Innvandring

Absurd er ordet

Flyktninghjelpens Jan Egeland mener det er absurd at personer uten opphold- og arbeidstillatelse kan utvises fra Norge - fordi de samme driver aktivitet hos Flyktninghjelpen. Ja, hvor absurd er det ikke at også en organisasjon som Flyktninghjelpen må forholde seg til lover og regler?

Noen begynner å bli svært høy på seg selv – så høy at de mener seg hevet over norsk lovgivning. Ja, det er intet mindre enn regelrett absurd (!) at Flyktninghjelpen ikke kan gjøre akkurat som de vil, om vi skal tro generalsekretær Jan Egeland.

La oss bare ta det enkle, som visstnok er vanskelig for noen, først: Det er visumplikt til Norge. Utlendingsloven gir klare regler for hva kravene er og i UDIs praksisnotat om visum fremkommer også nærmere bestemmelser. Her er det vel særlig pkt. 9.2.11 som gjør seg gjeldende.

At Egeland kjenner til lovgivningen på feltet, bør det være liten tvil om. Han har tross alt relativt lang fartstid fra Utenriksdepartementet, først som personlig rådgiver for utenriksministeren i 1990-92, deretter som statssekretær i samme departement i 1992-97. Så er kanskje ikke Egeland enig i kravene nedfelt i loven, men å hevde at det er absurd at Flyktninghjelpen også må forholde seg til dem – ja, det er intet annet enn absurd.

Finansavisen_Egeland

Ikke er han økonom (som han sa til Finansavisen på spørsmål om kostnadene ved å ta tusenvis av migranter til Norge), og ikke er han særlig opptatt av å følge norsk utlendingslovgivning.

Aksjon

Ifølge NRK var det på fredagen at Politiets utlendingsenhet (PU) aksjonerte i Flyktninghjelpens lokaler i Oslo. Her kontrollerte de om det var personer i lokalene som ikke har oppholds- og arbeidstillatelse. Altså et typisk oppdrag for å avdekke om personer oppholder seg og jobber ulovlig i Norge, gjerne definert som arbeidsmarkedskriminalitet.

Men åpenbart ikke når vi snakker Flyktninghjelpen, dertil en organisasjon som er godt finansiert av det offentlige.

– Litt før kl 13 fulgte politiet en av våre kollegaer inn. De kom bort til min kollega som satt her. Han ble spurt om han var norsk, og det er han ikke. Han ble bedt om å identifisere seg, og så bedt om å følge med dem, forteller Mads Henrik Almaas, som er leder for Flyktninghjelpens beredskapsavdeling.

Politiet tilkalte også forsterkninger. Ifølge Almaas var det 6-8 sivilkledte politifolk fra Politiets utlendingsenhet i lokalet. De oppførte seg høflig, men det var ubehagelig, sier han.

Aksjonen avdekket at en marokkaner og en argentiner manglet de nødvendige dokumenter og tillatelser. Og ja, det er selvsagt ubehagelig å bli tatt i å ha folk i landet – og arbeid – ulovlig. Både marokkanere og argentinere trenger visum til Norge.

Kurs

Generalsekretær Egeland er derimot av en annen oppfatning. For de var på kurs! Og vit så at det er komplett umulig å drive «virksomhet for flyktninger» hvis en ikke kan drite i landets regler, eller noe sånt:

– Hvis de som reiser rundt fra flyktningkatastrofe til flyktningkatastrofe ikke kan besøke Oslo uten arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, kan vi ikke drive virksomhet for flyktninger. Det burde være selvinnlysende, sier generalsekretær Jan Egeland.

– Jeg regner jo med at man her ser klart hvor absurd det hele er. Det er mulig å ta internasjonalt ansatte til Norge for interne møter og seminarer uten arbeids- og oppholdstillatelse. Alt annet vil være umulig, sier han.

Nå er det neppe noen som nekter Flyktninghjelpen eller andre å ta internasjonale ansatte til Norge, men det bør ikke forundre noen av det finnes regler for det også. Absurde Norge!

NRKs «velvillige» overskrift: Vil utvise utlendinger som var på kurs