landene, siger en talsmand for regeringen.

Det forventes at Ungarns avgjørelse vil å få store konsekvenser for naboland som Østerrike, som bare i årets fem første måneder har mottatt 21.000 asylsøknader. Til sammenligning mottok landet 17.000 asylsøknader i 2013 og 28.000 i hele 2014.

Østerrike har derfor midlertidig innstilt all behandling av asylsøknader i et forsøk på å presse de øvrige EU-landene til å finne en felles løsning på det voksende problemet.

Ungarn har længe kritiseret EU’s asylpolitik.

Den udskældte regering i Budapest har for nylig besluttet at opføre et fire meter højt hegn langs grænsen til nabolandet Serbien for at dæmme op for strømme af illegale indvandrere.

EU-landenes forsøk på bli enige om en felles innsats overfor migrantkrisen ved Middelhavet har så langt mislykkes. Det er heller ikke oppnådd enighet om et kvotesystem for å fordele 60.000 innvandrere mellom EU-medlemmene. Hittil i år har hele 100.000 immigranter ankommet Italia og Hellas.

Begge landene sliter med økonomien, har omfattende problemer med å håndtere den enorme tilstrømningen fra Midtøsten og Afrika og insisterer på at resten av EU deler på byrden.

Noen EU-land, som Tyskland og Østerrike, støtter planen om et kvotesystem, mens andre mener at migrantene ikke skal tvinges til å flytte til land hvor de ikke ønsker å bo. Storbritannia er derimot motstander av forslaget om kvoter og mener at migrantene bør sendes tilbake til hjemlandene.

Jyllands-Posten: Ungarn kortslutter EU’s asylpolitik: Vi må handle nu