Islam

Gjennomslag igjen for HRS: Danmark skal nå kartlegge moskeene

HRS har i flere år etterlyst en kartlegging av ideologien i moskeene som stadig blir flere i antall. Nå blir dette virkelighet i Danmark. Danmark skal også se på muligheten for å stoppe statlige økonomiske goder til moskeer og frata ytterliggående krefter vielsesmyndighet. Dette er et skritt i riktig retning.

HRS har i flere år etterlyst en kartlegging av ideologien i moskeene som stadig blir flere i antall. Nå blir dette virkelighet i Danmark. Danmark skal også se på muligheten for å stoppe statlige økonomiske goder til moskeer og frata ytterliggående krefter vielsesmyndighet. Dette er et skritt i riktig retning.

I forhandlinger i går kveld ble seks danske partier enige med Regjeringen om tre hovedtiltak for å bekjempe ekstremisme som forkynnes fra moskeer. Utvilsomt er den politiske reaksjonen utløst av TV2s avsløringer med skjult kamera av mørke krefter i ulike moskeer i landet tidligere i år. Avsløringene fikk bred offentlig oppmerksomhet, også i Norge.

Igjen ser vi altså at hvis mediene gjør jobben sin, som ikke minst er å avdekke kritikkverdige forhold, kommer politikerne etter.

Ærverdige Landfalløya kapell i Drammen er blitt kjøpt opp og omgjøres til moské. Skal politikerne sjekke det ideologiske grunnlaget til dette trossamfunnet, med navnet Al-Ghazali, samme navn som den største mørkleggeren i islams historie etter Muhammed?

Ærverdige Landfalløya kapell i Drammen er nylig  blitt kjøpt opp og omgjøres til moské. Skal politikerne sjekke det ideologiske grunnlaget til dette trossamfunnet, med navnet Al-Ghazali, samme navn som den største mørkleggeren i islams historie etter Muhammed?

HRS har foreslått ideologisk kartlegging av moskeer i Norge i flere år, som i denne kronikken i Aftenposten i 2012. Islam er ikke som andre religioner. Den har et politisk, og dermed, også juridisk, overbyggende teppe – hvis man skal ta Muhammeds liv på alvor, det vil si tiden fra Medina da han tilkjempet seg militær og politisk makt, noe jeg har dokumentert bredt i Islam. Den 11. landeplage, som nå topper bestselgerlisten på Island. Det er kanskje dette som har gått opp for de danske politikerne, når de nå legger om politikken. De er enige om tre tiltak: ideologisk kartlegging av moskeene, forstandere kan miste retten til å vie folk, og moskeer kan miste muligheten de har i Danmark for skattefradrag for mottatte bidrag. Moskeer kan også miste såkalte folkeopplysningsmidler, sier kirkeminister Bertel Haarder:

Ganske som man ikke skal kunne få folkeoplysningsmidler, hvis man «underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder», så skal man heller ikke kunne få skattefradrag, siger han.

Danmark foretok en ideologisk kartlegging av moskeene allerede for 10 år siden. (Dette var ukjent for meg.) Nå skal denne oppdateres.

– Der findes heldigvis en videnskabelig afhandling, som er ti år gammel om de 115 moskeer, der var på det tidspunkt. Den vil vi bede den pågældende forsker om at ajourføre, så vi får et klart billede af, hvad tilstanden er i dag, siger Bertel Haarder.

Det er en bred enighet i dansk politikk om at i islams kjølvann følger det verdimessige problemer. Det må man kunne slå fast når partier fra Socialistisk Folkepart (norske SV) til Dansk Folkeparti (nærmest FrP) støtter Regjeringens forslag.