Look to Sweden: PST advarer mot økt konfliktnivå som følge av innvandring fra islamske land

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, frykter at en sterkt økende innvandring, særlig fra muslimske land, kan gi grobrunn for radikalisering, økte konflikter i samfunnet og fremvekst av høyreekstreme miljøer, skriver TV2. På den svenske rikskonferansen «Folk och Försvar» i Sälen ble Sveriges betydelige problemer i forbindelse med…

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, frykter at en sterkt økende innvandring, særlig fra muslimske land, kan gi grobrunn for radikalisering, økte konflikter i samfunnet og fremvekst av høyreekstreme miljøer, skriver TV2.

På den svenske rikskonferansen «Folk och Försvar» i Sälen ble Sveriges betydelige problemer i forbindelse med innvandring tema. Bjørnland advarte mot konsekvensene av for stor innvandring fra spesielt islamske land:

– En sterkt økende innvandring, særlig fra muslimske land, kan også medføre andre utfordringer på sikt. Når det kommer et høyt antall asylsøkere til lokalsamfunn, kan dette få uheldige konsekvenser, sa Bjørnland fra talerstolen.

– Man kan ikke ta for gitt at nye befolkningsgrupper automatisk tilpasser seg normer og regler i det norske samfunnet. Nye befolkningsgrupper er heller ikke homogene, og de kan ta med seg etniske eller religiøse motsetninger til sine hjemland, sier Bjørnland.

Hun advarer mot økt konfliktnivå, voldshandlinger og fremvekst av høyreekstreme miljøer:

– Hvis man på sikt får fremvekst av parallelle samfunn, radikalisering og ekstremistmiljøer, så har vi utfordring som sikkerhetstjeneste.

Køln

I oktober 2014 oppgraderte Rikskriminalpolitiet i Sverige boligområdene hvor de ikke lenger kan opprettholde lov og orden til 55.

I de aktuelle områdene har politiet liten mulighet til å stanse kriminalitet, da politiutrykninger møtes av stenkast og etterforskningen vanskeliggjøres av at folk ikke vil vitne, hvis de i det hele tatt anmelder.

Det er ikke bare politiet som blir angrepet i disse områdene. Også redningspersonell som ambulanser og brannutrykning blir jevnlig møtt med stenkast og aggressive ungdommer og unge menn når de ankommer.

Arbeidsforholdene for førstnevnte er blitt så ille at Ambulanseforbundet ved ordfører Henrik Johansson faktisk har krevd militærutrustning for de ansatte:

Han förklarar att förbundet i första hand vill att larmcentral och ambulanser ska ha tillgång till de uppgifter som polisen har om personer som kan misstänkas vara våldsamma eller har vapen. Men förbundet vill även att det införs vad Henrik Johansson kallar taktiska enheter.

– Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en hetzon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö. De har naturligtvis också gasmask.

Brannmennenes Riksforbund krevde allerede i 2009 en lovendring for å få slutt på den jevnlige steinkastingen og andre angrep brannpersonell blir utsatt for under slukningsarbeid i de aktuelle områdene.

I perioder kjører hverken ambulanser eller brannbiler inn i disse områdene uten politieskorte.

Postlevering og busslinjer er heller ikke uproblematisk. I september 2014 meldte fraktselskapet DB Schenker at de ville slutte å levere i Rinkeby etter at selskapets sjåfører hadde blitt utsatt for mishandling, ran og steinkasting. Først etter å ha innført sikkerhetsrutiner gjenopptok man leveringen. Det svenske postverket har i perioder stått overfor tilsvarende problemer i Seved i Malmø, hvor personalet har fått voldsalarm etter gjentatte episoder med trakassering i området. I Koppargården i Landskrona skal politiet begynne å loggføre forbrytere uten å gå ut av bilene fordi dette er blitt for utrygt.

– Vi holder på å miste grepet, sa etterforskningsleder i det svenske politiet Jacob Ekström i mai 2015.

Forsker og enhetssjef ved avdelingen for øknomisk og organisert kriminalitet på Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Lars Korsell, bekreftet eksistensen av enklaver hvor svensk lov ikke lenger gjelder.

Også sjefen for Sveriges sikkerhetspoliti, Anders Thornberg, advarer om økte spenninger mellom grupper i samfunnet:

– De islamistiske miljøene har vokst betydelig de siste fem årene, og spenningen øker mellom de ulike folkegruppene sier Anders Thornberg, sjef for Säkerhetspolisen.

I sommer gikk da også en rekke kvinner med innvandrerbakgrunn, i all hovedsak med politisk tilhørighet på venstresiden, ut mot islamiseringen av svenske forsteder, hvor kvinner blir presset ut av det offentlige rom av fundamentalistiske menn som systematisk arbeider for å innskrenke lokale kvinners selvbestemmelsesrett og bevegelsesfrihet.

Kvinnene opplyste at moderne krefter i innvandrermiljøene i årevis har advart om trusselen fra politisk islam uten å ha fått noe gehør hos svenske makthavere. Kvinner og jenter er de første ofrene for fundamentalister som forsøker å utbre shariasoner og påtvinge omgivelsene sitt levevis i svenske forsteder. Enkelte steder går såkalt sedelighetspoliti rundt i boligområdene og sentrum og oppfordrer små jenter til å iføre seg hijab. De stopper jenter for å ha på seg «feil klær» eller fordi de viser seg utendørs alene.

– I forstedene vokser mennenes diktatur, skrev Amineh Kakabaveh, som sitter i riksdagen for Vänsterpartiet og har grunnlagt den svenske avdelingen av den franske organisasjonen Hverken hore eller underdanig. – Klimaet i svenske forsteder blir stadig mer kvinnefiendtlig. Kvinner er ikke lenger velkomne på en del kaféer. Enkelte steder kan ikke unge jenter vise seg ute etter middagstid og kvinner kan ikke lenger kle seg som de vil, fortsatte hun.

Miljöpartist Manijeh Mehdiyar og Maimuna Abdullahi i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén og en rekke andre på den multikulturelle venstresiden beskyldte naturligvis kvinnene for å drive en rasistisk hatkampanje mot forstedene. Som vanlig ble svensk rasisme, kvinnehat, strukturell diskriminering – og selvfølgelig: – islamofobi erklært å være Absolutt Alle Problemers Evige Mor.

På mandag ble det i tillegg kjent at svensk politi unnlot å rapportere omfattende seksuelle overgrep på jenter helt ned i 11-12 års alderen under ungdomsfestivalen «We are Sthlm» i Stockholm i august 2014 og 2015.

I to år har en stor gjeng gutter/unge menn kveld etter kveld trakassert unge jenter ved å omringe dem, trykke seg inntil dem og beføle dem under festivalens konserter. Overgrepene var mange og alvorlige; noen fikk fingre stukket i underlivet, hvilket kategoriseres som voldtekt i Sverige. Gruppeatferden og ofrenes fortellinger er til forveksling like som de som nå høres fra flere byer i Europa. På en kveld brukte politiet paragrafen om ordensforstyrrelse for å bortvise hele 90 gutter/unge menn som bedrev denne formen for seksuell trakassering og overgrep. Til sammen ble 200 unge gutter/menn bortvist for samme type atferd i løpet av de fem dagene festivalen varte.

Det gikk faktisk så langt at politiet på et tidspunkt vurderte å segregere publikum etter kjønn. I likestillingslandet Sverige.

Likevel ble ingen pågrepet, anmeldt eller etterforsket og ingen er blitt rettsforfulgt i ettertid. Svenske medier har ikke nevnt saken med et ord før nå. En politimann forteller da også at saken ble betraktet som følsom ettersom flesteparten av de bortviste var enslige mindreårige asylsøkere, hovedsakelig fra Afghanistan.

På spørsmål fra TV2 om det dreier seg om en bevisst mørklegging, svarer den svenske rikspolitisjefen følgende:

– Nei, mørklegging er det ikke. Mørklegging er et veldig sterkt ord, sier rikspolitisjef Dan Eliasson til TV 2.

Politisjef Peter Ågren sa det derimot rett ut: – Det er et ømt punkt, iblant våger vi ikke å si det som det er fordi vi tror det spiller Sverigedemokratene i hende.

Men hvorfor skulle svensk politi bekymre seg om Sverigedemokratenes fremgang på meningsmålingene når det ikke er politiets oppgave eller mandat å drive politikk?

Store deler av svaret kan muligens finnes i at rikspolitisjef Eliassons personlige politiske sym- og antipatier er godt kjent i den like politiserte som polariserte svenske offentligheten og dermed av hans underordnede:

Rikspolischefens tydliga uttryckta politiska antipatier var kända när han rekryterades. Som generaldirektör för Försäkringskassan satt han i februari för två år sedan och twittrade storordigt: ”Normalt håller jag mig till socförsäkringen. J Åkesson i debatt gör att jag kräks!” ”En del tycker att GD ska vara tyst! Passar inte mig. Hatar rasism!” ”Alla måste visa var man står. För många rasister i Sve. Står jag för!”

– Et avgjørende punkt i en utredning om hvofor politibetjenter unnlater å rapportere om hendelser som knyttes til gjerningsmenn med utenlandsk bakgrunn er lederskapet. Den eneste tenkelige årsaken til at politibetjenter vil tipse nyhetsredaksjoner må jo være at de ikke stoler på at politiets egen presseavdeling kommer til å gjøre informasjonen tilgjengelig. Det betyr enten at politiets presseavdeling er en frittstående geriljaenhet eller at denne fremferden er sanksjonert av ledelsen, konkluderer Svenska Dagbladets Tove Livfendahl.

– Vi ville aldri akseptert at svenske kvinner eller jenter ble holdt som gisler og fikk sine friheter innskrenket. Hvorfor tillater vi det å skje i Husby, Rinkeby og andre forsteder?, spurte ordfører for Sveriges liberalfeministiske kvinneforbund Gulan Avci i sommer.

Men det gjør det offisielle Sverige og som vi har sett: det offisielle Tyskland. Å opprettholde en liberal innvandringspolitikk og en multikulturell fasade er blitt så viktig for etablissementet at ingen ofre – selv ikke beskyttelsen av barn og en hardt tilkjempet kvinnefrigjøring og likestilling – er for store når det gjelder å late som om alt er bra.

Når den virkelighetsfjerne drømmen om en verden uten grenser og det perfekte samfunn blir viktigere for eliten enn friheten og sikkerheten til de menneskene som bor i det, får man myndigheter og politi som fortier og lyver i håp om å holde fasaden. Det fungerer fint – helt til det begynner å rakne. Det gjør det nå.

TV2: PST-sjefen advarer mot følgene av innvandring fra muslimske land