Kriminalitet

Terroristdirektører

Kjeltringer blir plutselig bedriftseiere, direktører, styreledere eller annet fint, gjerne i spøkelsesfirmaer med regnskaper som enhver kan misunne dem. Problemet er bare at det kan være svindel og juks - og pengene kan gå til finansiering av terror. Dette avdekkes nå i Danmark, der 16 av 77 identifiserte syriakrigere viser seg å være eller har vært direktører i til sammen 40 firmaer i Danmark.

En rekke danske syriakrigere er direktører i til sammen 40 firmaer, hvorav flere skylder millioner i skatt. ”Helt grotesk”, sier den danske skatteminister Karsten Lauritzen, melder dr.dk.

Norsk offentlig taushet

Det har gått opp for danskene at arbeidsmarkedskriminalitet, blant annet med moms- og avgiftssvindel, har forgreininger i et samfunn som gjør ubotelig skade, ikke minst fordi pengene også kan gå til terrorvirksomhet. Men det måtte altså komme to «utslag» før alvoret slo inn: skattesnusk og terrorister i form av syriakrigere.

I Norge har arbeidsmarkedskriminalitet knapt vært viet noen offentlig oppmerksomhet – hvilket selvsagt kan endre seg når DR (tilsvarende NRK i Norge) har legitimert problematikken.

I juni i år publiserte vi en artikkel om arbeidsmarkedskriminialitet med utgangspunkt i noen av våre politikilder. Her ble det blant annet avslørt hvordan kriminelle bygger opp nettverk:

– Vi snakker om nettverk der kjeltringer plutselig er blitt bedriftseiere, aksjonærer, styremedlem, styreleder eller daglig leder i både ett og flere firma. Problemet er bare at det ikke er så mange andre enn vi i politiet som vet at de er kjeltringer. Vi kjenner dem igjen fra politiets registre. Det vet nødvendigvis ikke verken Nav, skattekontorer eller kemnere. Og skulle noen vite det, så kan det være at de samme tror at vedkommende endelig har skikket seg. Men det de driver med er nettverksbygging – i det stille, som igjen gir dem makt. De posisjonerer seg, for øvrig også i politikken, og blir vanskeligere og vanskeligere å kontrollere. Disse ulike koblingene mellom personer trenger vi nødvendigvis ikke ulike offentlige registre for å oppdage, man kan også finne det ved internettsøk, men en må jo vite at vedkommende har et rulleblad for å foreta ekstra kontroller hvis en mistenker noe.

På denne måten får kjeltringer «arbeidsro» – og det med liten risiko for å bli oppdaget. Skrivebordskontrollører aner ikke hvem personene er, da det knapt finnes noen informasjonsutveksling mellom ulike etater. Og direktører og dets like er som regel anerkjente personer.

Politikere og mediene i Norge forble derimot taus. Det er åpenbart ikke det problem som er verdt å ta tak i – hvis ikke mediene selv har avslørt det. Derfor går det da også nedover med medienes makt. Og politikerne danser som vanlig etter medienes dagsorden.

Spøkelsesfirmaer

DR forteller om et firma, opprinnelig en «nødlidende pizzeria», som ble solgt, skiftet navn og adresse, og omdannet til et firma som skulle importere mat. Det ble leid kontorer og betalt depositum, adresse og postkasse var dermed sikret og en viss legitimitet på plass. En liten måned etter overtakelsen leverte firmaet offisielt regnskap til det danske forretningstilsynet, legitimeringen fortsetter.

Men «firmaet» flyttet aldri inn på adressen, de betalte aldri husleie, og en måned etter at «direktøren» var ansatt dro han til Syria for å krige. Til tross for dette så leverte «firmaet» et regnskap som sa at det var tjent inn over 2,3 millioner danske kroner siste regnskapsår.

– Ja det ligner jo et falsk regnskab, siger Søren Engers, der er momsdirektør i konsulentfirmaet Timetax og en af landets førende eksperter i moms- og skatterådgivning.

– Det kan der være forskellige forklaringer på. Det kan for eksempel handle om at komme til at fremstå som kreditværdige i forhold til pengeinstitutter og andre lånemuligheder. Det kan også være en form for kædesvindel, siger Søren Engers.

Koblinger

Er De direktør, De? Legitimering via titler, om det så er direktør, styreleder, aksjonær eller annet, er en fin måte å unngå søkelys på. Har nå det samme «firmaet» økonomisk «suksess», så vekker det enda mindre oppmerksomhet. Men det er akkurat her DR, sammen med DR2 og Dagbladet Politiken, har sett på koblinger. Og det de finner er oppsiktsvekkende: 16 av 77 identifiserte syriakrigere enten er eller har vært direktører i til sammen 40 firmaer i Danmark. Hadde de også sett på styrer og styresammensetning, er det min gjetning at de ville oppdaget enda flere koblinger.

DR melder videre at i flere tilfeller er syriakrigerne blitt innsatt som direktør etter at de har reist fra Danmark. Og det falske firmaet – som DR har besøkt – er fortsatt registrert i normal drift og på samme adresse, selv om utleier har leid ut lokalene til andre.

Momsdirektør Engers betegner det som «underlig og skremmende» at det er så lett å bli direktør i Danmark.

– Det er desværre meget nemt at oprette et selskab med en falsk direktør. Og syrienkrigere som direktører, det er langt ude.

Så kommer en del av forklaringen, som ikke burde forbause noen: Det er ikke menneskelig kontakt med myndighetene når man oppretter eller overtar et firma. Alt foregår elektronisk via NemID og regnskaper sendes inn elektronisk kun med stikkprøvekontrollerer. Skrivebordskontroller.

Sa noen tillitssamfunn? Husker noen hvorfor vi har politi og spaning?

Nettverk

DR har skjønt at det bedrives utstrakt nettverksbygging. De sitter for eksempel på dokumenter som viser at det omtalte falske importfirmaet har direkte forbindelser til et nettverk av firmaer som mistenkes for svindel av moms og avgifter på blant annet import av mat, godteri og brus.

Tidligere i år fortalte DR om at spansk politi mistenkte en rekke personer med forbindelser til IS og Al Qaida, inkludert en danske på USAs terrorliste, for å drive med svindel med blant annet moms og avgifter. I dette nettverket inngikk også tre spanske terrormistenkte som har stått som direktører for danske firmaer. Den danske etterretningstjenesten, PET, bekreftet at de kjente til saken.

Disse avsløringene fikk justisminister Søren Pind (V) i slutten av juni i år til å opprette en egen enhet, som med såkalte «Al Capone-metode» (den amerikanske kjeltringen som selv ble felt for skatteunndragelse) skal gå etter syriakrigere og bringe dem for retten for blant annet tyveri, momssvindel, skatteunndragelse og misbruk av kontanthjelp. Denne enheten skal ha adgang til opplysninger fra PET.

Må bli dyktigere

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) sier at systematisk svindel med skatt og moms altid er uakseptabelt, men at det er helt grotesk hvis stjålne skattekroner finansierer terrormistenkte og syriakrigere. Det skal i så fall stoppes så hurtig som mulig:

– DR’s research indikerer, at svindlerne er dygtige, velorganiserede og meget kyniske. Og jo dygtigere svindlerne bliver, jo dygtigere skal myndighederne også være.

Han legger opp til et samarbeid mellom skattemyndighetene, politi og andre myndigheter. Det finner terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen, sjef for Institut for strategi ved Forsvarsakademiet og tidligere sjef for avdelingen for Forebyggelse i PET, svært relevant:

– Der er behov for, at myndighederne samarbejder. Altså PET, Statsadvokaturen for Økonomisk og International Kriminalitet, Skat og Politiet.

Videre påpeker DR via densvenske terrorforsker Magnus Ranstorp, at problemet med økonomisk kriminalitet i forbindelse med mulig terrorfinansiering kan være mye større enn hva som hittil har vært antatt – og da ikke kun i Danmark.

– Vi vil formentlig se det i samtlige EU-lande, eller lande der har dels et momssystem, dels problemer med udrejste foreign fighters. Der er netop kommet en sag frem i Sverige, hvor der er svindlet med mobiltelefoner for adskillige millioner kroner, og hvor de centrale bagmænd har forbindelse til IS, sier Ranstorp.

Men i Norge går alt så godt?

Kanskje justisminister Anders Anundsen (FrP) skulle ta seg en prat med våre politimyndigheter, skatteetaten, Nav og PST? Og kanskje norske medier kunne, gjerne ved å slå seg sammen, gjøre en innsats for å få avdekket hvordan situasjonen på dette feltet er i Norge? Vi husker jo alle taxisvindel-saken i Oslo, så vi har jo en idé om hva vi kan stå overfor.

DR: 16 danske syrienkrigere er også direktører